Spletni medij Ljubljanainfo.com je pričel delovati v letu 2020. Poslanstvo medija je objavljati hitre, preverjene in uporabne informacije, spodbujati razpravo ter pomagati spletni skupnosti uporabnikov, bralcev in komentatorjev.