Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Čet, 21.4.2022 18:00
Volivci bomo 24. aprila volili predstavnike, ki nas bodo zastopali v novem sklicu državnega zbora. Predstavljamo ljubljanske kandidate za poslance, danes tiste, ki kandidirajo v volilnih okrajih Moste - Polje 3 ter Šiška 3 in 4.

Volivci bomo 24. aprila volili predstavnike, ki nas bodo zastopali v novem sklicu državnega zbora. Predstavljamo ljubljanske kandidate za poslance, danes tiste, ki kandidirajo v volilnih okrajih Ljubljana Moste - Polje 3 ter Ljubljana Šiška 3 in 4.

Za glasove volivk in volivcev se bo konec tedna potegovalo skupno 20 strank in list, ki so vložile kandidaturo za tokratne državnozborske volitve.

Volivci na splošnih parlamentarnih volitvah izvolijo 88 poslancev, po enega pa izberejo pripadniki italijanske in madžarske manjšine.

V uredništvu Ljubljanainfo smo vsem ljubljanskim kandidatom poslali ista vprašanja in jim tako dali možnost, da se bralcem podrobneje predstavijo. V nadaljevanju predstavljamo kandidate, ki kandidirajo v volilnih okrajih Ljubljana Moste - Polje 3 ter Ljubljana Šiška 3 in 4.

Vrstni red kandidatov je naključen. Manjkajo tisti, ki na vprašanja niso odgovorili.

Uršula Majcen, Lista Marjana Šarca, okraj Ljubljana Moste - Polje 3

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

Sem univerzitetna diplomirana ekonomistka, novinarka, voditeljica, zagovornica zdravega načina življenja, športa in rekreacije, v prejšnji vladi vodja kabineta ministra za javno upravo. V ospredju je moja odzivnost s čutom za doslednost, poštenost in odgovornost. Kandidiram, ker verjamem v družbo zdravih odnosov, spoštovanja in napredka.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka?

Zavzemala se bom za demokratične vrednote, spoštovanje medijev in civilne družbe, predvsem pa bom močan glas slovenskega športa, zdravja vseh nas ter čistega in zelenega okolja.

3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?

- ustvarjanje pogojev za povečanje dostopa do družinskih zdravnikov, pa tudi zobozdravnikov in ginekologov;
- mestni potniški promet in medkrajevni potniški promet morata biti smiselno in učinkovito povezana ter digitalizirana;
- izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji?

V LMŠ smo za odstranitev žične ograje v celoti, kar smo zagovarjali in udejstvovali tudi v času vlade Marjana Šarca, ter za temeljito strokovno preučitev nujnosti potrebe po panelni ograji.

5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

Slovenija ima dober javni zdravstveni sistem, ki pa ga je potrebno optimalneje organizirati, zagotoviti večjo dostopnost storitev v popoldanskem času ter digitalizirati in finančno okrepiti. Eden od prvih nujnih korakov je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter poraba teh sredstev za odpravo čakalnih dob.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA, sankcije morajo biti ciljno usmerjene in z namenom doseganja dejanskih učinkov, sankcioniranje športnikov in kulturnikov pa verjetno dosega prav nasprotno od namena sankcij.
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA, v medicinske namene.
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. NE

Igor Šoltes, Socialni demokrati, okraj Ljubljana Moste - Polje 3

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

V vsej svoji dosedanji družinski in poklicni poti se mi je nehote razvil senzor za odklone od pravilnega, pravičnega in družbeno odgovornega ravnanja. Zato mi ni vseeno, ko spremljam stanje duha v naši državi in družbi in ne morem stati ob strani, ko gre za prelomne odločitve v kakšni državi želimo živeti. Dasiravno sem bil od zaključka mandata v Evropskem parlamentu in po dolgoletnem službovanju na Računskem sodišču večinoma v tujini, me to ni pustilo ravnodušnega do dogajanj v domovini. Ves revolt in številni protesti zoper, korupcijo, teptanja temeljnih postulatov vladavine prava in človekovih pravic s strani vladajoče garniture, so bile več kot zadosten razlog, da prispevam tudi svoj delež v prizadevanjih za vrnitev države za ljudi. Zato sem se odločil za kandidaturo, da dam svojo energijo, znanje in izkušnje za družbo normalnosti.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanec?

Vladavina prava ni nekaj abstraktnega ali samoumevnega. Če spodkopavamo vladavino prava, sta ogroženi varnost in svoboda vsakega od nas, tako v zasebni, javni kot poslovno – gospodarski sferi.
Nobena politika se ne sme postaviti nad veljavni sistem delitve oblasti.
Vladanje z odloki, nespoštovanje Ustave in zakonov, diskreditacija sodišč in napadi na tožilce ter neodvisne inštitucije, kličejo k odločnemu ukrepanju.
Zato se zavzemam za:
- Ničelno toleranco do korupcije in kriminala
- Predvidljivo pravno okolje
- Neodvisno, učinkovito, pravično in odgovorno delovanje pravosodnega sistema
- Zaščito človekovih pravic in enakost pred zakonom, za vse, ne le za politične in gospodarske elite, s sodelovanjem nevladnih organizacij in civilne družbe.Tako bomo povrnili zaupanje ljudi v institucije in delovanje države, kar je predpogoj za normalno delovanje družbe.

3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?

Ljubljana je moje mesto. O usodi najpomembnejših projektov za Ljubljano odloča Mestni svet občine Ljubljana.
Želim pa si da , Ljubljana postane in ostane varna , zelena in prijazna do invalidov, pešcev ter kolesarjev.

4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji?

Da.

5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

Temeljni cilj Socialnih demokratov je, da bo vsem ljudem zagotovljen pregled pri specialistu v največ 30 dneh. Zato predlagamo naslednje ukrepe:
• prevetritev čakalnih seznamov;
• plačilo vseh storitev ZZZS, ki jih izvedejo javni zdravstveni zavodi za storitve nad dopustno čakalno dobo;
• ponovno ovrednotenje cen storitev, kjer imamo nedopustne čakalne dobe s strani ZZZS;
• organizacijske spremembe javnih zdravstvenih zavodov (bolnišnic) za boljšo organizacijo dela.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA, a hkrati iskati rešitve za premirje in trajen mir.
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole.
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. NE

Svetlana Slapšak, Levica, okraj Ljubljana Moste - Polje 3

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

Prvič v skoraj pol stoletnem življenju s Slovenijo in v Sloveniji sem bila povabljena, da se politično aktiviram in kandidiram na listi Levice. O problemih že leta pišem, zdaj jih bom pomagala reševati.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka?

Sem za enakost in proti revščini, za bogato in svobodno kulturo, za finančno stabilne in kritične medije, pismenost ter konec sovražnega govora. Podpiram razumno ekološko politiko, demilitarizacijo in mirovništvo, pa tudi za več neposredne demokracije.

3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?

Urejanje infrastrukture širše Ljubljane; dostopnost za invalide povsod; socialna stanovanja za mlade, revne in brezdomce.

4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji?

Da. Žica na meji je nedopustna. Nima popolnoma nobene druge funkcije razen povzročanja nepotrebnih smrti, stroškov in posegov v naravo ter oteževanja življenja ljudi in živali. Gre za nehumano prakso, ki nas kot skupnost slika v luči, ki si je ne želimo.

5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

Finančno in kadrovsko bomo okrepili primarno raven javnega zdravstva. Ukinili bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zdravniško službo bomo določili kot javno službo in zagotovili, da bodo zdravniki ostali v javnem sistemu. Onemogočili bomo outsourcing dejavnosti ter popoldansko in druge oblike dopolnilnega dela zdravnikov in zdravnic.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. NE

Vito Klavora, Lista Borisa Popoviča, okraj Ljubljana šiška 4

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

Sem Vito Klavora, 38 let star Medvoščan, ki mu je dovolj padanja ugleda Slovenije na vseh nivojih in sejanja sovraštva med prebivalci. Dovolj je omejevanja svobode, kršenja človekovih pravic in pomikanja naroda v vse večjo revščino. In zato je čas, da vsak naredi največ kar lahko, posledično tudi moja odločitev za kandidaturo na listi Borisa Popoviča.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanec?

Kot poslanec se bom zavzemal za točke našega programa, še posebej za boljše pogoje za gospodarstvo (znižanje davka, vračilo pomoči ki so bile podjetnikom odvzete, spodbuda visokotehnološkim podjetjem), izboljšanje javnega zdravstva (odprava čakalnih vrst in korupcije) ter za izboljšanje odnosov tako v državnem zboru kot med vsemi prebivalci Slovenije.

3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?

Najpomembnejša za občino Ljubljana je ponovna ureditev financiranja prestolnice iz državnega proračuna. Urediti je potrebno prometne povezave s sosednjimi občinami, predvsem na področju zelene mobilnosti (prednost za električna vozila, dodatne kolesarske poti). Zagotoviti je potrebno stanovanja, katera bodo mladi lahko kupili s pomočjo državnega poroštva.

4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji?

Ograjo je potrebno nujno odstraniti, ne samo na meji. Na splošno je danes v Sloveniji preveč omejevanja svobode, tako da je ta ograja zgolj simbol današnjega časa.

5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

Predvsem je potrebno reorganizirati sistem naročanj v zdravstvu in odpraviti korupcijo ter s tem zagotoviti dovolj sredstev za uspešno javno zdravstvo. Na dolgi rok je potrebno spremeniti šolski sistem in zagotoviti več zdravstvenega kadra, ki bo za pošten denar ostal in delal v Sloveniji.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. DA
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. NE

Andreja Zabret, Lista Marjana Šarca, okraj Ljubljana Šiška 4

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

Sem diplomirana ekonomistka. 15 let sem uspešno vodila lastno podjetje za poslovno asistenco, organizacijo poslovanja, izobraževanja o podjetništvu. Izkušnje v podjetništvu so mi dale lastnosti, kot so vztrajnost, potrpežljivost, odgovornost, kar mi v politiki koristi. Verjamem v našo pozitivno zgodbo, zato ponovno kandidiram na listi stranke LMŠ.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka?

Leta 2018 sem bila izvoljena za poslanko. Svoje delo sem posvetila predvsem področju javnih financ ter iskanju najboljših rešitev za izzive, ki jih je prinesla epidemija covida-19. Glas podpore bo glas za normalizacijo Slovenije, vzdržnost javnih financ, stabilno poslovno okolje, stanovanjsko politiko, dolgotrajno oskrbo ter predvsem poštenost.

3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?

- izgradnja javnih najemnih stanovanj in ureditev stanovanjske politike mladih;
- ustvarjanje pogojev za povečanje dostopa do družinskih zdravnikov, pa tudi zobozdravnikov in ginekologov;
- koriščenje evropskih sredstev za sanacijo protipotresnih stavb in energetsko sanacijo.

4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji?

V LMŠ smo za odstranitev žične ograje v celoti, kar smo zagovarjali in udejstvovali tudi v času vlade Marjana Šarca, ter za temeljito strokovno preučitev nujnosti potrebe po panelni ograji.

5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

Slovenija ima dober javni zdravstveni sistem, ki pa ga je potrebno optimalneje organizirati, zagotoviti večjo dostopnost storitev v popoldanskem času ter digitalizirati in finančno okrepiti. Eden od prvih nujnih korakov je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter poraba teh sredstev za odpravo čakalnih dob.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA, sankcije morajo biti ciljno usmerjene in z namenom doseganja dejanskih učinkov, sankcioniranje športnikov in kulturnikov pa verjetno dosega prav nasprotno od namena sankcij.
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA, v medicinske namene.
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. NE

Arne Jakob Zakrajšek, Levica, okraj Ljubljana Šiška 3

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

Sem magister zgodovine, trenutno doktorski študent. Kandidiram, ker je moja generacija tista, ki bo morala živeti s podnebnim zlomom, poglabljanjem družbenih razlik, razkrojem socialne infrastrukture, nedostopnostjo stanovanj in brez varnih zaposlitev. To je zapuščina ureditve, ki jo žene le sla po zaslužku in ki jo moramo nujno spremeniti.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanec?

Za izboljšanje socialnega položaja podplačane in izkoriščane množice delavcev, med katerimi so vedno pogosteje tudi mladi, ujeti v prekarna delovna razmerja. Za podnebno pravičnost, ki je neločljivo povezana s potrebo po radikalni spremembi sistema in, ne nazadnje, za obrambo temeljnih postulatov napredne družbe 21. stoletja.

3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?

Gradnja neprofitnih javnih stanovanj, prenova in razširitev javnega potniškega prometa ter pravična okoljska strategija.

4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji?

Da. Žica na meji je nedopustna. Nima popolnoma nobene druge funkcije razen povzročanja nepotrebnih smrti, stroškov in posegov v naravo ter oteževanja življenja ljudi in živali. Gre za nehumano prakso, ki nas kot skupnost slika v luči, ki si je ne želimo.

5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

Finančno in kadrovsko bomo okrepili primarno raven javnega zdravstva. Ukinili bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zdravniško službo bomo določili kot javno službo in zagotovili, da bodo zdravniki ostali v javnem sistemu. Onemogočili bomo outsourcing dejavnosti ter popoldansko in druge oblike dopolnilnega dela zdravnikov in zdravnic.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan DA
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. NE

Petra Doles, Socialni demokrati, okraj Ljubljana Šiška 3

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

Sem entuziastična pravnica in altruistka, ki si želi rešiti stanovanjsko krizo mladih in mladih družin, poštenega plačila za pošteno delo, da ljudje s svojim delom dostojno preživijo in da bi bilo zdravstvo zagotovljeno vsakemu izmed nas. Želim si spremembe našega volilnega sistema in pa popolne sekularizacije ter obdavčitve cerkve. Zato kandidiram.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka?

Odgovor na to vprašanje sestoji predvsem iz vedenja, kdo je subjekt mojega zavzemanja. Na to je odgovor enostavnejši in hkrati kompleksnejši. Zavzemala se bom za vas, začenši s tistimi, katerih glasovi velikokrat niso slišani, ali pa ostanejo preslišani. 

3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?

Zagotovo NUK 2, nadgradnja železniške postaje v Ljubljani, SNG Drama in izgradnja protipoplavnega sistema. Ljubljana cveti in upam, da bo cvetela še naprej. 

4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji? 

Ograjo bi morali odstraniti ne včeraj, ampak že mnogo prej. Ponazarja nehumanost, rasizem in vse, kar mi nismo. To ni Evropa, katere del predstavlja Slovenija. Mi nismo in ne bomo del Višegrajske skupine in del nestrpnosti, ki jo tako vztrajno širijo naši severno-vzhodni sosedje. Sovraštvo, ki ga plemeniti bodeča žica sodi  na smetišče zgodovine. 

5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

Prevetriti je potrebno čakalne sezname, vzpostaviti nove mreže javnega zdravstva, na podlagi javne mreže oblikovati kadrovske modele, program za odpravljanje zaostankov, spremeniti postopke javnega naročanja, za odpravo nevšečnosti pri naročanju medicinske opreme in zdravil, ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje s prenosom v obvezno.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. NE

Urška Cankar Bošnjak, Lista Marjana Šarca, okraj Ljubljana Šiška 3

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

Rodila sem se l. 1979 v Lj. Diplomirala sem l. 2002 na Visoki š. za zdrav. in se vpisala na magistrski študij na FPDEŠ. Delujem na področju zdravstva. Od leta 2010 sem direktorica družbe. Osredotočena sem na terminalne bolnike s plevralnim izlivom. Imam licenco za članico nadz. sveta (2020) in opravljen strok. izpit iz upravnega postopka (2022).

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

Menim, da je prav »normalizacija« tisto, kar si večina v tem trenutku želi in sicer normalizacija na vseh področjih. Zavedam se, da kakovostno zdravstveno varstvo neposredno vpliva na zdravje prebivalstva, zato se močno zavzemam za krepitev javnega dostopnega zdravstva, za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, za skrajševanje čakalnih dob.

3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?

- ustvarjanje pogojev za povečanje dostopa do družinskih zdravnikov, pa tudi zobozdravnikov in ginekologov;
- zmanjšanje hrupa in ogljičnega odtisa;
- uvedba participativnega proračuna.

4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji?

V LMŠ smo za odstranitev žične ograje v celoti, kar smo zagovarjali in udejstvovali tudi v času vlade Marjana Šarca, ter za temeljito strokovno preučitev nujnosti potrebe po panelni ograji.

5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

Slovenija ima dober javni zdravstveni sistem, ki pa ga je potrebno optimalneje organizirati, zagotoviti večjo dostopnost storitev v popoldanskem času ter digitalizirati in finančno okrepiti. Eden od prvih nujnih korakov je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter poraba teh sredstev za odpravo čakalnih dob.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA, sankcije morajo biti ciljno usmerjene in z namenom doseganja dejanskih učinkov, sankcioniranje športnikov in kulturnikov pa verjetno dosega prav nasprotno od namena sankcij.
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA, v medicinske namene.
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. NE

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice