Slika je simbolična.
Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Pon, 26.9.2022 16:35
Vlada je sprejela nekaj sprememb na področju starševskega varstva.

Vlada je sprejela predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki uvaja 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete. Po besedah Luke Mesca, ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj bi se očetje, ki jim neprenosljiv dopust pripada, zanj tudi pogosteje odločali, kar posledično pomeni, da naj bi se intenzivneje in pogosteje vključevali v vzgojo in skrb za otroke v najzgodnejših letih.

S sprejetjem predloga novele zakona bo prišlo do mnogih sprememb, najvidnejša pa je prav gotovo dvig števila dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete, ne da bi se le-ta skrajšal za matere.

Odslej bo tako vsakemu od staršev pripadlo po 60 dni neprenosljivega plačanega starševskega dopusta (mati je doslej imela neprenosljivih 30 dni). Trenutno je v veljavi starševski dopust, ki je enako dolg za oba starša, znaša pa 130 dni za vsakega; po novem se bo starševski dopust povišal na 160 dni.

Od 160 dni, od katerih ima 60 dni neprenosljivih, bo oče 100 dni še zmeraj lahko prenesel na mater, ki bo lahko izrabila vseh 260 dni. Velja pa tudi obratno, ko lahko mati prenese 100 dni dopusta na očeta. 

In ostale spremembe?

Do sprememb bo prišlo tudi pri očetovskem dopustu, ki se bo s 30 skrajšal na 15 dni. Doslej je veljalo tudi, da lahko starši obdobje dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otrok koristijo do zaključka prvega razreda, po novem pa ga bodo lahko do otrokovega osmega leta starosti. Krajši delovni čas bosta lahko odslej koristila oba starša hkrati, a ne bosta smela preseči 20 ur na teden. Do osmega leta starosti otroka se bo po novem lahko koristil tudi (prenesen) starševski dopust.

Spremembe se obetajo še na področju finančnih dohodkov; delno plačilo za izgubljeni dohodek bodo tako odslej prejemali tudi starši otrok, ki so nameščeni v institucionalnem varstvu. V primeru, da je otrok v zavodu, kjer ima celodnevno brezplačno oskrbo, bo lahko eden od staršev upravičen do delnega plačila za izgubljeni dohodek tudi za 20 ali 30 ur za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 180 oz. 270 dni bival doma in so starši zanj dejansko skrbeli v zadnjem letu pred vložitvijo vloge. 

Maksimalna višina starševskega nadomestila se bo dvignila s spremembo definicije povprečne plače, vse podatke pa se bo pridobivalo s statističnega urada za preteklo leto. Zvišala se bo tudi osnova za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje z minimalne plače na minimalno osnovo za tiste starše, ki zaradi štirih ali več otrok zapustijo trg dela.

Od kdaj velja ureditev?

Nova ureditev očetovskega in starševskega dopusta bo predvidoma veljala za starše otrok, rojenih od 1. aprila 2023 dalje, ostale spremembe pa naj bi stopile v veljavo 1. aprila 2023.

Finančne posledice sprememb skupaj znašajo 13,17 milijona evrov v letu 2023 in 19,86 milijona evrov v letu 2024.

Starejše novice