Slika je simbolična / Foto: Bobo
Profile picture for user Patricija Fašalek P. F.
Ustvarjeno dne
Čet, 25.8.2022 11:21
Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2022 se je začelo zbiranje prijav škode v Mestni občini Ljubljana.

Začelo se je zbiranje prijav škode v Ljubljani, ki bo potekalo do 15. septembra 2022.

Prijavo škode zaradi suše lahko poda kmetijsko gospodarstvo, če je zaradi neugodnih vremenskih razmer uničenih nad 30 odstotki običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku in če skupna površina prizadetih kmetijskih površin dosega ali presega en hektar primerljivih kmetijskih površin.

Kdaj škode ni možno uveljavljati?

Kmetijsko gospodarstvo mora v Registru kmetijskih gospodarstev imeti urejeno identifikacijsko številko KMG-MID. V kolikor KMG-MID ni bil urejen do 31. maja 2022, gospodarstvo ne bo upravičeno do državne pomoči. 

Škode ni možno uveljavljati za pridelke, ki so dozoreli oziroma se pobirajo v prvi polovici leta, kot na primer pri žitih (pšenica, ječmen in podobno), pri sadju (češnje, ribez in podobno).

Prijavo pripravite na Obrazcu 2 – ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, ki ga najdete na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Obvezno izpolnite naslednje podatke:

1. podatki o nesreči

Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
1.5 Davčna številka
1.6 Naslov nosilca
1.7 KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev
1.8 Transakcijski račun
1.9 Prejel občinska sredstva

2. ocena škode

Stolpec A: GERK in katastrska občina
Stolpec B: Vrsta kulture
Stolpec C: Šifra – Seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
Stolpec E: Zmanjšanje letnega pridelka v %
Stolpec F: Površina poškodovane kultur v GERK-u v arih
Stolpec H: Zavarovalnica, Številka zavarovalne police

3. možnost za kmetijsko dejavnost

Vpišete ali je prizadeta kultura v celoti na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ali le delno.

Pri izpolnjevanju obrazca uporabite podatke iz Zbirne subvencijske vloge za leto 2022 in Priloge 5 - Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (pisrs.si).

Prijavo o škodi lahko do 15. septembra 2022 pošljete po pošti na naslov Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1000 Ljubljana ali jo osebno oddate v glavnem vložišču Mestne občine Ljubljana, Mačkova ulica 1, Ljubljana ali na Oddelku za varstvo okolja, Odsek za razvoj podeželja, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije dobite na telefonskih številkah: 01 306 43 12 ali 01 306 43 11.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice