Slika je simbolična (foto: Bobo).
STA
Ned, 25.2.2024 09:57
V občini Trzin bodo letos dokončali gradnjo večnamenske dvorane in obnovili občinske stavbe po poplavah.

V občini Trzin je v ospredju letošnjih investicij dokončanje gradnje večnamenske dvorane, ki jo gradijo od marca lani, in obnova občinskih stavb po poplavah. »Proračuna za leti 2024 in 2025 sta uravnotežena s presežki iz prejšnjih let, tako da zaenkrat ni potrebe po kreditiranju in ostajamo nezadolženi,« je za STA povedal župan Peter Ložar.

Čeprav je Trzin tretja najmanjša občina v Sloveniji, spada med razvito in gospodarsko pomembnejše območje naše države. Avgusta so jo prizadele katastrofalne poplave, zato so v teku številne sanacije. Polovica leta bo po županovih besedah zagotovo v znamenju zaključka gradnje večnamenske športne dvorane, saj je občini novembra uspelo pridobiti skoraj 1,2 milijona evrov nepovratne finančne spodbude za sofinanciranje.

»V letošnjem letu računamo z zaključkom večnamenske dvorane Trzin, ki je bila med gradnjo poplavljena, predvsem pa s sanacijo občinskih objektov po poplavah. Avgusta je bilo prizadetih deset občinskih objektov od 11, tako da je to zaenkrat glavna prioriteta,« je pojasnil. Obnova objektov po njegovih besedah počasi napreduje, ker jo morajo marsikje izvesti premišljeno. Kljub temu pa jim je do zdaj po županovi oceni uspelo izvesti več kot polovico zastavljenih obnovitvenih del.

Tako jim je zelo hitro uspelo v celoti sanirati prostore tamkajšnje osnovne šole, tako da so otroci 1. septembra lahko začeli pouk, do začetka novembra so jim uredili tudi telovadnico. Starejši oddelek vrtca so sanirali v septembru, tako da so se otroci lahko v ta oddelek vrnili v začetku oktobra.

Letos se namerava občina Trzin prijaviti na različne razpise

Strelišče v šoli je blizu končanju obnove po poplavah. Trenutno obnavljajo v avgustu poplavljene kletne prostore v trzinskem domu starejših občanov. V zaključni fazi obnove so tudi Dvorana Marjance Ručigaj in kletni prostori Mladinskega kluba v Centru Ivana Hribarja.

Sanacije Kulturnega doma in Jefačnikove domačije, ki sta bila prav tako poplavljena, se bodo po županovih besedah lotili v naslednjih mesecih. »Poplavljeni kletni prostori Doma zaščite in reševanja so tudi v sanaciji in bodo urejeni predvidoma spomladi,« je povedal in dodal, da jih letos tako čaka še dosti izzivov. Sicer pa je večina »običajnih« projektov zaradi vsega naštetega trenutno na mirovanju.

Občina Trzin se namerava letos prijaviti na različne razpise, tudi v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas. Delavnica za pripravo projekta za javni poziv LAS za mesto in vas bo v četrtek, 29. februarja, v Kulturni dvorani Vodice.

Prihodki občinskega proračuna za to leto znašajo dobrih 7,2 milijona evrov, odhodki pa 9,3 milijona evrov. Predvidenega primanjkljaja bo dobra dva milijona evrov, ki bo po navedbah Ložarja v celoti krit iz presežka preteklih let. V prihodnjem letu predvidevajo 5,6 milijona proračunskih prihodkov in 5,3 milijona evrov dohodkov ter dobrih 341.000 evrov presežka.

Starejše novice