Foto: Spletna stran Zelenice ŠS6
Profile picture for user Nika Vajnhandl Nika Vajnhandl
Ustvarjeno dne
Tor, 28.12.2021 17:57
Že več let trajajoči spor med ljubljansko občino in lastnikom zemljišč v Šišenski soseski 6 dosega svoj epilog. Dosegli naj bi soglasje, ki predvideva gradnjo štirih vila blokov. Stanovalci soseske so razburjeni, saj ne želijo izgubiti zelenih površin.

Na Mestno občino Ljubljana v zadnjem času letijo očitki, da Šiška postaja betonska džungla. Zrasli so Celovški dvori, zraven bosta zrasli še najvišji stanovanjski stolpnici v Sloveniji Izeta Rastoderja, na občini pa so dovolili tudi pozidavo zelenic med bloki Šišenske soseske 6.

Te zelenice naj bi stanovalci soseske želeli ubraniti. Namreč Mestna občina Ljubljana je v predlog sprememb Občinskega prostorskega načrta uvrstila gradnjo štirih večstanovanjskih objektov - vila blokov - na nepozidanih zelenicah Šišenske soseske 6.

Zato so se stanovalci samoorganizirali v Odbor za ohranitev zelenic in na predvidene spremembe oddali pripombe.

Spor traja že več let

Glede lastništva zemljišč sicer traja spor že več let. Znotraj Šišenske soseske 6 si namreč poslovnež Bojan Gjura, lastnik družbe Video Art in lastnik parcel med bloki, po poročanju Radiotelevizije Slovenija, že leta neuspešno prizadeva spremeniti namembnost zemljišč. 

Iz Mestne občine Ljubljana pojasnjujejo, da tožijo Giposso, Videoart ter Bojana Gjuro za ničnost pogodb, na podlagi katerih so navedeni pridobili ta zemljišča. Trdijo, da bi ta zemljišča v tožbi morala biti v lasti Mestne občine Ljubljane in stanovalcev - etažnih lastnikov. 

Navedene nepremičnine namreč predstavljajo ceste, zelenice, dovozne poti, parkirišča ... v soseski v velikosti približno 100.000 kvadratnih metrov, zato so stanovalci, etažni lastniki na teh parcelah vložili tudi predloge za določitev pripadajočega zemljišča po ZVEtL v drugem postopku.

»Da bi prekinili dolgoletni spor in prišli do čimprejšnje rešitve, potekajo pogovori za sklenitev sodne poravnave, po kateri je gospod Gjura ponudil Mestni občini Ljubljana brezplačen prenos vseh parcel, razen štirih, ki bi ostale v lasti Bojana Gjure, nato pa bi v Mestni občini Ljubljana s stanovalci uredili tudi razmerja glede pripadajočih zemljišč k njihovim stavbam,« pojasnjujejo na občini.

»Po 15. letih nam je uradno ponudil, da brezplačno vrne v last Mestne občine Ljubljana zemljišče med Celovško in Vodnikovo cesto – pešpoti, zelenice, parkirišča … v približni velikosti sto tisoč kvadratnih metrov,« je na novinarski konferenci razložil župan Zoran Janković.

Novi vila bloki

Na občini se je znova znašla pobuda Gjure za gradnjo štirih večstanovanjskih objektov, na zemljiščih označenih na sliki:

Vir: Mestna občina Ljubljana

Tako sta po letih spora, občina in Gjura našla skupen jezik. »Postopek še ni zaključen, je pa možnost dodatne pozidave v dokumentiranem projektu predvidel že arhitekt Ilija Arnautović ob načrtovanju cele soseske v šestdesetih letih prejšnjega stoletja,« so zapisali iz Mestne občine Ljubljana.

Torej, Gjura bi, če bo predlog realiziran, stanovalcem soseske in mestni občini v last prepustil 95.000 kvadratnih metrov zemljišč v soseski in obdržal zgolj 5000 kvadratnih metrov pod pogojem, da se na njih dovoli gradnja štirih trinadstropnih vila blokov s podzemnimi garažami, od katerih bi bila v enem oskrbovana stanovanja.

Iz občine pojasnjujejo, da so dopustne okvirne meje objektov štirih vila blokov sledeče: 

  1. Vodnikova jug: 345 metrov na kvadrat stavbišča, približno deset stanovanj
  2. Vodnikova sever: 340 metrov na kvadrat stavbišča, približno deset stanovanj
  3. in 4. Adamičeva: dva objekta, vsak 175 metrov na kvadrat stavbišča, skupaj 350 metrov na kvadrat, skupno 20 stanovanj.

To pomeni, da bo na območju velikosti okoli 100.000 metrov na kvadrat zelenic, cest in potk med bloki, ki jih Gjura brezplačno prenaša na Mestno občino Ljubljana, dopustno na novo pozidati samo 1035 metrov na kvadrat zemljišč - to so površine zelenic, kar znaša en odstotek zemljišča. 

Skupno bo to približno 40 stanovanj, kar pomeni 4.130 metrov na kvadrat bruto etažne površine. »Zato o prenaseljenosti območja ne moremo govoriti,« menijo na občini.

Zelenice

Zelenice, ki jih želijo ohraniti sostanovalci, so na naslednjih lokacijah:

  • Zelenica v kotu Rašiške ulice in Vodnikove ceste.
Foto: Spletna stran Zelenice ŠS6
  • Zelenica ob Vodnikovi cesti med garažami in stavbo na naslovu Adamičeva 1.
Foto: Spletna stran Zelenice ŠS6
  • Zelenica južno od šole Valentina Vodnika in Poti spominov in tovarištva, ki jo na eni strani omejuje Adamičeva ulica in na drugi strani šolska telovadnica.
Foto: Spletna stran Zelenice ŠS6
  • Zemljišče med blokom na Adamičevi 11 in Potjo spominov in tovarištva. Parcela ima sicer namembnost parka. Lastnik jo je ogradil, je pa ne vzdržuje. Tako parcela trenutno ni ne park, ne zelenica, ampak čisto navadna gošča.
Foto: Spletna stran Zelenice ŠS6

»Na podlagi tega prenosa, ki upam, da bo izveden, se bomo s sostanovalci dogovarjali, kaj želijo imeti,« župan Janković odgovarja sostanovalcem glede zelenic in dodaja, da se bodo na občini skupaj s sostanovalci dogovarjali, koliko zelenic bo in kje bodo - z zavedanjem, da bodo jih stanovalci sami morali vzdrževati.

Sostanovalci pa naj bi se hkrati pritoževali tudi zaradi pomanjkanja parkirišč in pešpoti, na kar župan odgovarja: »Ceste in pešpoti stanovalcem ne moremo dati, parkirišče in zelenice pa jim absolutno damo.«

Starejše novice