Vir: Googlovi zemljevidi
Ljubljanainfo
Tor, 16.4.2024 11:00
Poleg splošnih prostorskih izvedbenih pogojev poznamo tudi podrobne prostorske izvedbene pogoje.

Nekatere parcele ob oziroma pri Savi na območju Četrtne skupnosti Jarše so kmetijska zemljišča. Lastnica nekaterih je Mestna občina Ljubljana – tudi tistih, na katerih so športna igrišča.

Denimo igrišče NK Šmartno, igrišča pa na kmetijskih zemljiščih načeloma niso dovoljena.

Podrobni prostorski izvedsbeni pogoji

Na Mestni občini Ljubljana pojasnjujejo, da je namenska raba zemljišča »Najboljša kmetijska zemljišča«, z oznako K1. 

Vendar pa je v podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih za območje opredeljeno »V območju je dopustna ureditev nogometnega igrišča«.

Kar se namreč tiče občinskega prostorskega načrta mestne občine, poleg splošnih prostorskih izvedbenih pogojev veljajo tudi podrobni prostorski izvedbeni pogoji.

»Kadar so za enote urejanja prostora določeni podrobni prostorski izvedbeni pogoji, je treba upoštevati določila podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev in tiste splošne prostorske izvedbene pogoje, ki jih podrobni prostorski izvedbeni pogoji ne spreminjajo,« so še sporočili z mestne občine.

Skratka, na tistem zemljišču je ureditev nogometnega igrišča dopustna.

Komentarji (1)

Založan (ni preverjeno)

Važno da ste v Zalogu prodali vse mini mini parke za nove hiše. Najbolj zapuščen del Slovenije, preverjeno. Agrokombinatska cesta pa ne veš ali je cesta ali skakalnice ob dežju pa mini jezera ker so jo pregradili z ležečimi policaji da voda obstane ujeta

Starejše novice