Termin

🎮 Pridružite se nam na krožku družabnih iger, ki ga soorganiziramo z @drustvodih! 🧩 Na vsake 14 dni se bo Legebitra (na druge 14 dni pa DIH) prelevila v Kvir potezo, kjer ste dobrodošle da se pridete sprostiti ob skodelici čaja, kave in prigrizkih ob igranju najrazličnejših družabnih iger v sproščeni družbi!

🎲 Se vidimo tam?
____________________________________________
Dogodek sofinancira Mestna občina Ljubljana. Delovanje ter programe in projekte Društva informacijski center Legebitra sofinancira Fundacija financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji – FIHO. Stališča organizacije ne izražajo stališč FIHO.

//

[ENGLISH]

🎮 Join us at the group of weekly board games, which we co-organize with @drustvodih! 🧩 Every 14 days, Legebitra (and on the other 14 days DIH) will transform into a queer boarding game cafe, where you are welcome to come and relax with a cup of tea, coffee and snacks while playing a variety of board games in relaxed company!

🎲 See you there?
____________________________________________
The event is co-financed by the Municipality of Ljubljana. The activities, programs and projects of DIC Legebitra are co-financed by Foundation for financing organization for the disabled and humanitarian organizations in the Republic of Slovenia - FIHO. The views of our organization do not reflect the views FIHO.