Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Sre, 6.10.2021 12:19
Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil podatke o prijavah neželenih učinkov po cepljenju proti covidu-19 za obdobje med 27. decembrom 2020 in 26. septembrom 2021.

Cepljenje proti koronavirusu se je začelo 27. decembra 2020 in je potekalo v skladu s priporočili glede prednostnih skupin za cepljenje, ki so bile opredeljene v nacionalni strategiji.

Od sredine meseca maja 2021 je cepljenje brezplačno zagotovljeno za vse prebivalce. V Sloveniji so za cepljenje proti koronavirusu trenutno na voljo cepiva Pfizer, Moderna in AstraZeneca. Trenutno pa je zaustavljeno cepljenje s cepivom Janssen. 

Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju

Inštitut spremlja izvajanje cepljenja proti covidu-19 v državi na podlagi podatkov o opravljenih cepljenjih, ki jih izvajalci cepljenja posredujejo v Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO).

Spremljanje neželenih učinkov po cepljenju v Sloveniji podpira Register neželenih učinkov pridruženih cepljenju, katerega upravljalec je Nacionalni inštitut za javno zdravje. V Register neželenih učinkov po cepljenju so podatke dolžni posredovati vsi javno zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti, ne glede na koncesijo.

Kateri so resni neželeni učinki po cepljenju?

Pri NIJZ med resne neželene učinke se po cepljenju po definiciji uvrščajo: ogrožajoče stanje ali bolezen, hospitalizacija ali podaljšanje hospitalizacije, trajna okvara, prirojena anomalija, druga klinično pomembna stanja in smrt.

Za oceno vzorčne povezanosti resnega neželenega dogodka s cepljenjem uporabljajo algoritem Svetovne zdravstvene organizacije

Vzročna povezanost s cepljenjem se lahko opredeli kot: »gotova«, »verjetna«, »možna«, »ni verjetna/malo verjetna« ali »ni dovolj podatkov«, da bi jo lahko ocenili.
 

Razvrščanje neželenih učinkov

Inštitut prijavljene neželene učinke razvršča po organskih sistemih na način, ki ga uporablja Evropska agencija za zdravila

V posamezno kategorijo je lahko zajetih več neželenih učinkov, ki jih je poročala oseba, na primer splošne težave in spremembe na mestu aplikacije lahko zajemajo bolečino na mestu vboda, oteklino na mestu vboda, rdečino na mestu vboda, vse tri pa je poročala ena oseba.
 

S cepivom Pfizer cepljenih največ ljudi 

Od začetka cepljenja, torej od 27. decembra 2020 do vključno 26. septembra 2021 je bilo v Sloveniji s cepivom Pfizer cepljenih nekaj več kot 1.350.000 ljudi. 
 

*s 1. ali 2. odmerkom cepiva (poročanih v eRCO)

Za cepivo Pfizer je v Register neželenih učinkov bilo skupno poročanih 4.361 neželenih učinkov. Pri teh osebah je bil ugotovljen en ali več neželenih učinkov. 

Število prijavljenih neželenih učinkov po cepljenju proti covid-19 (cepivo Pfizer), organski sistemi (n=10.174)

Do 26. septembra je inštitut v register prejel 106 prijav z neželenimi učinki po cepljenju s cepivom Pfizer, ki so bila klasificirana kot resna.

Pri 22 osebah, večinoma s kroničnimi obolenji, je prišlo do smrti po cepljenju. Večina oseb je imela težave s srcem. V enem od primerov je bila oseba cepljena v času inkubacije covid-19 in nato zbolela zaradi pljučnice, ki je bila na koncu usodna. Komisija pri Ministrstvu za zdravje je nekaj primerov že obravnavala v celoti in pri teh zaključila, da povezava s cepljenjem ni verjetna. Ostali primeri pa so še v fazi preiskav.

Pri 16 osebah je bila po cepljenju potrebna hospitalizacija. V 15 primerih povezava s cepljenjem ni bila verjetna. V enem primeru pa je bila povezava ocenjena kot možna. Bila je manjša možganska kap, ki bi lahko bila posledica bolezni žilja ali bolezni srca ali cepljenja. 

V ostalih primerih so zaznali tudi več alergičnih reakcij, poslabšanje srčnega popuščanja, motnje srčnega ritma, nevrološke izpade po levi strani, okvaro sluha, hepatitis in spontani splav. 
 

S cepivom Moderna cepljenih 187 tisoč ljudi

*s 1. ali 2. odmerkom cepiva (poročanih v eRCO)

Cepljenje z Moderno se je začelo v drugem tednu januarja. V Register neželenih učinkov je bilo poročanih skupno 472 primerov oseb, ki so imele enega ali več neželenih učinkov po cepljenju proti covid-19 z omenjenim cepivom. Do 26. septembra 2021 je bilo v Sloveniji s tem cepivom cepljenih 187.000 oseb.

Število prijavljenih neželenih učinkov po cepljenju proti covid-19 (cepivo Moderna), organski sistemi (n=990)

Po cepljenju s cepivom je bilo prejetih 17 prijav z neželenimi učinki, ki so jih pri NIJZ klasificirali kot resne

Pri treh starejših osebah s kroničnimi obolenji je prišlo do smrti po cepljenju. Kot kaže, je bila v prvem primeru oseba cepljenja v času inkubacije covid-19 in zato zbolela za pljučnico, zaradi katere je umrla, povezava s cepljenjem ni verjetna. Ostala primera sta še v fazi preiskave.

Obravnavan je bil tudi primer kolapsa ob splošni oslabelosti po cepljenju, zaradi katerega je bila potrebna hospitalizacija. Povezava s cepljenjem je možna.

Inštitut je prejel še naslednje prijave neželenih dogodkov v časovni povezavi s cepljenjem, zaradi katerih je bila potrebna specialistična obravnava oziroma hospitalizacija: venska tromboza, pljučna embolija, občutek težkega dihanja in možganska kap. Primeri so še v fazi preiskave. 

Za cepivo AstraZeneca klasificirali 55 prijav neželenih učinkov kot resnih

*s 1. ali 2. odmerkom cepiva (poročanih v eRCO)

Cepljenje s cepivom AstraZeneca se je začelo v drugem tednu februarja. Na NIJZ je bilo v Register neželenih učinkov poročanih 3.064 primerov. V obdobju do 26. septembra je bilo v Sloveniji izvedenih najmanj 321.000 cepljenj s tem cepivom.

Število prijavljenih neželenih učinkov po cepljenju proti covid-19 (cepivo AstraZeneca), organski sistemi (n=8782)

Od začetka cepljenja do 26. septembra 2021 je inštitut v register prejel 55 prijav neželenih učinkov po cepljenju s cepivom AstraZeneca, ki so jih klasificirali kot resne. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje v poročilu zapiše, da je pri sedmih osebah s kroničnimi obolenji  prišlo do smrti v dneh po cepljenju. V enem primeru je smrt nastopila pri osebi z napredovalim malignim obolenjem v paliativni obravnavi, povezava s cepljenjem ni verjetna. Ostali primeri so še v fazi preiskav.

V 12 primerih je bila potrebna hospitalizacija, od tega v sedmih primerih (bolečina v prsih, pljučna embolija) povezava s cepljenjem ni bila verjetna. V enem od primerov je prišlo do alergične reakcije, zato je povezava s cepivom verjetna. 

V enem primeru je prišlo do možganske kapi zaradi strdka v povezavi s trombocitopenijo, povezava s cepljenjem je ocenjena kot gotova.
 

Pri cepivu Janssen le šest primerov klasificiranih kot resnih

*s 1. ali 2. odmerkom cepiva (poročanih v eRCO)

Cepljenje se je s cepivom Janssen začelo v zadnjem tednu aprila. Do 26. septembra so na inštitutu zabeležili prijavo 452 neželenih učinkov. V tem obdobju je bilo v Sloveniji izvedenih 118.978 cepljenj s cepivom Janssen. 

Število prijavljenih neželenih učinkov po cepljenju proti covid-19 (cepivo COVID-19 Vaccine Janssen), organski sistemi (n=991)

Od začetka cepljenja so v Register neželenih učinkov pri NIJZ prejeli šest prijav po cepljenju s cepivom Janssen in so bile klasificirane kot resne. 

Pri eni osebi je po cepljenju prišlo do smrti zaradi tromboze s trombocitopenijo. Komisija je ocenila, da je povezava s cepljenjem gotova. 

Poleg tega so prejeli še naslednje prijave neželenih dogodkov v časovni povezavi s cepljenjem, zaradi katerih je bila potrebna hospitalizacija: možganska kap, venska tromboza, tromboza abdominalne aorte, akutna ledvična odpoved in tromboza s trombocitopenijo. Primeri so še v fazi zbiranja podatkov.
 

Starejše novice