Ljubljanainfo
Pet, 30.6.2023 16:00
Sezona hišnih bazenov je tu. Bazena pa ni brez vode.

Polnjenje hišnih bazenov v času poletja. Predvideno je, da se te polni preko obstoječe hišne inštalacije. To zna biti dolgotrajno, ob čemer se poraja vprašanje, kako vpliva na hidravlične razmere javnega vodovodnega omrežja.

Kot so nam povedali v Voka Snagi, polnjenje bazena ne vpliva na hidravlične razmere na javnem vodovodnem omrežju, se pa težave lahko pojavijo na manjših vodovodnih sistemih, »kjer lahko polnitev bazena v neugodnem obdobju (kot na primer pomanjkanje vode na vodnem viru v času suše, o čemer pa uporabnike sproti obveščamo) povzroči težave.

Na tem mestu velja omeniti, da ima dobava vode za oskrbo s pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene.

Izpad pitne vode

Prepovedan je kakršenkoli nenadzorovan in nenajavljen odvzem vode iz hidrantov, kar velja tudi za gasilska društva, saj lahko povzroči izpad dobave pitne vode, motnost pitne vode, spremembe v pritisku in podobno. Za takšno ravnanje je zagrožena tudi globa. Ta znaša 400 evrov za posameznika.

Kaj pa, če bazena preko hišne inštalacije iz kakršnegakoli razloga ni mogoče napolniti?

»V primeru, da bazena ni mogoče napolniti, se lahko lastnik bazena dogovori z lokalnim prostovoljnim gasilskim društvom, da mu pripelje vodo z gasilsko cisterno,« so nam povedali v Voka Snagi.

Odpadna voda

Pri uporabi vode za namene bazena nastane odpadna komunalna voda, ki jo je treba nevtralizirati.

»Nevtralizirana bazenska vode se lahko pod pogoji upravljalca kanalizacijskega sistema odvede v javno kanalizacijsko omrežje za odpadno vodo in prečisti na čistilni napravi.«

Pri čemer lahko nastanejo stroški, ki so povezani z odvajanjem in čiščenjem take vode.

Starejše novice