Foto: Bobo
Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Sre, 10.8.2022 18:00
Kljub vladni podpori se porajajo vprašanja o tem, ali je vladno denarno nadomestilo za gasilce, ki so pomagali gasiti požar na Krasu, dovolj veliko. Odločili smo se preveriti, kakšno je mnenje bralcev. To so rezultati.

Vlada je na dopisni seji konec julija zagotovila finančna sredstva, ki jih bodo prejeli prostovoljni gasilci in drugi prostovoljci, ki sodelujejo pri gašenju požarov na Krasu.

Nadomestilo znaša 63 evrov za gasilce in prostovoljce, ki pri gašenju sodelujejo do osem ur na dan, in 94,50 evra za tiste, ki pri gašenju sodelujejo več kot osem ur na dan.

Finančna sredstva bodo prostovoljnim gasilcem in drugim prostovoljcem razdelila prostovoljna gasilska društva in druge nevladne organizacije, ki so pri gašenju požarov na Krasu sodelovale na podlagi aktiviranja načrtov zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju.

Vlada bo sredstva zagotovila iz sredstev proračunskega sklada za razvoj nevladnih organizacij.

»Sodelovanje s prostovoljskimi in nevladnimi organizacijami bo vlada v prihodnje še nadgrajevala, v dialogu in s partnerskim odnosom tudi pri strateškem načrtovanju razvoja obeh področij,« poudarjajo na ministrstvu za javno upravo.

Vlada ne bo nagrajevala posameznih gasilcev

Vlada ne bo nagrajevala posameznih prostovoljnih gasilcev ali drugih prostovoljcev, ki so sodelovali pri gašenju požara na Krasu, temveč bodo sredstva prejela prostovoljna gasilska in druga prostovoljska društva, je v petek poudaril predsednik vlade Robert Golob.

Pri tem se je Golob odzval tudi na opozorila, da bi izplačevanje posebnih nagrad gasilcem, ki so sodelovali pri gašenju požara na Krasu, pomenilo začetek konca prostovoljnega gasilstva, kot ga poznamo danes.

»Ne govorimo o nagradah posameznikom, ampak vsem prostovoljskim društvom, ki so bila aktivirana skozi državni načrt za zaščito in reševanje. V kolikor so bila aktivirana tudi društva, ki niso gasilska, so udeležena v tej isti shemi,« je poudaril Golob.

Po njegovih zagotovilih se bo finančno nadomestilo v višini 63 oziroma 93,5 evra omenjenim društvom nakazalo glede na število oseb in glede na število dni sodelovanja pri gašenju požara.

Donacije tudi preko telefonskega darovanja

Denar za slovenske gasilce pa se zbira tudi z donacijami s ključno besedo GASILEC5, ki bo porabljen za obnovo iztrošene ali uničene opreme sodelujočim gasilskim društvom.

Na Gasilski zvezi Slovenije zanikajo komentarje, ki krožijo v javnosti, zlasti pa na družbenih omrežjih, da donacije občanov ne bodo porabljene namensko.

Kot so poudarili, bo ves denar porabljen namensko, vsa donirana sredstva pa bodo v celoti razdeljena sodelujočim gasilskim društvom za obnovo opreme.

Rezultati ankete

Kljub vladni podpori se porajajo vprašanja o tem, ali je vladno denarno nadomestilo za slovenske gasilce, ki so pomagali gasiti požar na Krasu, dovolj veliko. 

Prav zato smo se med našimi bralci odločili preveriti, ali bi morali gasilci za pomoč na Krasu dobiti večje denarno nadomestilo.

Takšni so rezultati.

V anketi je sodelovalo 43 udeležencev oziroma bralcev. Pri tem jih je 29 oziroma 50 odstotkov glasovalo, da bi morali gasilci za pomoč na Krasu dobiti večje denarno nadomestilo, 26 oziroma 44,83 odstotka jih je glasovalo, da je nadomestilo dovolj visoko, trije oziroma 5,17 odstotka posameznikov pa, da niso odločeni.

Starejše novice