Profile picture for user Nika Vajnhandl Nika Vajnhandl
Ustvarjeno dne
Pon, 13.12.2021 07:00
Preverili smo, ali bo Zoran Janković prihodnje leto ponovno kandidiral na lokalnih volitvah.

Županu ljubljanske občine in okoliškim občinam, smo postavili vprašanje, ali imajo namen ponovno kandidirati na lokalnih volitvah, ki bodo 20. novembra 2022.

Mnogi še odločitve niso sprejeli, med temi naj bi bil tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Zoran Janković – Mestna občina Ljubljana

»Zaenkrat nisem sprejel nobene odločitve, ko bom, bom to tudi sporočil. Dejstvo je, da v vlogi župana neizmerno uživam,« je za Ljubljanainfo odgovoril Zoran Janković.

V tem mandatu Janković kot svoj dosežek vidi predvsem, da so na občini od konca leta 2006 do danes izvedli že več kot 2200 projektov in da jih trenutno na različnih področjih izvajajo 170.
 
Izpostavlja pred kratkim osvojeno prvo mesto na lestvici dvajsetih najboljših zelenih prestolnic Evrope, ki jo oblikuje organizacija European Best Destinations. Spomnimo, žirijo so prepričali kakovost ljubljanskega zraka in vode, obsežne zelene površine na prebivalca, urejenost javnega prevoza in kolesarskih poti, naravni turizem in možnost aktivnih počitnic.

Omenja veliki kohezijski projekt Čisto Zate, v okviru katerega dograjujejo kanalizacijo v aglomeracijah nad 2000 populacijskim ekvivalentom in bodo skupaj obnovili kar 261 cest. 

Z omenjenim projektom bodo stopnjo priključenosti na kanalizacijo povečali kar na 98 odstotkov

»Za ilustracijo - pred letom 2007 je bil ta odstotek 68,« se pohvali.

Ukinjenih bo tudi 4500 greznic, iz katerih odpadna voda nekontrolirano prehaja v okolje, na kanalizacijo pa bodo priklopljena tudi gospodinjstva z 11.500 uporabniki, katerih odpadne vode se trenutno čistijo na preobremenjeni čistilni napravi Brod.

Peš cona v starem mestnem jedru

»Med večje izzive zagotovo spada tudi ureditev peš cone, ko smo leta 2007 za ves motorni promet zaprli staro mestno jedro in s tem ustvarili ekološko cono v samem središču mesta, ki so ga prej zasedali avtomobili,« razlaga za Ljubljanainfo in poudarja, da površine za pešce sedaj obsegajo okoli 12 hektarjev.

Nadalje so v bolj prijazno območje preuredili del glavne prometnice, Slovenske ceste, v skupni prostor za pešce, kolesarje in avtobuse. 

Osrednji del Slovenske ceste je tako postal sprehajališče in prostor za druženje, ki vsem uporabnikom omogoča tudi več mesta za premikanje. Pri tem so se na Slovenski cesti koncentracije črnega ogljika znižale za kar 70 odstotkov, medtem ko se koncentracije na okoliških cestah niso povišale. Poleg tega se je posledično zmanjšal tudi hrup zaradi osebnih vozil za okoli šest decibelov.
 
Razlaga, da urejajo tudi degradirane, prezrte in neizkoriščene dele mesta ter jih spreminjajo v nove zelene površine. 

Kar tri četrtine površine Ljubljane je zelene, od tega se gozd razprostira na kar 46 odstotkov površine Mestne občine Ljubljana in imamo kar 560 kvadratnih metrov zelenih površin na prebivalca.

V Ljubljani od leta 2007 urejenih okoli sto hektarjev novih zelenih in rekreacijskih površin

Od leta 2007 je bilo tako v Mestni občini Ljubljana urejenih okoli sto hektarjev novih javnih zelenih in rekreacijskih površin, med njimi tudi park Zelena jama, Severni park, Šmartinski park, Koseški bajer, Špica, park Rakova jelša, park ob Savi, Tomanov park, park Muste, Črnuški bajer. 

V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadijo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. 

»Številna dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin,« razlaga in pove, da so zasadili že več kot 40.000 novih dreves.
 

Tretji, prav tako okoljski projekt, ki ga za Ljubljanainfo izpostavlja, pa je Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki, RCERO Ljubljana, ki je začel delovati konec leta 2015 in skrbi za odpadke tretjine Slovenije, s čimer je tudi največji kohezijski projekt s področja okolja v državi.

»Sicer bi lahko naštevali še veliko projektov z različnih področij, a omenimo le zadnjega realiziranega s kulturne sfere, septembra odprto prenovljeno Cukrarno, nov prostor za produkcijo in prezentacijo sodobne umetnosti,« se še pohvali.

Janez Cimperman – Občina Ig

Janez Cimperman za Ljubljanainfo odgovarja, da po petih mandatih - 20 let - končuje politično pot na lokalnem nivoju.

Toni Dragar – Občina Domžale

»O kandidaturi se je treba razumno odločati in odločiti,« za enkrat Toni Dragar ne razkriva veliko.

»Domžale so uspešno in ugledno podjetniško, športno in kulturno središče. Okolje, ki spodbuja trajnostni razvoj, inovativnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost.

Skupaj z okoliškimi kraji se razvija v prijetno in urejeno mesto, ki nudi visoko kakovost bivanja vsem generacijam in spodbuja razvijanje civilne družbe ter posameznika v skupnosti. Okolje, v katerem mlada generacija želi ostati in se starejša generacija ne čuti pozabljena. 

Središče, usmerjeno v prihodnost, ki vidi priložnosti v trajnostni rasti, butični ponudbi, zelenih ukrepih ter digitalizaciji družbe,« svoje mesto opisuje župan.

Za Ljubljanainfo pove, da imajo doseženi cilji v preteklem mandatu vsak zase posebno težo, zato »težko izpostavi večje tri«.

Pove, da se je za čas mandata trudil, da bi investicije potekale v prav vsaki krajevni skupnosti, da bi ljudem ponudil možnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa, najprej pa poskrbel za tista nujna vlaganja kot so prenova kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, prenove cest, pločnikov, varnih šolskih poti, avtobusnih postajališč, do urejanja parkov, zelenih rekreacijskih in športnih površin.

V Domžalah na najmlajše niso pozabili

Pohvali se, da ni pozabil niti na najmlajše: »Študije in praksa je pokazala potrebo po razširitvah šol, predvsem jedilniškega dela, vsako leto vlagamo v energetske sanacije vrtcev.«

Ponosen je tudi na programe družbenih dejavnosti, namreč pristopili so k strategiji za mlade in strategiji za starejše, spodbujali dejavnosti društev, tudi prostovoljnih gasilskih društev, »kjer se je pokazala dobra praksa sobivanja in delovanja v domovih krajanov-gasilskih domovih«. 

V zadnjem času pa si tudi vse bolj želijo urediti središče mesta, kar jim, po besedah župana, »uspeva zelo dobro«: »Počasi in preudarno planiramo investicije eno za drugo, saj si ne moremo privoščiti zaprtja celotnega dela mesta.«

Peter Ložar -  Občina Trzin

»Nameravam kandidirati tudi na lokalnih volitvah leta 2022, ker bi želel zaključiti še nekaj projektov, ki se zaradi dolgotrajnih postopkov še vedno vlečejo - Večnamenska dvorana ob osnovni šoli, vzhodna trzinska obvoznica, razširitev Športno rekreativnega parka Mlake,« je jasen župan občine Trzin Peter Ložar.

Kar se trenutnih projektov tiče, je izpostavil:

  • nov Dom zaščite in reševanja, ki bo v decembru zaživel za vse uporabnike,
  • obnovitev velikega dela zelo zahtevne komunalne infrastrukture - vodovod , kanalizacija, protipoplavna ureditev potoka Snugovec, 
  • zaščita močvirnih delov Trzina - projekt Mala barja
  • in začetek izvedbe kolesarske povezave Ljubljana Kamnik, katere dobršen del gre tudi skozi Občino Trzin.

Veliko pa je bilo tudi manjših projektov sofinanciranih s strani lokalne akcijske skupine, kot so: Ureditev starega vaškega jedra, Muzej na prostem, Center modrosti in vitalnosti za starejše in obnova Kulturnega doma – projekt Kulturno srce Trzina.

»Dokler najdem izzive za izboljšanje življenja v Trzinu, imam tudi motivacijo kandidirati in delovati kot župan, seveda pa je na volivcih kako se bodo odločili,« je odkrit za Ljubljanainfo.

Starejše novice