Slika je simbolična (foto: Bobo).
Ljubljanainfo
Tor, 5.9.2023 07:00
Študenstka problematika

Ljubljanski študentski domovi (28 jih je za Bežigradom, v Mestnem Logu, Rožni dolini in Šiški) premorejo 7349 ležišč. V šestih zasebnih jih je približno 200, dijaški domovi na leto sprejmejo približno 100 študentov.

7029 ležišč v domeni organizacije Študentski dom Ljubljana (ŠDL) je namenjenih subvencioniranemu bivanju, »ostala ležišča so namenjena izmenjalnim študentom in štipendistom javnega sklada«, nam je povedal Igor Brlek, samostojni svetovalec omenjene organizacije.

»V to kvoto niso všteta ležišča iz Doma podiplomskih študentov, ki je namenjen mladim raziskovalcem, doktorskim študentom in gostujočim profesorjem,« pove.

 

Rok za podaljšanje subvencioniranega gibanja je potekel 23. avgusta.

»Do zaključka roka smo v ŠDL za 7029 razpisanih mest za subvencionirano bivanje prejeli skupaj 9138 vlog za sprejem in podaljšanje bivanja, se pravi, da smo prejeli 2109 vlog več, kot imamo razpisanih subvencioniranih ležišč. Od prejetih vlog jih je bilo 2799 za sprejem in 6339 vlog za podaljšanje subvencioniranega bivanja. Naj dodamo, da se po novem lahko študentje prijavijo za subvencionirano bivanje tudi med študijskim letom, tako da to ni končno število vlog. Po zaključku razpisa smo tako do 19. septembra prejeli še dodatnih 99 vlog,« pojasni sogovornik.

Letos bo vseljevanje novincev potekalo nekoliko počasneje, ker so v poletnih mesecih začeli s prenovo Doma ŠD3 v Mestnem logu in imajo zato do konca letošnjega koledarskega leta 450 ležišč manj kot sicer.

 

Cene

Povprečna cena bivanja v domovih ŠDL je 77,25 evra mesečno, najnižja stanarina je v domu AK, in sicer 44,84 evra, najvišja stanarina za enoposteljno sobo pa je v domu na Litostrojski, kjer znaša 135 evrov.

»V stanarino so všteti vsi stroški, razen varovanja in dežurstev, ki jih stanovalci opravljajo na vhodih v domove,« pove Brlek.

Za primerjavo: v času pisanja so se sobe pri zasebnikih oddajale za 222 evrov pa do 450 evrov na mesec, na Financah pa so preračunali, da mora študent za svojo sobo odšteti 23 evrov za kvadratni meter, kar je 6,5 evra več od povprečne cene za kvadratni meter stanovanja v Ljubljani.

 

Le še več

Po Brlekovih besedah število vlog narašča, ker se veča populacija.

»Leta 2027 k nam prihaja prva generacija, ki bo spet presegla mejo 20.000 rojenih otrok letno. Dodatni zaplet letos je prenova doma ŠD3, ki poteka od avgusta in bo dokončana predvidoma konec leta. V preteklih letih smo zadnje stanovalce z liste vseljevali praviloma konec maja, začetek junija, letos pa smo zadnje kandidate z liste vselili v začetku avgusta.«

Pomanjkanje ležišč

Pomanjkanja ležišč se v ŠDL zavedajo. Že leta 2018 so preverili ustreznost posameznih potencialnih lokacij v Ljubljani, med katerimi sta najbolj obetavni na Roški in Gerbičevi.

 

»V zvezi z lokacijo Roška je pristojno ministrstvo leta 2020 že začelo s postopki in trenutno poteka priprava OPPN, dom pa naj bi bil zgrajen do leta 2027 in bo imel 380 ležišč. Po najnovejših informacijah naj bi bil do leta 2027 zgrajen tudi dom na Gerbičevi. V Ljubljani bi potrebovali vsaj 10 odstotkov dodatnih ležišč glede na trenutne kapacitete ŠDL, saj se bo študentska populacija v prihodnje iz leta v leto povečevala. Obe navedeni lokaciji, na Roški in Gerbičevi, bi tako pomenili nekaj več kot sedemodstotno povečanje trenutnih kapacitet zavoda, kar pomeni skupaj do 540 ležišč.«

Zato si želijo, da bi nov dom zgradili ob že obstoječem na Litostrojski cesti, kar bi pomenilo še dodatnih 380 ležišč oziroma povečanje kapacitet njihovega zavoda za nekaj več kot 10 odstotkov glede na trenutne kapacitete.

Na potezi je zdaj ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki je pristojno za izgradnjo novih domov.

Starejše novice