Nika Vajnhandl
Sob, 10.4.2021 12:55
S sklepom Vlade Republike Slovenije je podaljšano omejeno delovanje Upravne enote Ljubljana.

Na seji je Vlada Republike Slovenije podaljšala ukrep glede prisotnosti javnih uslužbencev na delovnih mestih v organih državne uprave (tudi upravnih enot) zaradi zajezitve širjenja tretjega vala epidemije.

Predstojnikom organov državne uprave je Vlada naložila, da upoštevaje vrsto in naravo nalog organa v obdobju od vključno 12. aprila 2020 do vključno 18. aprila 2021 zagotovijo, da bo na delovnih mestih prisotnih največ 20 odstotkov javnih uslužbencev.

Za obvladovanje epidemije covid-19 ter upoštevaje aktualno epidemiološko situacijo je Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev, da se v času od vključno 12. aprila 2021 do vključno 18. aprila 2021 podaljša ukrep omejitve gibanja in prihajanja javnih uslužbencev na delovno mesto ter njihovo zadrževanje v uradnih prostorih organov državne uprave, torej tudi v upravnih enotah.

V tem času stranke naročajo oziroma sprejemajo zgolj iz razloga ureditve nujnih, neodložljivih upravnih zadev. 

Za obisk upravne enote Ljubljana se morate predhodno naročiti na telefonsko številko 01 475 56 21, s posredovanjem elektronskega sporočila na elektronski naslov [email protected] ali preko navadne pošte.

Vloge strank, razen v nujnih, predhodno dogovorjenih primerih, v tem obdobju upravna enota sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 01 306 30 00.

Že naročene stranke se morajo prenaročiti na termin po 19. aprilu. Stranke bodo o odpovedi terminov obveščene tudi preko SMS sporočil.

Nujne naloge v času izvajanja ukrepov za zajezitev širjenja tretjega vala epidemije

Lokacija Tobačna 5 (odprt bo samo glavni vhod):

 • Referata za javni red in promet: osebni dokumenti (zdravljenje v tujini, smrt v tujini), podaljšanje vozniškega dovoljenja za voznike v mednarodnem prometu;
 • Referat za tujce: vročitev dovoljenja voznikom v mednarodnem prometu, vročitev 49. člen (otrok tujca rojen v RS);
 • Referat za matične zadeve: prevoz pokojnika v tujino ter
 • Referat za ravnanje z dokumentarnim gradivom: zbiranje podpisov volivcev v podporo pobudi za vložitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika.

Lokacija Linhartova 13

 • Referat za ravnanje z dokumentarnim gradivom: overitev izvršnice in izdaja vrednotnice v primeru, da bi lahko nastale finančne posledice in
 • Referat za ravnanje z dokumentarnim gradivom: zbiranje podpisov volivcev v podporo pobudi za vložitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika.

Telefonska dežurstva s področja upravnih postopkov

Lokacija Tobačna 5

 • področje tujcev: 01 306 3260
 • področje prometa in prekrškov: 01 306 3016
 • področje državljanstev in osebnih stanj: 01 306 3210
 • področje ugotavljanja prebivališča: 01 306 3053 
 • področje orožja:01 306 3054
 • področje društev in javnih prireditev:01 306 3057 
 • področje okenc in krajevnih uradov: 01 306 3005

Lokacija Linhartova 13

 • področje okolja in prostora: 01 306 3307 in 01 306 3301 
 • področje kmetijstva, premoženjsko pravnih zadev ter področje dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: 01 306 3337

Zaprtje krajevnih uradov na območju Upravne enote Ljubljana

Krajevni urad Medvode bo zaprt s petkom, 2. aprila 2021 do preklica.

Do nadaljnjega ostajajo zaprti krajevni uradi Dol pri Ljubljani, Dobrova, Ig, Notranje Gorice, Velike Lašče in Škofljica.

Starejše novice