Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Čet, 30.12.2021 17:51
Delodajalci se bodo morali še bolj truditi, da dobijo ustrezne kandidate, kaže raziskava, ki jo je izvedel zaposlitveni portal MojeDelo.com.

Potrebe delodajalcev so presegle ponudbo na trgu dela predvsem na IT področju in pri deficitarnih poklicih. Pomanjkanje kadrov je tako spodbudilo delodajalce k drugačnemu načinu iskanja ustreznih kandidatov.

Potencialne zaposlene iščejo preko družbenih omrežij, z zabavnimi vsebinami jim nudijo zaposlitvene bonitete in dodatno vlagajo v izobraževanja.

V prihodnosti bo vse večja potreba po poklicih, ki niso dovolj privlačni za mlade, in poklicih, ki jim fakultete ne uspejo slediti, dodaten izziv pa predstavlja tudi »digitalno nomadstvo«.

Najbolj iskani so že leta tehnični profili, v prihodnosti potreba po novih poklicih 

Trend najbolj iskanih profilov že nekaj let ostaja podoben. V letošnjem letu so med desetimi najbolj iskanimi profili po podatkih največjega slovenskega zaposlitvenega portala MojeDelo.com:

  • proizvodni delavec,
  • prodajalec,
  • skladiščnik,
  • komercialist,
  • delavec na strojih,
  • diplomirani inženir strojništva,
  • mesar,
  • informatik,
  • elektrotehnik,
  • kuhar.

V primerjavi z lanskim letom je večje povpraševanje po diplomiranih inženirjih strojništva in kuharjih, upadlo pa je povpraševanje po svetovalcih v prodaji in prodajnih predstavnikih. 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v svoji raziskavi Poklicni barometer 2021 ugotavlja, da bo prihodnje leto primanjkovalo predvsem kadrov v panogah zdravstvene oskrbe, informacijskih tehnologij, šolstva, gradbeništva, prometa in gostinstva.

Dolgoročno pa je zaradi hitrega razvoja težko napovedati, kateri bodo najbolj iskani poklici v prihodnosti.

Napovedi kažejo, da bodo večinoma povezani z vse naprednejšo tehnologijo, robotizacijo, umetno inteligenco, pa tudi z varovanjem okolja in oskrbo človeka, ki bo postala še pomembnejša zaradi starajoče se družbe.

Za delodajalce bodo zato še bolj ključne kompetence kandidatov, kot so sposobnost hitrega prilagajanja, želja po nenehnem učenju, zmožnost drugačnega, kreativnega razmišljanja in preklapljanja med več projekti in idejami hkrati.

Primanjkljaj zaradi upada zanimanja za določene poklice in »digitalnih nomadov«

Večletna potreba na trgu dela po določenih kadrih je posledica upadanja zanimanja za izobraževalne programe, kot so mesar, delavec na strojih in kuhar, manj odprtih meja v času epidemije oziroma težjega prehajanja delavcev, predvsem za delo v proizvodnji, skladiščih in prodaji ter povečanega povpraševanja po tistih profilih, ki jih primanjkuje, med katere spadata na primer diplomiran inženir strojništva in elektrotehnik.

Razlog tiči tudi v pospešeni digitalizaciji podjetij in hitrem napredku tehnologije, kar zahteva vedno več ustrezno izobraženega kadra, čemur fakultete ne morejo slediti.

Po drugi strani pa se izobražen tehnični kader v zadnjih letih (od pojava korone, pa še toliko bolj) vse pogosteje odloča za delo na daljavo za podjetja v tujini.

Slika je simbolična (foto: Miloš Vujinović).

Raziskava Global Talent Survey, ki sta jo pri nas izvedla MojeDelo.com in Boston Consulting Group (BCG), je pokazala, da je pred pandemijo le pet odstotkov Slovencev delalo na daljavo, v lanskem letu pa že 24 odstotkov.

Kar 66 odstotkov jih je pripravljenih delati na tak način, predvsem za podjetja v Avstriji, Nemčiji, Veliki Britaniji, ZDA in Avstraliji, saj jim to omogoča višji dohodek, hkrati pa lahko nadaljujejo z življenjem v svojem domačem okolju.

Beg možganov tako ni več dobeseden, ampak so ti kadri postali »digitalni nomadi«.

Delodajalci iščejo kadre na bolj inovativne načine

Podjetja, ki želijo ostati konkurenčna, uporabljajo različne načine, kako pritegniti ustrezne kadre. Med privlačnejšimi bonitetami so zaposlitev za nedoločen čas, višja plača ter pospešeno vlaganje v izobraževanje novega zaposlenega in tudi že obstoječih kadrov.

Podjetja tudi pogosteje poudarjajo lastnosti, ki so zanimive določeni ciljni skupini, na primer fleksibilen delovni čas in lokacija dela ter najnovejša tehnologija za IT-jevce.

Strokovnjaki pri MojeDelo.com svetujejo, da podjetja skušajo pritegniti potrebne kadre tako, da izpostavijo ključne prednosti, ki jih kandidat dobi z zaposlitvijo v podjetju.

»Višina plače ni nujno edini razlog, da se nekdo odloči za delo v določenem podjetju. Pomembno je izpostaviti tudi 'mehke' dejavnike, ki kandidate prepričajo, da je to podjetje prava izbira zanje, in izpostaviti tiste pozitivne lastnosti, ki jih delajo drugačne od drugih podjetij,« so prepričani pri MojeDelo.com. 

V številnih državah že velja, da kandidati usmerjajo trg, in ta premik počasi, a vztrajno prihaja tudi na slovenska tla. Delodajalci se zato vse pogosteje odločajo poiskati potencialne kandidate preko družbenih omrežjih, kjer poteka bolj sproščena komunikacija in prevladujejo zabavnejše vsebine.

Kandidate skušajo pritegniti z videopredstavitvami podjetij, z nagradnimi igrami in hekatoni, kar je še posebej privlačno za mlad kader.

»Podjetja naj izpostavijo, kaj lahko ponudijo kandidatu in kako bo prav on doprinesel k boljšemu jutri. Ta pristop je še posebej potreben pri zaposlovanju generacije Z, ki išče smisel v svojem delu,« še svetujejo strokovnjaki pri MojeDelo.com.

Starejše novice