Slika je simbolična.
Pia Seidl
Sre, 12.7.2023 09:44
Na Zagovornika načela enakosti Republike Slovenije se je obrnila istospolno usmerjena posameznica, ki bi jo naj ginekologinja diskriminatorno obravnavala zaradi spolne usmerjenosti.

Zagovornik načela enakosti Republike Slovenije je ugotovil diskriminacijo v primeru, ko je ginekologinja zavrnila nadaljnjo zdravstveno obravnavo istospolno usmerjene pacientke

To je storila na podlagi ugovora vesti, v katerem je opravljanje vseh svojih storitev odrekla izključno istospolno usmerjenim pacientkam, ki so v postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Pacientka prijavila domnevno diskriminacijo

Na zagovornika se je obrnila istospolno usmerjena posameznica, ki je v postopku v Avstriji, saj je tam uzakonjeno enakopravno obravnavanje heterospolnih in istospolnih parov pri dostopu do te zdravstvene storitve.

Prijavila je domnevno diskriminacijo s strani svoje izbrane ginekologinje v Sloveniji, ker ji je ta zavrnila nadaljnjo zdravstveno obravnavo zato, ker je istospolno usmerjena in v postopku.

Navedla je, da je ginekologinja pri Zdravniški zbornici Slovenije vložila ugovor vesti glede opravljanja vseh ginekoloških zdravstvenih storitev za ženske, ki so v takem položaju, kot je sama.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije od zdravniške zbornice in njenega odbora za pravno-etična vprašanja prejel pojasnilo, da tak ugovor vesti ni dopusten, ker je diskriminatoren.

Ugovor vesti se lahko daje glede določenih zdravstvenih postopkov, ne pa za odklonitev določenih postopkov izključno pri določeni skupini ljudi z določeno osebno okoliščino, kot je to bilo v tem primeru.

Ugovor vesti ustrezen

Ginekologinja je zagovorniku pojasnila, da je bila prepričana, da je njen ugovor vesti ustrezen.

Povedala je, da je sklepe pristojnega odbora zdravniške zbornice o diskriminatornosti ugovora prejela po tem, ko je nadaljnje zdravljenje pacientke že zavrnila. Svoj ugovor vesti pa je po prejetju odgovora zbornice umaknila.

Zagovornik je v odločbi pojasnil, da je za ugotovitev diskriminacije važen učinek določenega ravnanja in ne to, ali je imel nekdo namen diskriminirati.

Diskriminacijo pa je ugotovil, ker je ginekologinja predlagateljico samo zaradi njene spolne usmerjenosti obravnavala manj ugodno kot ostale in jo prikrajšala pri njeni pravici do zdravstvenega varstva.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti, je ob tem dejal: »Pravica do zdravstvenega varstva je pomemben del človekovih pravic in ustavna vrednota. Odrekanje zdravstvene obravnave izključno istospolno usmerjenim pacientkam, ki so v postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo, je nesprejemljivo.

Zdravstvo mora biti vsem dostopno ne glede na njihove osebne okoliščine, kot sta tudi spol in spolna usmerjenost.«

Starejše novice