Ljubljanainfo
Tor, 4.7.2023 14:50
Zagovornik načela enakosti je presodil, da je bil Maročan, ki je poročen s slovensko državljanko, žrtev diskriminacije v postopkih na Upravni enoti Ljubljana.

Zakonca sta tam vložila vlogo za dovoljenje za prebivanje Maročana kot družinskega člana slovenske državljanke, a je uslužbenka ni sprejela, ker se ji je zdelo, da je njuna zakonska zveza fiktivna.

Druga uslužbenka je za izdajo želenega potrdila od Maročana pričakovala izkaz legalnega vstopa v državo, kot to velja za druge tujce. Vendar pa je Zagovornik presodil, da bi morala pri njem upoštevati, da je družinski član državljanke Slovenije in ga zato obravnavati drugače kot ostale tujce, ki nimajo potrdila o legalnem vstopu v Slovenijo.

Po tistem, ko je zagovornik obe uslužbenki upravne enote obtožil diskriminatornega ravnanja, so se odzvali na Upravni enoti Ljubljana.

Z zadevo seznanili vse zaposlene

Najprej so poudarili, da so za vodstvo in vse zaposlene »strokovno opravljene storitve za stranke in čim hitrejše ter uspešno reševanje vlog, vezanih na njihove življenjske situacije, absolutna prioriteta« in dodali, da so po zakonu dolžni sprejeti prav vsako vlogo.

»Uslužbenka, ki v konkretnem primeru tega ni storila, sicer ni več zaposlena na Upravni enoti Ljubljana. Kljub temu pa je v izogib podobnim situacijam v prihodnje novo vodstvo Upravne enote Ljubljana po prejeti odločbi zagovornika načela enakosti z zadevo seznanilo vse zaposlene.«

Prizadevali si bodo, da se ne ponovi

Za drugo pa so dejali, da je »postopala v skladu s takrat veljavnimi usmeritvami ministrstva za notranje zadeve iz aprila 2009. Potrdilo o vloženi vlogi je bilo tujcu (družinskemu članu slovenske državljanke) izdano takoj po tem, ko je pristojno ministrstvo upravni enoti posredovalo spremenjene usmeritve v povezavi s preverjanjem zakonitosti vstopa v državo, to je aprila 2023«. 

Zagovornik je sicer v zvezi z njo ocenil, da je omenjena navodila ministrstva za notranje zadeve iz leta 2009 napačno razumela. 

»Novo vodstvo Upravne enote Ljubljana si bo skupaj zaposlenimi prizadevalo, da do podobnih situacij v prihodnje ne bi prihajalo,« so še sporočili z ljubljanske upravne enote.

Starejše novice