Foto: C-Tower
Ljubljanainfo
Sre, 16.8.2023 07:00
Pridružila se bo grozdu večstanovanjskih in poslovnic stavb ne neposredni okolici.

Šiški se obeta 60-metrska stolpnica, katere gradnjo načrtuje ljubljanska družba C-Tower z bolgarskimi lastniki.

Ta zdaj v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor do konca septembra izvaja projektni natečaj »za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Stanovanjsko poslovni objekt C-Tower na Celovški v Ljubljani«.

Predmet projektnega natečaja: idejna zasnova arhitekture za gradnjo poslovno-stanovanjske stavbe oziroma stavbnega kompleksa s pripadajočo zunanjo in prometno ureditvijo. Arhitekturne rešitve morajo biti podprte s statično in požarnovarnostno presojo ter z vidika umestitve in uporabe trajnostnih in sonaravno sprejemljivih sistemov in materialov.

Šlo bo torej za stanovanjsko poslovno stavbo na križišču Celovške ceste in Gospodinjske ulice v Ljubljani. 

Makadamsko parkirišče

Zemljišče ostaja nepozidano od začetka urejanja Celovške ceste, ko so v 60. letih prejšnjega stoletja tam začele rasti stanovanjske stolpnice in stavbe z javnim programom.

Tam je trenutno urejeno makadamsko parkirišče – površina ožjega natečajnega območja znaša skoraj 2900 kvadratnih metrov, površina širšega pa približno 4200 kvadratnih metrov.

Investitor želi, da nova stavba prav zaradi svoje lege ne bi bila le generična poslovno stanovanjska stolpnica, kot jih je mogoče videti povsod po svetu, ampak da bi s svojo pojavnostjo nevsiljivo, pa vendar nezamenljivo, označevala prostor, ki ga bo za vedno spremenila.

Osnovni funkcionalni koncept je klasična razporeditev programa v stavbah v mestnem središču, torej parkiranje in servisne površine v kleteh, dvoetažni, paviljonsko razširjeni parter je namenjen programu centralnih mestnih dejavnosti, fleksibilen.

V etažah nad parterjem so stanovanja, v spodnjih manjša, zgoraj večja in na vrhu, z najlepšimi razgledi večja, prestižna.

Iz višjih nadstropjih načrtovane stavbe se bodo zaradi lege v ravnini odpirali pogledi v vse smeri, proti Šmarni gori in Kamniško-Savinjskim Alpam, proti Ljubljanskemu gradu in proti vzpetini Rožnik.

V širši okolici je v sklopu stanovanjskih sosesk več javnih zelenih površin, namenjenih igri otrok in rekreaciji stanovalce, blizu sta tudi Rožnik ter športna parka Šiška in Ilirija.

Od drugega do osmega nadstropja so predvidena manjša stanovanja, garsonjere in enosobna stanovanja do okoli 40 kvadratnih metrov, brez zunanjih površin, sedem do osem stanovanj na etažo, skupaj minimalno 50 stanovanj.

Od devetega do dvanajstega nadstropja so večja, trisobna stanovanja velika okoli 80 kvadratnih metrov, štiri do pet stanovanj na etažo, skupaj minimalno 16 stanovanj. Ta stanovanja bi poleg dnevnega dela imela še dve ločeni sobi. 

Od trinajstega do šestnajstega nadstropja so stanovanja z več sobami velika do 120 kvadratnih metrov, tri stanovanja na etažo, skupaj minimalno 12 stanovanj. 

V stavbi bo torej vsega skupaj vsaj 80 stanovanj.

»Zaželen je koncept, ki omogoča kontrolirano ozelenitev fasade neodvisno od posameznih etažnih lastnikov.«

Integracija v okolje

Mestna občina Ljubljana zahteva, da se za gradnjo pridobi rešitev z javnim urbanistično arhitekturnim, projektnim natečajem.

Nov objekt mora biti poleg omenjenega integriran v okolje tudi na način, da bo čim manj spremenil kvaliteto bivanja v sosednjih stavbah.

Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

Nagradno odškodninski sklad:

1. nagrada 12.000 evrov
2. nagrada 9600 evrov
3. nagrada 7200 evrov
tri priznanja po 3600 evrov
šest odškodnin po 1000 evrov

Skupni znesek nagradnega sklada: 39.600 evrov.

Skupni znesek odškodninskega sklada: 6000 evrov.

V primeru, da bo podeljenih več kot šest odškodnin, bodo znesek posamezne odškodnine ustrezno znižali. Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Komentarji (2)

Bojan K. (ni preverjeno)

Prispevek bolj razumem kot reklamno gradivo.
Upam da ne bo stavba silila na Celovško cesto, kot so (ne)odgovorni to dovolili s "poslovno stanovanjskimi" objekti na Šmartinski cesti ali pa s stavbo novega Šumija, ki je ta del Slovenske ceste spremenil v cevovod.

Mojchika (ni preverjeno)

Idioti, v tako majhen prostor vsiliti visoko stolpnico??? Da se sosednjim blokom ne bo znatno znižala kvaliteta bivanja????? Joke!
Avtorju članka sporočam, da so še v 80ih na tem parkirišču stali dve hiši!!!

Starejše novice