FOTO: Arhiv Mestne občine Ljubljana
Profile picture for user Nika Vajnhandl Nika Vajnhandl
Ustvarjeno dne
Ned, 23.5.2021 09:56
Cesta v Črni vasi je milo rečeno dotrajana. Prebivalci vasi že leta prosijo občino naj okoli tega ukrepa, sedaj pa so njihove prošnje končno uslišane.

Obljube o prenovi ceste v Črni vasi so tamkajšnji prebivalci slišali že velikokrat, a do izvedbe ni nikoli zares prišlo. 

Sedaj, bo dotrajana cesta v Črni vasi končno prenovljena.

Za izvajalca del, ki sodijo v okvir projekta komunalna in prometna ureditev Črnovaške ceste, je bilo izbrano podjetje CGP, v sodelovanju s partnerskim podjetjem PRENOVA-GRADBENIK.

Javni holding Ljubljana je na podlagi pooblastil naročnikov Mestne občine Ljubljana, javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga in Energetika Ljubljana izvedel postopek javnega naročila za projekt Komunalne in prometne ureditve Črnovaške ceste

Cena prenove

V skladu z Zakonom o javnem naročanju je na podlagi povabila k oddaji ponudb prejel ponudbo ponudnika CGP v skupnem nastopu s partnerjem PRENOVA-GRADBENIK s skupno ponudbeno vrednostjo 34.932.376,88 evrov brez DDV. 

Po pregledu ponudb je bil ponudnik povabljen na pogajanja, ki so potekala 19. maja 2021. Na pogajanjih je ponudnik ponudil popust v višini 5.239.856,53 evrov brez DDV.

Končna skupna vrednost del na projektu tako znaša 29.692.520,35 evrov brez DDV.

Odločitev o oddaji javnega naročila je bila 19. maja 2021 poslana izbranemu ponudniku.

Ker je projekt umeščen v dogovor za razvoj regij LUR, je predvideno, da bosta naložbo v tem delu sofinancirali tudi Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in Republika Slovenija v okviru PN 4.4. Gradnja regionalnih kolesarskih povezav – DRR. 

Celovita ureditev območja

V okviru projekta bodo zgradili vakuumsko fekalno kanalizacijo ter vodovod v naselju Črna vas, rekonstruirali cestišče in uredili pločnike ter kolesarsko stezo.

V sklopu rekonstrukcije ceste v Črni vasi med Ižansko cesto in potokom Iška JP Vodovod Kanalizacija Snaga načrtuje tudi rekonstrukcijo vodovodnega omrežja. Z rekonstrukcijo javnega vodovoda bodo obnovljeni tudi obstoječi hišni vodovodni priključki. Predvidena je rekonstrukcija primarnega vodovoda, ki poteka po severni strani ceste - nov cevovod bo umeščen v pločnik na severni strani ceste, poleg tega pa so ob južni strani ceste na posameznih odsekih predvideni sekundarni cevovodi za navezave hišnih vodovodnih priključkov, ki potekajo po tej strani. Skupna dolžina predvidenega primarnega cevovoda je 3752 metrov, dolžina sekundarnih cevovodov pa 2344 metrov.

Energetika Ljubljana bo na območju Črnovaške ceste zgradila plinovodno omrežje, ki bo zagotavljalo oskrbo obstoječih in novo predvidenih stavb z zemeljskim plinom. Prehod na oskrbo z zemeljskim plinom je alternativa obstoječim sistemom kurišč na trda goriva in uporabi kurilnega olja tako na stroškovnem kot na nivoju vplivov na okolje.

Dolgo pričakovan projekt

Omenjeni projekt ima Mestna občina Ljubljana v načrtu že več let, saj je cesta precej dotrajana in neprijazna za udeležence v prometu. 

»Gre za finančno obsežen in zahteven projekt tako z vidika dokumentacije kot tudi gradnje, saj bo ta potekala na težavni podlagi Ljubljanskega barja, kjer bo potrebno na določenih območjih podlago, z namenom zagotavljanja trdnosti, ustrezno pripraviti z dodatnim materialom, utrjevanjem in posedanjem,« opravičuje Mestna občina Ljubljana.

Odgovor Mestne občine Ljubljana na vprašanje, kdaj bo prenova ceste stekla, še čakamo.

Starejše novice