Slika je simbolična.
STA
Čet, 10.11.2022 07:52
Del zaposlenih v javnem sektorju bo danes dobil izplačane oktobrske plače, pri katerih bodo prvič občutili povišanja iz dogovora, ki so ga vlada in sindikati podpisali pred mesecem dni.

V skladu z dogovorom je v veljavo stopila nova plačna lestvica, v kateri so vrednosti plačnih razredov višje za 4,5 odstotka. Za enak odstotek so se povišale tudi nominalne osnove za delo v tujini in dodatki, ki so določeni v nominalnem znesku.

Gre za dodatke za specializacijo, znanstveni magisterij, doktorat in za manj ugodne delovne pogoje.

Višja tudi izplačila dodatkov

Zaradi uskladitve vrednosti plačnih razredov so višja tudi izplačila dodatkov, ki se obračunavajo od osnovne plače, na primer dodatek za delovno dobo. Prav tako višje osnovne plač vplivajo na izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in redne delovne uspešnosti.

Delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se namreč obračunava od osnovne plače, prav tako se v odstotku od osnovnih plač določa obseg sredstev za redno delovno uspešnost.

Višji je tudi regres za prehrano, ki se je iz dosedanjih 4,94 evra povišal na 6,15 evra na dan. Zaposleni pa bodo ob višjem izplačilu za oktober dobili tudi poračun za september, saj višje nadomestilo za malico v skladu z dogovorom velja od septembra.

Delu zaposlenih pripada tudi proračun do višjega regresa

Pri plači za oktober se delu zaposlenih izplača tudi poračun do višjega regresa za letni dopust, ki so ga določili glede na plačni razred zaposlenega, pri čemer tisti nižje na plačni lestvici dobijo več.

Javni uslužbenci z osnovno plačo do 24. plačnega razreda iz tega naslova dobijo 300 evrov, uvrščeni od 25. do 30. plačnega razreda 250 evrov. Zaposlenim, uvrščenim od 31. do 35. plačnega razreda, pripada 200 evrov, tistim od 36. do 40. plačnega razreda pa 150 evrov. Za javne uslužbence od 41. do vključno 50. plačnega razreda so predvideli, da prejmejo poračun regresa v višini 100 evrov.

Delu zaposlenih višje plače izplačane danes

Danes bodo plače izplačali v javnih zdravstvenih zavodih in šolstvu. V socialnem varstvu je dan izplačila plač po navedbah Skupnosti socialnih zavodov Slovenije odvisen od posameznega izvajalca in njegovih internih aktov; nekateri imajo izplačila najkasneje do desetega v mesecu, drugi do petnajstega dne v mesecu.

Za proračunske uporabnike, ki za obračun plač uporabljajo sistem MFERAC, pa je izplačilni dan določen na najpozneje 10. delovni dan v mesecu, a ne pozneje kot na 15. koledarski dan v mesecu, za pretekli mesec. Gre za organe državne uprave (ministrstva, organi v sestavi, vladne službe, upravne enote), druge državne organe (državni zbor, državni svet, varuh človekovih pravic, ustavno sodišče, računsko sodišče, pravosodni organi ...) in uprave lokalnih skupnosti.

Izplačilo oktobrskih plač bodo prejeli v torek, 15. novembra, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo.

Za dvig plač v letošnjem letu namenjeno 43,4 milijona evrov

Finančni učinek dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 je ocenjen na 611 milijonov evrov.

Od tega se bo po oceni ministrstva za javno upravo v letošnjem letu za dvig plač namenilo 43,4 milijona evrov, za poračun regresa 32,8 milijona evrov neto, za višje nadomestilo za malico 13,7 milijona evrov.

V dogovoru, ki ga je podpisala s sindikati, se je vlada zavezala, da bo v okviru svojih pristojnosti in obstoječih sistemov financiranja zagotovila, da bodo sredstva za stroške dela, ki izvirajo iz dogovora in kolektivnih pogodb, upoštevana pri usklajevanju predlogov finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov in pri pripravi izhodišč za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov, tudi za letošnje leto.

Starejše novice