OVIRANtlon na Kongresnem trgu - za ozaveščanje o ovirah, s katerimi se srečujejo invalidi. Foto: Nik Rovan
Na današnji dan, 3. decembra, obeležujemo mednarodni dan invalidov. Osnovni namen tega dne je ozaveščanje o pravicah, boljšem razumevanju in nujnosti vključevanja oseb z oviranostmi v družbo.

Geslo letošnjega mednarodnega dne invalidov je "Zgradimo boljšo prihodnost: invalidom vključujoč, dostopen in trajnosten svet po covidu-19".

Slovenija je v letih od ratifikacije Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov leta 2008 uspešno sprejela širok spekter zakonodaje, ki ureja celotno področje življenja oseb z oviranostmi. Lokalne skupnosti k uresničevanju zavez o pravicah invalidov pristopamo na različnih področjih s povsem konkretnimi rešitvami in spodbudami, poroča MOL. 

Policisti danes več nadzora namenjajo parkiranju na invalidskih parkirnih mestih

Policisti opozarjajo, da mnogi vozniki še vedno ravnajo zelo neodgovorno in svoja vozila parkirajo na parkiriščih namenjenim  invalidom. Nekateri invalidska parkirna mesto zasedejo celo takrat, ko je v bližini prostih več ostalih parkirišč.

Iz Policijske uprave Celje so nam sporočili, da bodo ob mednarodnem dnevu invalidov izvedli več nadzorov nad parkiranjem na invalidskih parkirnih mestih.

Ljubljana - tudi invalidom dostopno mesto

Mestna občina Ljubljana se aktivno in zavzeto odziva na potrebe oseb z oviranostmi in veliko naporov vlaga v zagotavljanje vsem prijaznega in dostopnega mesta.

"Na javnih prometnih površinah odpravljamo ovire z nižanjem robnikov pločnikov in nameščamo talne taktilne oznake za slepe in slabovidne. Dostopnih je večina javnih sanitarij ter vse več zunanjih rekreativnih površin in javnih otroških igrišč," sporoča MOL.

Prav tako so območju ožjega mestnega središča, kjer motoriziran promet večinoma ni dovoljen, na voljo brezplačni prevozi z vozili na električni pogon, Kavalirji, javni potniški promet drugje pa poteka s sodobno opremljenimi nizkopodnimi avtobusi.

Dostopnost javnih storitev Ljubljana uresničuje z nameščanjem naprav za prilagojen prenos informacij, z dodeljevanjem prilagojenih neprofitnih najemnih stanovanj, z individualiziranimi programi in pripomočki v vrtcih in osnovnih šolah, z zagotavljanjem prilagojenih kulturnih vsebin v naših kulturnih ustanovah, s sofinanciranjem številnih projektov in programov, ki jih izvajajo nevladne invalidske organizacije.

Uradna spletna stran mesta je skladna z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin, vključuje tudi portal za oddajo pobud in vprašanj.

MOL: "Rezultati našega dela so vidni na vsakem koraku v mestu"

"Tako kot v preteklih letih in v trenutnih razmerah, ko omejitve zaradi covid-19 še posebej bremenijo ravno najbolj ranljive med nami, bomo tudi v prihodnje nadaljevali s podporo tistim, ki jo najbolj potrebujejo ter uvajali rešitve, ki bodo vsem omogočale dostop in udejstvovanje na različnih področjih življenja v mestu," sporočajo iz Mestne občine Ljubljana.

Starejše novice