foto: Bobo
Selma Špendl
Sre, 21.12.2022 16:00
V Ljubljani je v preteklih letih naziv naj blok prejelo že pet stanovanjskih stavb, sedaj pa so razglasili še šesto.

Mestna občina Ljubljana je vsako leto decembra povabi četrtne skupnosti, da sodelujejo v akciji Naj blok v Ljubljani in prijavijo večstanovanjske objekte, ki si po njihovem mnenju zaslužijo ta naziv. 

Osnovni namen akcije je spodbuditi stanovalce v večstanovanjskih stavbah, da po svojih najboljših močeh vsakodnevno pripomorejo k temu, da bo njihov blok odraz čistega, urejenega in okolju prijaznega sobivanja.

»Na ta način želimo ohraniti zavedanje, da je Ljubljana mesto, ki ves čas stremi k zelenim aktivnostim na vseh področjih,« so zapisali na Mestni občini Ljubljana.

Četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana so lahko strokovni komisiji za izbiro Naj bloka v Ljubljani posredovale svoje predloge večstanovanjskih stavb, ki pa so morale vsebovati določene kriterije.

Naj blok leta 2021 v Šiški

»Na pobudo meščana tekmovanje za Naj blok traja že šest let. Pri vseh tistih, ki so bili uvrščeni v izbor za naj blok ter tudi pri tisti, ki so tekmovali, se vidi, da res skrbijo za svojo okolico,« je dejal ljubljanski župan Zoran Jankovič.

Titulo Naj bloka za leto 2021 je pobral blok na Rašiški ulica 1 v Šiški.

Kakšni so pogoji za sodelovanje v akciji Naj blok?

 • stavba je starejša od 20 let;
 • na stavbi mora biti izvedena investicijska obnova (energetska obnova - fasada, okna, streha - toplotni sistem, …);
 • večinski lastniki morajo biti etažni lastniki stanovanj;
 • stanovanjskih enot mora biti vsaj deset;
 • veljavna energetska izkaznica;
 • v kolikor ima stavba zelenico, ta ne sme biti preoblikovana v parkirišče (večstanovanjska stavba, pri kateri so bila na zunanjih površinah/ali delu le teh požagana drevesa in na teh površinah urejeno parkirišče se namreč ne more uvrstiti v izbor);
 • v kolikor ima stavba dvigalo mora imeti klančino za gibalno ovirane.

Na podlagi prejetih predlogov je komisija za Naj blok v Ljubljani izbrala zmagovalca, predloge pa je ocenjevala po naslednjih kriterijih:

 • skladnost fasade z okoljem;
 • energetska učinkovitost bloka;
 • enotnost senčil in stavbnega pohištva;
 • urejenost pripadajočega zemljišča in širše okolice;
 • urejenost notranjih skupnih prostorov stavbe;
 • urejenost kolesarnice.

Predlogi za Naj blok 2022 potekajo vse do konca letošnjega leta.

Starejše novice