Vsak lahko prijavi zapuščeno vozilo. Foto: Bobo
Ljubljanainfo
Sob, 13.4.2024 12:58
Kdaj je vozilo zapuščeno, koliko stane odvoz? Ste vedeli, da MOL občasno organizira javno prodajo zapuščenih vozil?

»Na parkirišču pod blokom že cel mesec stoji avtomobil, zdaj tudi brez registrskih tablic. Avto me moti, ker zaseda parkirni prostor, ki ga vedno primanjkuje, kaj lahko storim?«

je zapisala bralka.

Lastnike zapuščenih vozil večinoma najdejo, a ne vedno, pravijo na ljubljanski občini. Ko MOL postane lastnica vozila, nato organizira javno prodajo teh zaseženih vozil. Foto: Bobo

Za zapuščeno vozilo velja vozilo, ki je nerabno oziroma zavrženo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih razlogov oz. ni skladiščeno v skladu z državnim predpisom o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili, so nam pojasnili na Mestni občini Ljubljana (MOL).

Nadzor nad zapuščenimi vozili izvajajo mestni redarji MOL, ki na zapuščeno vozilo po prijavi ali uradni dolžnosti nalepijo pisno obvestilo, da se mora vozilo v osmih dneh odstraniti. Seveda lahko zapuščeno vozilo prijavijo tudi meščani, pravijo redarji, pa ne le na redarstvo, ampak tudi na policijo. 

Tabela izvedenih ukrepov oz. koliko zapuščenih vozil so odstranili mestni redarji. Vir: MOL

Kdaj lastninsko pravico dobi MOL?

Če je po osmih dneh vozilo še vedno na istem mestu, mestni redar odredi odstranitev zapuščenega vozila na varovan prostor in hkrati ugotavlja lastnika vozila. Odstranitev se opravi na stroške lastnika zapuščenega vozila
Zapuščeno vozilo se hrani na varovanem prostoru največ 60 dni od dneva, ko je bilo pripeljano. V tem času mestni redar pozove lastnika vozila, da poravna vse stroške odvoza in hrambe vozila ter ga odpelje. Če po preteku 60 dnevnega roka lastnik vozila ne odjavi, se šteje, da je vozilo brez lastnika. Lastninsko pravico na vozilu pridobi Mestna občina Ljubljana, ki občasno organizira javno prodajo zapuščenih vozil.  V večini primerov pa se lastnike vozil odkrije, pravijo na MOL.

Kakšni so stroški?

Odvoz zapuščenega vozila znaša 35 evrov, hramba zapuščenega vozila pa znaša pet evrov dan. Z globo 120 evrov pa je kaznovan lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani kljub odrejeni odstavitvi. Lastnik vozila mora izvajalcu rednega vzdrževanja cest poravnati tudi stroške odvoza in hrambe.

Vedno manj zapuščenih vozil

Na območju občine Ljubljana so v preteklem letu obravnavali  551 obravnav zapuščenih vozil, kar je 22 več kot leta 2022. Za primerjavo: leta 2019 so obravnavali 947 obravnav zapuščenih vozil.

»Število prijav ostaja na približno enakem nivoju kot prej.«

 Da se število prijav drastično ne povečuje, pripisujejo dejstvu, da je sodelovanje pri obvladovanju tveganj z  Javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice (JP LPT) in družno Eko mobil d.o.o. na področju ravnanja z izrabljenimi vozili, z ozaveščevalno kampanjo Odstranimo zapuščena vozila iz Zelene jame, s katero so pričeli v letu 2020, doseglo svoj namen.

Komentarji (2)

kembl55 (ni preverjeno)

Uspešna integracija 7x pečenih. Bravo!

Zapuščeno? (ni preverjeno)

Tole je pa malo smešno. To da je vozilo brez tablic še ne pomeni da je zapuščeno. Dokler lastnik plača davek na odjavljeno vozilo se točno ve kdo je lastnik in tudi tak lastnik ima pravico imeti avto na parkirišču saj plača tako kot vsi davek. Od kod ideja občinam da odpeljejo vozilo ki je brez tablic saj se po številki šasije točno ve kdo je lastnik.

Starejše novice