Študentski dom na Kardeljevi ploščadi. Foto: Ljubljanainfo
Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Pon, 26.10.2020 15:22
Vlada je s sklepom določila začasno spremembo namembnosti Študentskih domov Univerze v Ljubljani. Kot so zapisali, bodo domovi uporabljeni tudi kot nastanitveni objekt za osebe, ki opravljajo za državo pomembne naloge. Kaj to pravzaprav pomeni?

Na podlagi 16. člena zakona o državni upravi in državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, ki je bil aktiviran s sklepom poveljnika civilne zaščite, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec s sklepom določila začasno spremembo namembnosti nekaterim študentskim domovom.

Gre za študentske domove pod okriljem Javnega zavoda Študentski dom Ljubljana, Študentskih domov Univerze na Primorskem in Študentskih domov Univerze v Mariboru. 

Kot pojasnjuje vlada, se vsi trije navedeni zavodi v času veljavnosti odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih uporabljajo tudi kot nastanitveni objekt za osebe, ki opravljajo za državo pomembne naloge, na primer naloge v klicnih centrih, pomoč v zdravstvenih ustanovah, v vzgojno-izobraževalnih zavodih in podobno.

Napačna interpretacija sklepa - v ŠD ne bodo na novo vseljevali zdravstvenih delavcev

Vendar pa je v nekaterih medijih včeraj prišlo do napačne interpretacije tega sklepa. Ministrica je nampreč podpisala sklep o razširitvi izjem, ki lahko še naprej bivajo v ŠD, za tiste študente, ki delajo v zdravstvu. Zaradi hektičnosti pa so vladni govorec in mediji to narobe interpretirali, da naj bi šlo za zdravstvene delavce in celo prostovoljce. Kot pojasnjuje MIZŠ, “zaenkrat v ŠD ne bomo vseljevali."

Rok za izselitev se je iztekel ponoči

Zaradi izjemno slabe epidemološke slike se z odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih začasno prepoveduje zbiranje ljudi tudi v študentskih domovih po Sloveniji, kar pomeni, da so morali študentske domove zapustiti vsi stanovalci razen določenih izjem.

Izjeme, ki jih predvideva Odlok so:

  • študenti, ki imate stalno prebivališče v študentskem domu,
  • študentske družine,
  • tuji študenti in gostujoči profesorji, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča. 

Ker so se študentje množično pritožili na tako ozek izbor izjem, je bilo dodanih še nekaj, in sicer:

"Poleg izjem v Odloku, lahko v študentskem domu ostanejo tudi osebe, ki opravljajo za državo pomembne naloge (npr. naloge v klicnih centrih, pomoč v zdravstvenih ustanovah, v vzgojno izobraževalnih zavodih, ipd.). 

Prav tako lahko v študentskem domu ostanejo tudi osebe, ki bi lahko bile izpostavljene okužbi z virusom Sars-Cov-2 na naslovu stalnega prebivališča. Prosimo, da nam to okoliščino sporočite na elektronski naslov ([email protected]) in priložite za to ustrezno dokazilo." 

Vsi ostali stanovalci (razen navedenih izjem) so se bili skladno z odlokom dolžni začasno vrniti domov oziroma zapustiti študentski dom najpozneje do 25. oktobra 2020 do polnoči.

Kako bo s plačilom?

Na vprašanje kako bo s položnicami študetje še niso dobili odgovora, predsedniki domov pa pojasnjujejo, da bo po pričakovanjih rešitev takšna, kot je bila ob spomladanskem zaprtju domov, kar pomeni, da bi položnico za plačilo dobili tisti študetnje, ki so kot izjeme ostali v domu, ostali pa bi bili plačila upravičeni. Točne informacije pa še pridejo.

Ker še ni znano, kako dolgo bodo domovi zaprti, študente opozarjajo: »Preden se odpravite domov vas prosimo, da preverite ali ste iz hladilnika odstranili pokvarljiva živila, da ste ugasnili luči in štedilnik, zaprli vsa okna in vodo ter za seboj zaklenili vrata sobe/apartmaja. Ker ne vemo, kako dolgo bo ukrep trajal, vam predlagamo, da si pri odhodu iz doma vzamete s seboj vse potrebne stvari. V času izvajanja ukrepa ne bo možno prihajati v domove.«

Starejše novice