Obnovljen bo del za žarni pokop, kmalu pa bo razširjen še del za klasične pokope (foto: Bobo).
Ljubljanainfo
Pet, 26.4.2024 07:00
Kako poteka obnova in širitev pokopališča žale in s kakšnimi dilemami se Janković spopada kot župan?

Na Žalah že precej časa brnijo stroji, saj največje ljubljansko pokopališče širijo. Trenutno se obnavlja del Žal, kjer poteka žarni pokop in po zagotovilu župana Zorana Jankovića bo še letos vse končano. 

Pravi, da zaključujejo še zadnji element, nato je na vrsti naslednji projekt: Aleja Žale, v načrtu pa je tudi razširitev območja za klasične pokope. 

»Zdaj smo dobili končno potrjen načrt s strani podžupana Žnidaršiča, torej potrjen izgled Aleje Žale, ki jo je narisal akademik Marko Mušič

Razširjeno pokopališče Žale (foto: Nik Rovan).

Z Izvedbo Aleje Žale naj bi začeli še letos: kako po potekala?  

Od gostilne Pod kostanji do parkirišča bo cesta zaprta za promet, le z avtobusom, ki bo lahko odprl potopne količke, boste lahko prišli bliže, saj bo ustavljal na tamkajšnji avtobusni postaji. 

Aleja Žale bo povezala stari in novi del pokopališča Žale. Na odseku ceste, ki pelje skozi pokopališče, bodo uredili vodenje pešcev in kolesarjev. Cesta bo po prenovi odprta le za javni potniški promet ter intervencijska vozila

Uredili bodo tudi površine za pešce in kolesarje na odseku med območjem pokopališča in severno obvoznico. 

Žale iz ptičje perspektive (foto: Bobo).

Klasičen pokop – tam, kjer je bila vrtnarija

Župan je še povedal, da so istočasno dobili tudi osnovni projekt za klasičen pokop

»Večino zemljišča smo že odkupili, tam, kjer je bila vrtnarija. Se pravi, letos naj bi končali alejo in del za žarni pokop, naslednje leto pa bomo razpisali še izvedbo za del za klasičen pokop.«

Zaključena 3. etapa 1. faze širitve na predelu novih Žal (foto: Stane Jeršič).

Prenova ostalih ljubljanskih pokopališč

Seveda pa Žale niso edino ljubljansko pokopališče, ki potrebuje prenovo in širitev. Potrebno bo razširiti pokopališče v Štepanjskem naselju, na Stožicah in v Šentvidu.

»Cerkev V Šentvidu zemljišča ni prodala in smo šli v postopek razlastitve. Po drugi strani pa farani hočejo pokopališče.«

Župan je še pojasnil, da imajo vse pogoje za širitev v Šentvidu, ker je enostavno, saj bi le premaknili zid za 20 metrov, ker na to pokopališče ne moreš priti z avtom, le peš. 

To so že tri pokopališča, ki čakajo na obnovo, je pa še četrto, v Šmartnem, kjer bo prav tako treba širiti pokopališče. Naj še dodamo, da je pokopališče Žale za slovensko kulturo izjemnega pomena. 

Zaradi svoje visoke kulturno-zgodovinske in umetniške vrednosti pa je eno najlepših tudi med evropskimi pokopališči. S pokopališčem upravlja družba ŽALE, ki skupaj upravlja 17 pokopališč v Mestni občini Ljubljana: Dravlje, Rudnik, Stožice, Štepanja vas, Vič, Bizovik, Šentvid, Polje, Sostro, Črnuče, Šmartno pod Šmarno goro, Šentjakob, Janče, Prežganje, Javor, Mali Lipoglav in Šentpavel.

Zaradi svoje visoke kulturno-zgodovinske in umetniške vrednosti so Žale eno najlepših med evropskimi pokopališči, predvsem po zaslugi arhitekta Jožeta Plečnika (foto: Bobo).

Dileme: denar za vrtec ali pokopališče?

Ob takih vprašanjih pa je župan še podelil svoje misli, ki se mu rojevajo ob takšnih temah. Namreč, jasno je, da Žale vsi potrebujemo, vsaj v simbolnem pomenu, saj lahko rečemo, da se tam za vsakega pot konča. A hkrati župana sprašujejo, zakaj ne da več denarja za na primer predšolsko vzgojo, za vrtce. 

»Komu dati prednost: vrtcu ali pokopališču? Knjižnici ali zdravstvenemu domu?«

To so vsekakor težke dileme, a župan je povedal, da je to pravzaprav enostavno: če želi več sredstev nameniti vrtcu, mora sredstva vzeti od kakšnega drugega projekta, na primer širitve pokopališča.

Pokopališče Žale (foto: Stane Jeršič).

Starejše novice