Nika Vajnhandl
Ned, 21.3.2021 11:35
Mladi zmaji vabijo mlade k sodelovanju na natečaju TAM-TAMova ulična galerija. Izbrani bodo soustvarjali ulično galerijo na Vegovi ulici.

Poziv je namenjen vsem mladim umetnikom do dopolnjenega 29. leta starosti, ki delujete na različnih področjih oblikovanja in uporabljate različne tehnike - grafika, fotografija, slika … Posameznikom, samostojnim oblikovalcem, študentom in dijakom, šolarjem, ki želite soustvarjati skupni življenjski prostor.

Najbolj kreativne ideje bodo razstavili na plakatnih mestih ulične galerije na Vegovi ulici.

Ulična galerija

Ulična galerija nas v javnem prostoru ulice preseneti z umetnostjo, saj je tam ne pričakujemo. V roke je dana mladim, da skozi svoja videnja prikažejo stanje družbe. 

V okviru natečaja iščejo ideje mladih, ki se ponazorijo skozi dela, ki se lahko razstavijo v ulični galeriji. Mladi dobijo prostor za javno in artikulirano kritiko družbe. Iščejo interpretacije sedanjosti, ki mimoidoče spodbujajo k ozaveščanju trenutnega stanja ali razmišljanja o trenutku in kraju.

Mladi, na dan z besedo!

V javnem zavodu Mladi zmaji, kjer so natečaj pripravili v sodelovanju s TAM-TAM Inštitutom, želijo mladim v Ljubljani pomagati pri uresničevanju idej in potencialov ter predstavitvi samih sebe kot umetnikov. 

Namen akcije je spodbujanje in opolnomočenje mladih umetnikov, ki skozi svoja dela lahko predstavijo interpretacijo sodobnosti in dobijo prostor za razstavo svojih izdelkov. Cilj je tudi spodbujanje družbene kritičnosti in angažiranja, ki spodbuja mlade v participacijo in nadaljnje razmišljanje.

Tema natečaja

Natečaj, s tem pa tudi razstava, sta razdeljena na mesečne tematske sklope:

 • april: Svetloba – Tema
 • maj: Mladost – Starost
 • junij: Pravica – Odgovornost
 • julij: Energija – Vibracija
 • avgust: Potovanje – Delo 
 • september: Izobraževanje – Bogastvo
 • oktober: Praznovanje – Vsakodnevje
 • november: Apatija – Ignoranca
 • december: Osamljenost – Družba 
 • januar 2022: Kultura – Zdravje
 • februar 2022: Narava – vesolje

Pomenske dvojice spodbujajo k odkrivanju večplastnosti razmerij med posameznimi besedami, zato se cikel posameznih razstav imenuje Odnos.

Strokovna komisija bo vsak mesec izbrala do tri izdelke oziroma plakate, ki bodo natisnjeni in vsaj 25 dni javno objavljeni na plakatni površini TAM-TAM na Vegovi ulici.

Roki za prijavo:

Predvidenih je 11 razstav izdelkov, po ena vsak mesec. Rok za oddajo del je vključno do vsakega 5. v mesecu, do 24:00.

Roki za prijavo so:

 • Ponedeljek, 5. 4. 2021 do 24:00 / tema: Svetloba – Tema
 • Sreda, 5. 5. 2021 do 24:00 / tema: Mladost – Starost
 • Sobota, 5. 6. 2021 do 24:00 / tema: Pravica – Odgovornost
 • Ponedeljek, 5. 7. 2021 do 24:00 / tema: Energija – Vibracija
 • Četrtek, 5. 8. 2021 do 24:00 / tema: Potovanje – Delo
 • Nedelja, 5. 9. 2021 do 24:00 / tema: Izobraževanje – Bogastvo
 • Torek, 5. 10. 2021 do 24:00 / tema: Praznovanje – Vsakodnevje
 • Petek, 5. 11. 2021 do 24:00 / tema: Apatija – Ignoranca
 • Nedelja, 5. 12. 2021 do 24:00 / tema: Osamljenost – Družba
 • Sreda, 5. 1. 2022 do 24:00 / tema: Kultura – Zdravje
 • Petek, 5. 2. 2021 do 24:00 / tema: Narava – Vesolje

Izdelek mora prijavitelj  oddati v elektronski obliki na e-naslov: [email protected] do rokov, navedenih v prejšnjem odstavku.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v navedenem roku in bodo izpolnjevale pogoje iz te točke. Pogoj za pravilno prijavo je, da prijavitelj v elektronskem sporočilu navede naslednje podatke in priloži spodaj navedene formate in velikosti plakatov:

 1. Ime in priimek avtorja oziroma avtorjev.
 2. Morebitna agencija, studio, samostojni ustvarjalec/ka, študent/ka (naziv fakultete ali akademije, ki jo študent/ka obiskuje, smer), dijak/inja (naziv srednje šole).
 3. Prijavitelj mora v predmetu elektronske pošte (»subject«) navesti: Prijava – Ulična galerija/ tema: (na primer: Energija – Vibracija).
 4. Izdelek mora biti priložen v naslednji obliki datoteke: Datoteka za razstavne površine (velikosti 199,5 centimetrov x 138,5 centimetrov v merilu 1:1 ali 39,9 x 27,7 centimetrov v merilu 1:5; 300 dpi, CMYK barvna slika, morebitni teksti naj bodo v krivuljah). naslov_plakat-tisk (v formatu PDF, glej navodila za pripravo datotek za razstavne površine) naslov_plakat-komisija (v formatu JPG brez).
 5. Prijavitelj lahko odda največ en plakat na mesec (vsak mesec je druga tematika), in je lahko izbran samo enkrat v obdobju trajanja natečaja.
 6. Na natečaj na podlagi tega povabila se lahko prijavijo mladi do dopolnjenega 29. leta starosti.

Vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev tega povabila, bodo izločene iz ocenjevanja.

Ocenjevalna komisija:

4-člansko ocenjevalno komisijo sestavljajo:

 • Andrej Lamut, fotograf
 • Patrik Dvorščak, slikar
 • Alja Košar, grafičarka
 • Zia Perko Rogelj, študentka komunikologije

Objava del:

Plakati, ki bodo sledili prejeli največ točk in bodo upoštevali tehnične zahteve ter druge pogoje tega povabila, bodo objavljeni na družbenih omrežjih podjetja TAM-TAM in Javnega zavoda Mladi zmaji.

20 plakatov, ki ne bodo izbrani v projektu Ulična galerija in ne bodo objavljeni na Vegovi ulici v Ljubljani in na družbenih omrežjih, bodo objavljeni na platformi Discord, v digitalnem mladinskem centru Mladih zmajev – DigiMC.

Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format TAM-TAM plakatov. 

Še posebej je potrebno upoštevati, da bodo mestni plakati objavljeni zunaj, na ulici, zato naj bo plakat oblikovan tako, da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih srečamo na ulici, le-ta opazen, čitljiv in sporočilen. 

Kreativna rešitev bo sestavljena iz treh delov (triptih), vsak del bo izbran posebej.

Potrebno je razmisliti, kaj pomeni, da mestne plakate običajno opazimo najprej z razdalje nekaj metrov (približamo se jim kasneje), kako pritegniti pozornost, koliko besedila plakat prenese, itd.

Rok objave natečaja:

Ta natečaj bo objavljen do 05.01.2022.

Več o natečaju najdete na tej strani

Starejše novice