Slika je simbolična (foto: Bobo).
Klemen Polanec
Čet, 21.12.2023 14:03
Mnogi so na dom že prejeli odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, a se jim ob tem poraja marsikatero vprašanje. Kaj torej moremo vedeti o odločbah in kakšne novosti se nam torej sploh obetajo?

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je pred tednom dni ljudem, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, začel pošiljati odločbe o vključenosti.

Odločbo bo prejelo okoli 1,7 milijona ljudi, vendar se mnogi sprašujejo, kaj jim z odločbo sporočajo, saj je po mnenju prejemnikov napisana preveč birokratsko. Prav tako se poraja tudi vprašanje, koliko bo takšno pošiljanje po pošti sploh stalo.

Podobnega mnenja je tudi vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, ki je na vlado naslovila poslansko vprašanje v zvezi z odločbami, pri čemer se sprašuje, kakšna je sploh dodana vrednost takšnega obveščanja.

»Ne samo zato, ker se ljudem zdi vsebina odločbe nerazumljiva, zaradi česar vsak dan na zavod kliče več sto ljudi, ampak tudi zato, ker je cena pošiljanja po pošti skoraj 1,3 milijona evrov,« pravi Godec.

Kaj torej moremo vedeti o odločbah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in kakšne novosti se nam torej sploh obetajo?

Cilj dolgotrajne oskrbe je čim dlje ohranjati samostojnost posameznika

Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je državni zbor sprejel poleti, začne veljati s prihodnjim letom. Pravice in storitve dolgotrajne oskrbe se bodo v prihodnjih dveh letih uveljavljale postopoma, pri čemer bo celoten paket pravic stopil v veljavo 1. decembra 2025, je dodal.

»Dolgotrajno oskrbo ureja zakon o dolgotrajni oskrbi, ki v središče obravnave postavlja posameznika in posameznico, cilja na ohranjanje njihove samostojnosti in zagotavlja oskrbo po meri,« razlagajo na ministrstvu za solidarno prihodnost.

Jedro vizije dolgotrajne oskrbe je krepiti mrežo storitev v skupnosti, ki bo vsem, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo omogočila, da čim dlje ostanejo v domačem okolju. Upravičenci se bodo tako sami odločili, ali denimo želijo v dom za starejše, ali bi raje imeli pomoč na domu ali pa denarni prejemek.

Hkrati pa je po besedah ministrstva cilj reforme tistim, ki institucionalno varstvo potrebujejo, zagotoviti, da bo zanje ta tudi bolj finančno dostopna in dosegljiva.

Plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo nastopi šele s 1. julijem 2025

Kot že omenjeno, se bo zakon začel uporabljati 1. januarja 2024, a se bodo pravice in dolžnosti uveljavljale postopoma.

Že takoj bodo imeli upravičenci denimo pravico do oskrbovalca družinskega člana. Gre za primere, ko se svojec odloči, da bo skrbel za starejšega svojca, ki mu bo pripadalo delno plačilo za izgubljeni dohodek v višini 1,2-kratnika minimalne plače v državi. 

Pravica dolgotrajne oskrbe na domu, ki vsebuje pomoč pri vsakodnevnem življenju, na primer oblačenju, kuhanju in lažjo pomoč pri zdravstveni oskrbi, in e-oskrba, gre za različne pametne tehnologije, kot so alarmi, ki se sprožijo ob padcu, se bosta začeli izvajati 1. julija 2025. 

Prav tako obveznost plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo nastopi šele s 1. julijem 2025.  Finančni vir za izvajanje dolgotrajne oskrbe bo poseben prispevek, upokojenci bodo plačevali en odstotek od neto pokojnine, delavci in delodajalci pa bodo denimo prispevali po odstotek bruto plače. 

Posameznik s povprečno bruto plačo 2100 evrov bo mesečno za novi prispevek moral plačati 21 evrov.

Ne nazadnje bo pravica do oskrbe v instituciji začela veljati s 1. decembrom 2025, ko bo mogoče koristiti pravico do denarnega prejemka, ki bo nadomestila zdajšnjo pravico do dodatka za pomoč in postrežbo. 

Izdaja odločbe pomeni, da je oseba zavarovana za dolgotrajno oskrbo

Vendar bodo še pred uveljavitvijo zakona vsi, ki so vključeni v sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, na domač naslov prejeli odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Ta bo posameznika obvestila, da je vključen v sistem zavarovanja, in ga seznanila s pogoji za dostop do storitev.

Na podlagi zakona o dolgotrajni oskrbi je namreč Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na dan 3. avgust preveril izpolnjevanje pogojev za priznanje lastnosti zavarovane osebe v obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo in je zato novembra začel z izdajo in pošiljanjem ugotovitvenih odločb zavarovanim osebam.

Gre za osebe, ki jim je na dan 3. avgust, priznana lastnost zavarovane osebe v obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Izdaja odločbe torej pomeni, da je oseba zavarovana za dolgotrajno oskrbo, kar je le eden izmed pogojev za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe.

Več informacij lahko posamezniki dobijo na spletu ali v klicnem centru

Pogoje za vključitev v sistem dolgotrajne oskrbe izpolnjujejo polnoletne osebe, ki so vključene v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

V sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo so vključeni tudi zavarovanci za obvezno zdravstveno zavarovanje, mlajši od 18 let, ki so obvezno zdravstveno zavarovani na podlagi delovnega razmerja, samostojnega opravljanja gospodarske ali poklicne dejavnosti, opravljanja kmetijske dejavnosti ali opravljanja poslovodne funkcije kot družbeniki družb ali ustanovitelji zavodov.

Ministrstvo in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sta ob tem vzpostavila spletni strani in kontaktne številke, ki prebivalcem nudijo informacije glede dolgotrajne oskrbe

Kontaktni center ministrstva je dostopen na številki 080 9810, in sicer ob ponedeljkih med 9. in 12. uro, ob torkih, četrtkih in petkih pa v enakem terminu in med 14. in 17. uro.

Zavod pa nudi informacije o vključenosti zavarovanih oseb v sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, in sicer na spletni strani ter na telefonski številki 01 30 77 605.

Starejše novice