Patricija Fašalek
Sre, 30.3.2022 14:00
Po prejetju klicev vojnih veteranov, ki niso dobili izplačanega solidarnostnega dodatka, čeprav so ga pričakovali s strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, smo preverili, kje se je zataknilo.

Na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavljena novica, da so v ponedeljek, 28. marca 2022, izplačali solidarnostni dodatek na podlagi desetega paketa ukrepov za omilitev posledic epidemije PKP10.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov je bil v izplačan tistim upravičencem, ki imajo odločbo o nezaposljivosti na podlagi zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in so hkrati upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka.

Gre za 3026 upravičencev, ki so prejeli dodatek v skupni višini 453.900 evra.

V to številko pa ne sodijo vsi vojni veterani in gre za napako pri poročanju medijev, ki so v svoja poročila o izplačilu vključili vojne veteran kot avtomatske prejemnike, so za Ljubljanainfo pojasnili na ministrstvu za delo.

Za vojne veterane je pristojno ministrstvo za obrambo, so za Ljubljanainfo še dodali na ministrstvu za delo. Solidarnostni dodatek ministrstva za delo so tako prejeli le nekateri veterani.

»Bilo je jasno, da to ne bo namenjeno vsem vojnim veteranom, ampak samo tistim, ki jim je veteranski dodatek edini vir dohodka in ki niso prejeli dodatka že po kakšnem drugem ukrepu pred tem,« pa je situacijo komentiral Mitja Janković, generalni sekretar Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

Dodatek vojnim veteranom in invalidom predvidoma jutri

Vojnim veteranom in invalidom, ki prejemajo veteranski, invalidski ali družinski dodatek, pa bo izplačalo ministrstvo za obrambo predvidoma v četrtek.

»Ti bodo enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov prejeli do 31. marca,« so pojasnili na ministrstvu za obrambo in opozorili, da so do tega dodatka upravičeni le, če niso hkrati upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka po drugih podlagah iz zadnjega protikoronskega zakona. 

»Ocenjuje se, da je upravičencev z naslova prejemnika veteranskega, invalidskega oziroma družinskega dodatka od 2000 do 2300,« so navedli.

Starejše novice