Slika je simbolična.
Pia Seidl
Pet, 11.11.2022 13:13
Meščan se je na pobudah meščanov pritožil nad ustavitvijo urejanja prehoda za pešce, ki je po njegovem mnenju nujno potrebna za normalen pretok prometa in varno prečkanje pešcev čez prometno cesto.

Kje se je zalomilo?

Meščan želi izvedeti, kje se je zalomilo pri urejanju prehoda za pešce v Mednem med Gasilskim domom in železniško postajo.

Izrazi skrb nad nastalim problemom in pristojne prosi za odgovore in ukrepanje.

»Prosim za informacijo o tem, kje se je ustavilo urejanje prehoda za pešce v Mednem med Gasilskim domom in železniško postajo. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je že leta 2016 izdelal projekt in izdal soglasje za ureditev prehoda. Prav tako je Direkcija za ceste po štetju prometa podala pozitivno mnenje, da je na tej lokaciji ureditev prehoda potrebna.

Cesto vsakodnevno prečkamo odrasli, otroci pa ne morejo uporabljati bližnje železniške postaje, ker prečkanje ceste zaradi gostega prometa v jutranji konici sploh ni mogoče,« je zapisal.

Kaj odgovarjajo z ljubljanske občine?

Z oddelka za gospodarske dejavnosti in promet so meščanu v dolgem odstavku podali odgovor in razložili situacijo. Predlagam prehod se nahaja križišču, v katerem se na državno cesto priključujeta dve kategorizirani občinski cesti in za urejanje tega območja ni odgovorna ljubljanska občina.

Z občine predlagajo naj pobudo naslovijo drugam.

»Gre za ureditev prehoda za pešce na državni cesti, ki je v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in ne Mestne občine Ljubljana. Lokacija predlaganega prehoda se nahaja v štirikrakem križišču, v katerem se na državno cesto priključujeta dve kategorizirani občinski cesti.

Na nobenem kraku v predmetnem križišču ni urejenega nobenega vodenja pešcev in nobenih ločenih površin za pešce. Zato veljavna zakonodaja s področja urejanja prometa ne dopušča ureditev prehoda za pešce, ker bi bilo to zavajajoča ureditev za pešce in posledično tudi prometno nevarna.

Za ureditev površin za pešce, ki bi vodila pešce varno do prehoda, je treba urediti še vsaj kratke odseke pločnikov. Za ureditev vsaj kratkih odsekov pločnikov je treba pridobiti zemljišča v last ali občine ali države, saj javnih pločnikov ne moremo graditi na zasebnih zemljiščih. Trenutno je v lasti občine le zemljišče, na katerem je urejeno vozišče obeh stranskih krakov.

V lasti države pa je le zemljišče, na katerem je urejeno vozišče glavne prometne smeri. Sočasno se predmetna lokacija nahaja tudi na območju, za katerega je uveljavljen državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod. Zato je legalna izvedba prehoda za pešce na predmetni lokaciji za Mestno občino postopkovno zelo zahteven in dolgotrajen projekt, realizacija projekta pa je časovno zelo oddaljena. Zato k temu projektu Mestna občina Ljubljana še ni pristopila.

Predlagamo vam, da pobudo naslovite tudi na Direkcijo ter ji predlagate, da pospešeno pristopi k odločitvi ali realizaciji ali opustitvi veljavnega državnega prostorskega načrta za povezovalno cesto.«

Starejše novice