Foto:Odprtehiseslovenije.org.
STA
Sre, 23.8.2023 14:07
V mestnem parku Rakova jelša v Ljubljani so danes uradno odprli novo tematsko pot Pot med jelšami.

Na novi trikilometrski krožni poti bodo obiskovalci s pomočjo interpretacijskih orodij, opremljenih s kukali, lahko izvedeli več o pomenu ohranjanja Ljubljanskega barja ter o nekaterih tamkajšnjih živalskih in rastlinskih vrstah.

Obiskovalci si bodo lahko s pomočjo QR kod ogledali kratke izseke življenja na Ljubljanskem barju ali pa poslušali zapisana besedila na osmih postajah. Na pot se lahko obiskovalci podajo peš ali s kolesom, vmes pa si lahko spočijejo na klopeh v senci dreves.

Pot se začne ob vhodu v mestni park Rakova jelša in se vije po treh hektarih zemljišč, ki jih je za projekt odstopila Mestna občina Ljubljana, je na novinarski konferenci pred odprtjem povedal direktor javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje Janez Kastelic.

Zemljišča, po katerih poteka pot, so bila po njegovih besedah zaraščena in neprehodna, pred ureditvijo je bilo tam divje odlagališče, danes pa so preurejena v kulturno krajino. Anja Oven iz zavoda pa je dodala, da so uspeli vzpostaviti zelo dober približek krajine Ljubljanskega barja. Kastelic upa, da bodo Ljubljančani z veseljem obiskovali tematsko pot, napovedal je tudi, da nameravajo projekt še nadgraditi.

Ureditev tematske poti je del projekta PoLJUBA, katerega glavni namen je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so bile osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate.

Projekt, ki se je začel v začetku leta 2018 in se bo zaključil konec septembra, je po besedah Ovnove, sicer vodje projekta, zelo uspešen. Usmerjen je bil v zagotavljanje ustreznega gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Tako so izvajali kmetijsko obdelavo, ki je bila prilagojena tam živečim vrstam, obnovili zaraščene travnike ter izvajali prilagojeno košnjo. S tem so izboljšali mokrotni značaj travnikov, je še poudarila Oven.

S tem so izboljšali tudi življenjski prostor vrst, katerih stanje se je zlasti zaradi intenziviranja kmetijstva in spreminjanja hidroloških razmer v zadnjih letih izrazito poslabšalo. Dve vrsti - metulj barjanski okarček in hrošč puščavnik - sta bili po besedah Ovnove tik pred izginotjem z Ljubljanskega barja, a so populacijo obeh vrst uspeli obogatiti.

Osebke metulja okarčka so denimo gojili v gojilnicah ter jih ponovno naselili na območje Iškega morosta. Lani je bila tako populacija dvakrat večja kot v prvi sezoni projekta, je navedla Oven. Hrošča puščavnika pa so našli celo zunaj območja naselitve.

V okviru projekta so obnovili tudi habitate, v katerih živijo nekatere druge vrste, denimo kačji pastir koščični škratec, želva močvirska sklednica in dvoživka hribski urh.

Projekt PoLJUBA je bil sicer vreden 4,1 milijona evrov, v 80 odstotkih je bil financiran iz evropskega sklada za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa je prispevala država.

Komentarji (1)

Robert (ni preverjeno)

Pa bistvo je tematska pot. A kanalizacija stagnira in 80% fekalij se izliva v Ljubljanico. Dela so ustavili, samo nove stavbe se gradijo. Da o cestnem izhodu ne govorimo.

Starejše novice