Ilegalno početje pod Zmajskim mostom (foto: Pobude meščanov).
Ljubljanainfo
Pon, 19.6.2023 13:25
Igle, kri, urin, popivanje, neprimerno vedenje... Vse to je še vedno prisotno v samem središču Ljubljane. Kako zadevo komentira občina in kakšne ukrepe izvaja?

Nobena skrivnost ni, da v središču enega najlepših mest (ali, po besedah župana, najlepšem mestu na svetu) še vedno naletimo na prizore oseb, ki se sredi belega dneva drogirajo, konzumirajo alkohol, kršijo javni red in mir ...

Tak primer je bil ponovno izpostavljen na portalu Pobude meščanov, kamor je zaskrbljeni občan objavil naslednje besedilo:

»Poglejte na fotografiji, kako se sredi dneva drogirajo pred očmi otrok, mimoidočih, turistov. Odvisnik sname hlače, z iglo se zabada v nogo. Po tleh ostanejo kaplje krvi, pljunki, igle. Igle včasih letijo v Ljubljanico. Drugi odvisnik med tem opravlja malo potrebo ...

Redarstvo pravi, da nima nič s tem. Kaj pa ostale službe velike mestne družine? Kdo po počistil umazanijo, ki ostane od drogiranja?«

Oddelek za zdravje in socialno varstvo Mestne občine Ljubljana je objavil naslednji odgovor:

»Kot v vseh urbanih središčih, so tudi v Ljubljani ljudje, ki jim bivanje na ulici predstavlja življenjski stil. Med njimi so tudi tisti, ki uživajo prepovedane droge, prekomerno pijejo alkohol, kar lahko kombinirajo tudi z zlorabo zdravil ter se moteče vedejo do ostalih v okolici. Treba je poudariti, da dostopa do javnega prostora ni mogoče omejiti, celo represivni organi imajo tu omejena pooblastila.

Na javnih razpisih področju nedovoljenih drog oziroma programom nevladnih organizacij s tega področja namenjamo izdatna finančna sredstva. Poleg tega za izvedbo nekaterih programov omogočamo tudi najem prostorov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, sofinanciramo pa tudi sodelavce, ki so v programih nevladnih organizacij zaposleni v okviru javnih del. 

Sofinanciramo tudi delovanje zavetišča za brezdomne uporabnice in uporabnike nedovoljenih drog, delovanje edine varne hiše za aktivne uporabnice nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja v Sloveniji ter delovanje treh dnevnih centrov, ki omogočajo druženje in nudenje strokovne pomoči uživalcem nedovoljenih drog.

Poleg navedenega sofinanciramo tudi preventivne programe, ki jih različne organizacije izvajajo v osnovnih in srednjih šolah za učence in dijake ter njihove starše. Programi, ki jih sofinanciramo, so namenjeni izvajanju preventivnih in socialnovarstvenih aktivnosti (pomoč, svetovanje, zagovorništvo in tako dalje). Dodatno k vsemu navedenemu smo za letošnje leto naročili tudi okrepljeno terensko delo, katerega namen je priti v stik z osebami, ki se zadržujejo na javnih površinah in so moteče vedejo.

Glede odvrženih odpadkov sporočamo, da je javno podjetje Voka Snaga pristojno za čiščenje javnih površin, svoje delo pa opravlja skladno z občinsko zakonodajo – Odlokom o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin – ter Načrti izvajanja čiščenj na območju Mestne občine Ljubljana za tekoče leto. Z javnih površin Voka Snaga vsakodnevno odstranjuje tudi igle in druge infektivne odpadke.

Na več lokacijah po mestu so nameščeni tudi posebni zabojniki za zbiranje igel (žal kljub temu uporabniki igle puščajo tudi na javnih površinah, v straniščnih kabinah …). Poleg Voke Snage injekcijske igle v okviru sofinanciranih programov odstranjujejo tudi nevladne organizacije.«

Starejše novice