Foto: Bobo
Ljubljanainfo
Pon, 22.11.2021 12:31
Inšpektor Slokan: Bodimo odgovorni in otrokom omogočimo izobraževanje v šolah.

Na novinarski konferenci o stanju glede bolezni covid-19 sta sodelovala strokovni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Matjaž Vogrin in glavni šolski inšpektor Simon Slokan

V prejšnjih valih na voljo več kadra

Strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin je dejal, da se v njihovi bolnišnici zdravi 191 covid-19 bolnikov, 53 jih potrebuje intenzivno terapijo. 

Bistvena razlika med drugim in tretjim valom ter sedanjim je, da je takrat veljalo t.i. zaprtje države in so bili oddelki, kot je recimo klinika za interne bolezni, travmatološki oddelek pediatrije relativno prazni. 

Tako je bilo na voljo večje število prostih postelj, prav tako je bilo na voljo veliko več prostega kadra. 

Na bolniški 450 zaposlenih

Dejal je, da so pred covid-19 krizo imeli na voljo 27 postelj za intenzivno nego, v tem trenutku pa tako posteljo potrebuje kar 53 bolnikov, kar predstavlja točko, na kateri se lahko vse prelomi, saj se vlagajo izredni napori. 

Opozoril je tudi, da epidemija traja že leto in pol, zdravstveni kader je izčrpan. V UKC Maribor je na današnji dan 450 zaposlenih v bolniškem staležu, kar je enormna številka, ki dodatno otežuje delo. 

Na področju šolstva 121 nadzorov

Inšpektor Simon Slokan je predstavil rezultate nadzora, katerega cilj ni zgolj statistika in ukrepanje, ampak vzpostavitev varnega šolskega in športnega okolja za vse vključene. 

Inšpektorat je tako na področju šolstva v mesecu novembru skupno izvedel 121 nadzorov, pri čemer so bile v 11 primerih ugotovljene nepravilnosti, ki izhajajo iz določil za preprečevanje širjenja virusa. 

V enakem obdobju smo na področju športa izvedli 382 nadzorov in ugotovili dve nepravilnosti. 

Poudaril je, da so se zadeve v zvezi upoštevanja ukrepov in preverjanja PCT pogojev, v zadnjem obdobju, zelo izboljšale – tako lahko pohvali vse organizatorje športnih prireditev, kot tudi ponudnike različnih športnih aktivnosti, saj so pri spoštovanju ukrepov zelo dosledni in družbeno odgovorni. 

V nekaterih šolah niso uredili samotestiranja

V nadaljevanju se je bolj osredotočil na šolski prostor, saj gre z uvedbo samotestiranja v šolah za specifično situacijo, ki je predhodno niso poznali. 

Od uveljavitve novega odloka oziroma v preteklem tednu so na področju šolstva izvedli 43 nadzorov, pri čemer so v petih primerih ugotovili večja odstopanja nespoštovanja določil odloka.

Šole niso uredile samotestiranja za otroke, niso pridobila soglasje s strani staršev in za otroke, ki niso imeli soglasja, niso ustrezno uredile izobraževanje na daljavo. 

V vseh omenjenih primerih so izdali ustne odločbe za takojšnjo ureditev stanja. V tem okviru so nato izvedli ponovne nadzore, kjer je bilo do sedaj ugotovljeno, da je večina šol pristopila k urejanju nepravilnosti. 

Celotna šola zaradi neupoštevanja odločb izvaja šolanje na daljavo

Po njegovih besedah v enem primeru šola odločbe ni upoštevala, zaradi česar so na podlagi sklepa o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, z odredbo inšpektorata odredili, da celotna šola do 3. 12. 2021 oziroma do ureditve nepravilnosti, izvaja šolanje na daljavo.

V ostalih 38 zavodih pa so ugotovili, da so se šole odlično pripravile na izvajanje ukrepov, da večjih posebnosti ni bilo ter da so ravnatelji, skupaj z zaposlenimi, starši in otroki, naredili odlično delo v okviru zagotavljanja varnega šolskega okolja. 

Največje posledice čutijo otroci

Izpostavil je dejstvo, da se posamezni starši z ukrepi in izvajanjem samotestiranja, kljub vsem informacijam, razlagam, pojasnilom strokovnjakov ne strinjajo. Zato je poudaril, da šole, ravnatelji in zaposleni niso tisti, ki so sprejeli ukrepe, so jih pa z vidika odgovornosti, dolžni spoštovati in izvajati. 

Osebne grožnje, pritiski, protesti in nepotrebna slaba volja, vnašajo v šolski prostor nemir – pri čemer največje posledice tega čutijo otroci.

  • so že zaznane stiske otrok s strani pedagoških delavcev,
  • otroci niso pri pouku v šolah,
  • iz razloga, ker so v posameznih primerih zlorabljeni v okviru poskušanja doseganja določenih pravic njihovih staršev.

Varno šolsko okolje pogojeno z upoštevanjem ukrepov

Starše je zato ponovno pozval k odgovornosti, da se lahko otrokom omogoči izobraževanje v šolah. Prepričan je, da je to naš skupni cilj.

Po njegovih besedah se moramo tudi zavedati, da je varno šolsko okolje pogojeno z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja virusa slehernega posameznika, ki v vsakodnevno vstopa v šolski prostor.

»Inšpektorat si bo tudi v prihodnje zavzemal, da vsi, ki vstopajo v vrtec ali šolo, spoštujejo vse ukrepe, kajti le-tako bomo lahko zagotovili, varen in spodbuden prostor za vse ter da bo pouk lahko še naprej potekal v šolah,« je zaključil inšpektor Slokan.

Starejše novice