Foto:Bobo
Ljubljanainfo
Pet, 8.7.2022 17:20
Na ministrstvu se zavedajo, da dolge čakalne dobe povečujejo tveganje pri zdravljenju.

Na ministrstvu se zavedajo, da dolge čakalne dobe povečujejo tveganje pri zdravljenju, podaljšujejo odsotnosti z dela, kar povečuje stroške zdravljenja in predstavljajo dodatno breme za nemoteno delovanje sistema zdravstvenega varstva, tako s finančnega in organizacijskega vidika, kakor tudi gospodarskega vidika.

V ta namen so pripravili akcijski načrt s predlogi aktivnosti za izboljšanje kakovosti izmenjave podatkov v centralnem informacijskem sistemu eNaročanje, ki bo osnova za izboljšanje upravljanja in vodenje čakalnih seznamov in čakalnih dob v Republiki Sloveniji.

V skladu z akcijskim načrtom bo pod okriljem ministrstva predvidoma že v naslednjem tednu imenovana koordinacijska skupina pod vodstvom vršilke dolžnosti generalnega direktorja novoustanovljenega Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu dr. Alenka Kolar.

Prav informatizacija in digitalizacija v zdravstvu bosta namreč ena od prioritetnih nalog omenjenega direktorata, pod katerega se seli tudi projekt informatizacije slovenskega zdravstva eZdravje.

Treba bo zagotoviti kakovost oziroma točnost podatkov

Za učinkovito izvedbo ukrepov na področju čakalnih dob in čakalnih vrst bo v sistemu zdravstvenega varstva treba zagotoviti kakovost oziroma točnost podatkov, kar pomeni izmenjavo podatkov, ki jih beležijo izvajalci zdravstvenih storitev v lokalnih informacijskih sistemih v centralnem informacijskem sistemu eNaročanje.

Pri tem bo izjemno pomembno sodelovanje vseh deležnikov: Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije in izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Prav tako bodo v procesu skrajševanja čakalnih dob pomembno vlogo odigrali člani svetov javnih zdravstvenih zavodov, ki bodo pripomogli k aktivnemu spremljanju aktivnosti skrajševanja čakalnih dob.  

Načrt vključuje tudi spremembo financiranja

Akcijski načrt poleg ažurnega zagotavljanja podatkov čakalnih seznamov izvajalcev zdravstvenih storitev v centralni informacijski sistem eNaročanje in sprejema strategije oziroma ukrepov za skrajševanje čakalnih dob predvideva še spremembo modela financiranja ter plačilo zdravstvene storitve na podlagi eNapotnice v okviru strokovno dopustne čakalne dobe od začetka do zaključka zdravljenja ter pripravo ukrepov ob nespoštovanju le-te.

Starejše novice