Ljubljanainfo
Pon, 31.7.2023 16:00
Zamude vlakov so pri nas že stalnica. Zato je dobro vedeti, da imate ob uporabi železniškega potniškega prometa tudi določene pravice. Med drugim pravico do nadomestila ob zamudi vlaka.

Slovenija se že dlje časa spopada s ponavljajočimi se zamudami vlakov, ki postajajo stalnica na železniškem omrežju države. Negativne izkušnje potnikov se kopičijo, zaradi česar se državljani vse bolj sprašujejo o učinkovitosti in zanesljivosti Slovenskih železnic.

Zamude, ki so bile sprva obravnavane kot izolirani primeri, so zdaj postale vsakodnevna realnost za tiste, ki se zanašajo na železniški prevoz za svoje vsakodnevne potrebe. Zastoji in okvare na tirih, skupaj s pomanjkljivim vzdrževanjem infrastrukture, vodijo do številnih primerov zamud.

Glede na pričevanja potnikov so zamude postale povsem običajne. Mnogi so se že soočili s posledicami, kot so zamujanje na službo. Izguba časa in zmanjšana produktivnost sta le nekaj vidikov, s katerimi se potniki srečujejo zaradi nepredvidljivih zamud.

Zaradi tega je dobro vedeti, da imajo potniki ob uporabi železniškega potniškega prometa zraven obvez, kot je na primer hranjene vozovnice do konca potovanja, tudi določene pravice. Med drugim pravico do nadomestila.

Vračilo 25 ali 50 odstotkov cene vozovnice

Obstaja vse več pobud in razprav o trajnih oblikah prevoza, ki bi razbremenile cestni promet in zmanjšale emisije toplogrednih plinov. 

Železnica, ki velja za okolju prijazno alternativo, je potencialno močno orodje za dosego teh ciljev. Vendar pa se v trenutnih razmerah slovenske železnice ne morejo v celoti izkazati za zanesljiv in konkurenčen prevozni sistem.

Tudi iz tega razloga lahko potniki, ki koristijo železniški potniški promet, ob večjih zamudah zahtevajo povračilo oziroma nadomestilo denarja.

Tako, če na namembno postajo pripotuje vlak z daljšo zamudo, imajo potniki pravico do nadomestila. Za zamudo vlaka od 60 do 119 minut imajo potniki pravico do vračila 25 odstotkov cene vozovnice na relaciji zamude. 

Za zamudo nad 120 minut pa je znesek nadomestila 50 odstotkov. Pri tem pa na Slovenskih železnicah dodajajo, da znaša najnižji znesek izplačila za zamudo štiri evre.

Kdaj potnikom pripada nadomestilo?

V pravilniku je zapisano, da potnikom pravica do nadomestila pripada, če:

  • je zamuda nastala zaradi okoliščin, ki niso povezane z železniškim prometom in se jim prevoznik ni mogel izogniti, njihovih posledic pa ne preprečiti;
  • je bila pričakovana zamuda vnaprej javno objavljena;
  • je zamuda nastala po krivdi potnika ali druge osebe.

Do nadomestila so potniki kljub naštetemu upravičeni, če je za zamudo krivo drugo železniško podjetje ali prevoznik.

Prav tako se lahko potniki odločijo, če zaradi odpovedi vlaka, zamude vlaka za več kot 60 minut ali izgubljene zveze vlaka nadaljevanje njihovega potovanja istega dne ni več mogoče ali ne bi bilo smiselno, da:

  • ne odpotujejo in pri tem prejmejo vrnjeno celotno prevoznino;
  • odpotujejo z drugim vlakom (po drugi prevozni poti na območju, z vlaki prevoznikov, ki so navedeni na njihovi vozovnici);
  • odpotujejo, a si pozneje (med potjo) premislijo ter končajo potovanje, prejmejo vračilo za neizrabljeni del vozovnice;
  • se vrnejo na začetno postajo z vlaki prevoznikov, ki so navedeni na njihovi vozovnici, in prejmejo celotno prevoznino.

V določenih primerih tudi povrnitev stroškov hotela

Ne nazadnje pa imajo potniki pravico, če so zaradi zamude vlaka izgubili zadnjo povezavo v istem dnevu, da zaprosijo za povračilo »razumnih« stroškov hotelske prenočitve.

Pravica pa potnikom ne pripada, kadar je zamudo povzročil dejavnik izven vpliva železnice ter prevoznika oziroma kadar je bila napoved zamude vnaprej javno objavljena.

Slovenske železnice: Trenutne zamude vlakov so neizogibne

Na Slovenskih železnicah so konec maja pojasnili, da so trenutne zamude vlakov, ki so posledica večjega števila nadgradenj in obnovitvenih del na železniških progah in postajališčih, neizogibne.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki skrbi za nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje 1207,7 kilometra javne železniške infrastrukture, bo namreč letos za investicije, umeščanje projektov v prostor in zbiranje projektne dokumentacije namenila 400 milijonov evrov.

Zato so zraven predvidenih zamud, ki jih objavljajo na spletni strani, in brezplačne telefonske številke informacij za potnike, po novem uvedli še zemljevid, na katerem je grafično prikazano, kje se nahajajo vlaki in kakšne so predvidene zamude. 

V lanskem letu se je sicer s Slovenskimi železnicami pripeljalo skoraj 15 milijonov potnikov, ta številka pa letos raste še naprej, saj se je po podatkih v prvih treh mesecih število potnikov povečalo za 14 odstotkov.

Starejše novice