Ljubljanainfo
Pon, 19.6.2023 12:26
Bliža se 1. julij, s tem pa rok za izplačilo regresa za letni dopust v letošnjem letu, ki mora doseči vsaj višino minimalne plače. 

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki je zaposlen celo leto, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Letos mora tako delavec s tega naslova prejeti vsaj 1203,36 evra oziroma 128,93 evra več kot lani.

Regres se izjemoma lahko izplača tudi po 1. juliju, a najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta in le v primeru nelikvidnosti delodajalca, če to omogoča kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

 

Če je delavec upravičen le do sorazmernega dela letnega dopusta, ker ni zaposlen celo koledarsko leto, ima pravico tudi do sorazmernega dela regresa. Če je zaposlen s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa, sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi (razen če dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o materinskem, očetovskem in starševskem dopustu - v teh primerih ima pravico do celotnega regresa).

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja sicer danes nadaljujejo pogovore o reformi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah. 

Na dnevnem redu pogajanj je tudi letošnji regres. Javni uslužbenci so sicer regres dobili z majsko plačo. Izplačan jim je bil v višini 1203,36 evra, kolikor znaša minimalna plača.

Vlada ni bila naklonjena predlogu sindikatov za višji regres. 

Neizplačilo regresa za letni dopust je prekršek, za katerega je zagrožena globa v znesku od 3000 do 20.000 evrov. Z globo od 1500 do 8000 evrov se lahko kaznuje manjši delodajalec - pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori tovrstni prekršek. Z globo od 450 do 2000 evrov pa se v prekrškovnem postopku kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe ter odgovorna oseba v državnem organu ali lokalni skupnosti.

Vlada je danes sporočila, da je minimalni regres zaradi dviga minimalne plače letos rekorden. Ob tem so navrgli podatek, da je v primerjavi z letom 2017 višji za dobrih 400 evrov.

Starejše novice