STA
Sob, 9.4.2022 10:03
Delež dela od doma lani za več kot polovico višji.

Število zaposlenih, ki so svoje delo pogosto opravljali od doma, je lani poraslo za 24 tisoč, kar po podatkih statističnega urada predstavlja 52-odstotno rast.

Stopnja brezposelnosti se je znižala za 0,2 odstotne točke, odsotnosti z dela pa je bilo manj kot leto prej, so strnili državni statistiki.

Od doma je lani pogosto delalo devet odstotkov zaposlenih, 12 odstotkov pa občasno, so danes objavili na statističnem uradu.

Odsotnost z dela

Odsotnosti z dela je bilo manj kot leto prej. Število odsotnih z dela je znašalo 82 tisoč oziroma osem odstotkov delovno aktivnih oseb, kar na letni ravni predstavlja 53-odstotni upad.

Najpogostejša razloga za odsotnost pa sta bila odsotnost zaradi dopusta oziroma praznikov in odsotnost iz zdravstvenih razlogov.

Prve skupine je bilo za približno polovico vseh odsotnosti, druge skupine pa za okoli tretjino. Sledile so jima odsotnosti zaradi materinskega, očetovskega ali starševskega dopusta, kar je znašalo devet odstotkov in odsotnosti zaradi čakanja na delo, kar je znašalo šest odstotkov.

Med prebivalci Slovenije, starimi vsaj 15 let, je bilo 972 tisoč delovno aktivnih, od tega je bilo 54 odstotkov moških in 46 odstotkov žensk.

Skupno število aktivnega prebivalstva, to je delovno aktivnih in brezposelnih skupaj je znašalo 1.020.000.

Število neaktivnih oseb je lani znašalo 724 tisoč, od tega je bilo 45 odstotkov moških in 55 odstotkov žensk.

Upad brezposelnosti v določenih skupinah

V starostni skupini od 20 do 64 let je bila stopnja delovne aktivnosti v letu 2021 76,1-odstotna, kar je bilo 0,5 odstotne točke več kot leto prej.

Hkrati je v tej starostni skupini upadla stopnja brezposelnosti. Znašala je 4,6 odstotka, kar je bilo na letni ravni 0,3 odstotne točke manj.

V letu 2020 je bil upad najizrazitejši pri samozaposlenih in osebah, ki so delale prek študentskega servisa.

Leto pozneje sta se števili teh oseb vrnili približno na raven pred začetkom epidemije. V primerjavi z letom 2020 se je število samozaposlenih lani povečalo za 11 odstotkov oziroma za 11 tisoč oseb, število oseb, ki so delale prek študentskega servisa, pa za 42 odstotkov ali za osem tisoč oseb.

Stopnja brezposelnosti

Število brezposelnih je lani znašalo 48 tisoč, od tega je bilo 49 odstotkov moških in 51 odstotkov žensk.

Med njimi je bilo 21 tisoč oseb dolgotrajno brezposelnih, to je takšnih, ki so bili brezposelni najmanj eno leto, 27 tisoč pa jih je bilo brezposelnih manj kot leto dni.

Med tistimi, ki so bili brezposelni manj kot leto dni, je bilo 47 odstotkov moških in 53 odstotkov žensk.

Stopnja brezposelnosti je bila v starostni skupini od 15 do 74 let pri osebah s pridobljeno primarno izobrazbo (osnovna šola ali manj) 9,2-odstotna, kar je bilo dve odstotni točki manj kot v 2020.

Med osebami s sekundarno izobrazbo je znašala 5,4 odstotka oziroma 0,1 odstotne točke manj kot leto prej, medtem ko je bila med osebami s terciarno stopnjo izobrazbe 3,3-odstotna oziroma za 0,2 odstotne točke višja.

Starejše novice