Slika je simbolična (foto: Bobo).
Ljubljanainfo
Sre, 6.12.2023 14:00
Mestni svetniki bodo na deseti seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana odločali tudi o določitve višine grobnine v Mestni občini Ljubljana.

Sklep, ki določa višino grobnine na ljubljanskih pokopališčih, je v veljavi od 1. marca 2019; grobnina, ki predstavlja sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih sorazmerij do enojnega groba, pa je prihodek, ki je namenjen vzdrževanju pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav.

»Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.«

Inflacija in izguba

Predlagano je zvišanje grobnine »zaradi višanja rasti cen v preteklih letih in negativnega poslovanja«.

»Grobnina za pokopališča na območju Mestne občine Ljubljana se od sprejema sklepa leta 2019, kljub inflaciji, ki je bila v letu 2021 4,9 odstotka, v letu 2022 10,3 odstotka in v desetih mesecih leta 2023 5,7 odstotka, ni spremenila.«

»Rezultati poslovanja na področju upravljanja oziroma vzdrževanja pokopališč so kljub nadzoru stroškov ob realiziranem fizičnem obsegu poslovanja in veljavnih cenah negativni že več kot desetletje. V letu 2022 je bila izguba pri vzdrževanju pokopališč 1.108.455 evrov, ocena izgube v letu 2023 je 1.454.708 evrov. V letu 2024 bo izguba 1.783.141 evrov, v kolikor se cena grobnine ne poveča. Ob upoštevanju predlaganega dviga cene grobnine za 15 odstotkov bo izguba v letu 2024 pri vzdrževanju pokopališč 1.526.600 evrov.«

V igri je torej 15-odstotno zvišanje, kar za enojni grob pomeni zvišanje za 5,70 evra z davkom na dodano vrednost na letni ravni.

Starejše novice