Slika je simbolična (foto: Bobo).
Ljubljanainfo
Čet, 13.6.2024 09:22
Začenjajo se javne predstavitve predloga državnega prostorskega načrta za nadgradnjo proge Ljubljana-Kranj. Obetajo se velike spremembe.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v ponedeljek javno razgrnilo predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj/Naklo

Danes bo v Škofji Loki že prva javna predstavitev, sledile pa bodo še predstavitve v Kranju, Medvodah in Ljubljani. Projekt je namenjen povečanju zmogljivosti proge z dograditvijo drugega tira. Območje nadgradnje obstoječe proge skladno z upoštevanjem načela varčne rabe prostora in združevanja infrastrukturnih koridorjev v največji možni meri poteka v koridorju obstoječe proge

Šiška s prenovljeno postajo, več novih postajališč

Kot je razvidno iz predloga državnega prostorskega načrta, se trasa dvotirne proge začne na zahodnem delu železniške postaje Ljubljana in sledi trasi obstoječega tira. Predvidena je rekonstrukcija postaje Šiška pred prečkanjem Drenikove ulice. 

Postaja Šiška (foto: Bobo).

Nato trasa poteka po razširjenem nadvozu preko Drenikove ulice, kjer se odcepi nova dvotirna železniška proga proti Kamniku, ter nadaljuje mimo železniških postajališč Litostroj in Stegne ter postaje Vižmarje naprej proti severu, kjer bo predvidoma zgrajeno železniško postajališče Stanežiče, ki bo nadomestilo postajališče Medno in omogočilo navezavo na parkirišče P+R. 

Po prečkanju regionalne ceste Stanežiče-Jeprca se trasa proge odmakne od trase obstoječega tira in poteka v pokritem vkopu in predoru Medno proti Medvodam. Pred železniško postajo Medvode ponovno poteka ob trasi obstoječega tira.  

V nadaljevanju bo proga prečkala reko Soro in se odmaknila od obstoječega tira in poselitve v pokrit vkop Svetje, križala regionalno cesto Škofja Loka-Jeprca in potekala do novega postajališče Reteče. Potekala bo vzhodno od Reteč do Godešiča in naprej do železniške postaje Škofja Loka vzporedno z obstoječim tirom.  

Za postajo Škofja Loka poteka trasa dvotirne železnice po trasi obstoječe proge preko Sorškega polja, nakar se usmeri zahodno od trase obstoječega tira in se v predoru Labore spusti proti postaji Kranj. Kot so sporočili z ministrstva za infrastrukturo, je ministrica Alenka Bratušek ob razgrnitvi predloga DPN poudarila, da so krajanom Orehka že lani aprila zagotovili, da odločitev glede trase še ni bila sprejeta in da se variante še preverjajo. 

Odslej višje hitrosti?

Načrtovana prostorska ureditev od Ljubljane do Kranja vključuje nadgradnjo dela gorenjske proge v dolžini približno 30 kilometrov. Glavni cilj nadgradnje je povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti proge z dodajanjem drugega tira. Poleg tega želijo doseči večjo varnost prometa, učinkovitejše vodenje prometa, nižje obratovalne stroške ter izboljšanje prevoza potnikov. 

Progo naj bi nadgradili tako, da bo omogočala hitrosti do 160 kilometrov na uro za potniški promet in do 100 kilometrov na uro za tovorni promet.

Sprejet Državni prostorski načrt bo osnova za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, parcelacijo zemljišč in njihov odkup. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo preučilo pripombe in predloge ter v roku 30 dni po zaključku javne razgrnitve do njih zavzelo stališče. Utemeljene pripombe bodo upoštevali pri pripravi končnega predloga DPN. Po uskladitvi predloga z nosilci urejanja prostora bo sledil sprejem državnega prostorskega načrta na vladi.

Starejše novice