Vir: Googlovi zemljevidi
Ljubljanainfo
Tor, 27.2.2024 20:00
O ureditvi poti se govori že vrsto let, projekt pa se, tako se zdi, ne premika nikamor.

Zdi se, da je projekt ureditve poti ob Velikem Galjevcu od tako imenovane Racmanove domačine, kjer se obstoječa pot konča, pa do Peruzzijeve ulice, zastal.

Mestna občina Ljubljana, ki načrtuje prenove omenjeni poti od Ižanske ceste do Peruzzijeve ulice, že nekaj let pridobiva zemljišča trase, ki so v zasebni lasti, oziroma dele teh zemljišč.

V načrtu prenove odstranitev dreves zaenkrat ni predvidena.

»Na zemljiščih, ki niso v naši lasti oziroma na katerih ne moremo izkazati pravice graditi, ne moremo izvajati nobenih ureditev. Postopki za ureditev lastništva zemljišč oziroma pridobitve soglasja za izvajanje del so v teku. Žal natančne časovnice izvajanja del zato ne moremo podati. Cilj je, da se z deli na terenu prične najkasneje v letu 2024, kot že navedeno, pa je pričetek del odvisen od ureditve lastništva zemljišč,« so pred dvema letoma sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Stanje se od takrat ni kaj prida spremenilo – pridobivanje zemljišč je še vedno v teku:

»Postopki za odkup zemljišč še potekajo. Trudimo se, da projekt ne stoji na mrtvi točki.«

Starejše novice