Slika je simbolična.
Ljubljanainfo
Pon, 20.3.2023 16:00
Ker si vse več delavcev zaposlenih v javnem sektorju želi višje plače, smo preverili, kakšne so sploh njihove plače in kdo v javnem sektorju prejme največ.

V državi še vedno vztrajajo zahteve več skupin javnega sektorja po zvišanju plač. Vladi ob tem očitajo, da problematiko plač rešuje parcialno le pri nekaterih poklicnih skupinah, ki so deležne privilegirane obravnave, medtem ko za ostale vztraja, da bo nesorazmerja odpravljala v okviru prenove plačnega sistema.

Plačna razmerja se bodo sicer po vladnem predlogu urejala znotraj plačnih stebrov, ki bi veljali za posamezne dejavnosti. 

Znotraj treh skupin (funkcionarji in direktorji, javni uslužbenci ter javni uslužbenci v javnih zavodih) bi oblikovali skupno šest stebrov. Ločeno po stebrih bi se urejale uvrstitve v plačne razrede, ustrezna razmerja znotraj plačnega stebra, specifike, pa tudi napredovanja in delovna uspešnost.

Zaradi neprestanega govora o plačah in plačnih nesorazmerjih smo preverili, kakšne so sploh plače v javnem sektorju in kdo sestavlja vrh največjih zaslužkarjev pri nas.

Kdo so torej največji zaslužkarji v javnem sektorju?

Prečesali smo portal plač javnega sektorja in preverili, kdo so prejemniki najvišjih izplačil.

Zadnji dostopni podatki, ki se nanašajo na plače v decembru prejšnjega leta, razkrivajo, da lestvico sestavljajo zaposleni v zdravstvu, pa tudi zaposleni v šolstvu in Slovenski vojski.

Na lestvici najvišjih plač v javnem sektorju je na prvem mestu sicer naveden asistent z doktoratom zaposlen na Geološkem zavodu Slovenije, ki je decembra prejel izplačilo v višini 27.256 evrov, vendar najverjetneje ne gre za redno plačilo.

Drugo mesto zaseda okrožna državna tožilka svetnica iz Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici, ki je decembra prejela izplačilo visoko 25.480 evrov.

»Navedeno izplačilo sicer drži, pojasniti pa je potrebno, da to izplačilo predstavlja plačo za mesec december 2022 za 54. plačni razred, v katerega je bila državna tožilka svetnica uvrščena na podlagi odločbe Državnotožilskega sveta z dne 16. novembra 2022, preostali znesek pa predstavlja poračun plače za obdobje od 1. aprila 2014 dalje,« so višino izplačila dodatno pojasnili na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici.

Na lestvici po višini izplačil sledi višji zdravnik specialist iz Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica, ki je prejel izplačilo visoko 21.177 evrov, višji zdravnik specialist iz Zdravstvenega doma dr. Jožeta Potrate Žalec, ki je prejel izplačilo visoko 18.033 evrov, ter višji zdravnik specialist iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki je prejel 17.111 evrov visoko plačo,

Prvo deseterico sestavljajo še štirje višji častniki prvi piloti (16.204, 15.587, 15.418 in 15.134 evrov) in en višji častnik kontrole zračnega prostora (15.135 evrov) , ki so zaposleni v generalštabu Slovenske vojske in strokovni svetnik z doktoratom, zaposlen na Kemijskem inštitutu (16.172 evrov).

Na vzhodu Slovenije pa so med največjimi zaslužkarji zdravnik specialist Zdravstvenega doma Ormož, ki se je s 14.708 evri uvrstil na 13. mesto, višji zdravnik specialist Zdravstvenega doma Gornja Radgona, ki se je s 14.463 uvrstil na 18. mesto, na 20. mestu se nahaja višji zdravnik specialist Splošne bolnišnice Murska Sobota (14.269 evrov), 33. mesto pa zaseda višji zdravnik specialist Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (13.455 evrov).

Na drugem koncu prvo petdeseterico zaključuje višji zdravnik specialist Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica, ki je decembra prejel plačo visoko 12.649 evrov.

Kdaj bodo odpravljena plačna nesorazmerja?

O predlogu zakona, ki bo urejal temelje plačnega sistema javnega sektorja, se bodo vlada in sindikati usklajevali na centralnih pogajanjih, ki se jih udeležujejo vsi reprezentativni sindikati javnega sektorja.

Vlada je sicer na petkovi dopisni seji sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah. Sindikatom jih bo na seji pogajalske komisije predstavila zadnji teden marca.

Rešitve glede odprave nesorazmerij v osnovnih plačah naj bi se dogovorile do 30. junija s pridobitvijo pravice do plače iz naslova odprave nesorazmerij do 31. decembra 2024.

Predlog novega zakona o skupnih temeljih plačnega sistema javnega sektorja z novo plačno lestvico naj bi se v zakonodajni postopek vložil najkasneje julija s ciljem, da se praviloma uveljavi s 1. januarjem 2024.

Izhodiščni plačni razredi delovnih mest in nazivov iz spodnje tretjine plačne lestvice naj bi se na novo plačno lestvico praviloma prevedli s 1. januarjem 2025, ostali plačni razredi pa leto kasneje, s 1. januarjem 2026. Plačni razredi funkcij pa naj bi se novo plačno lestvico praviloma prevedli s 1. januarjem 2027.

Starejše novice