Na Kodeljevem urejamo zelenice (foto: arhiv Mestne občine Ljubljana).
Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Čet, 10.3.2022 14:15
V parku Kodeljevo bodo zasadili nova drevesa in uredili zelenico. Hkrati ukinjajo parkirišče med drevesi. Zaradi zagotavljanja varnosti bodo odstranili oslabeli brezi ob križišču Vegove in Peternelove ulice.

V parku Kodeljevo trenutno potekajo dela na območju kostanjevega drevoreda na Ulici Carla Benza.

Tam bodo zasadili nova drevesa, uredili zelenico, izboljšali razmere za rast obstoječim drevesom in ukinili parkiranje med njimi.

Oživljajo grajski drevored

»S tem ponovno vzpostavljamo in dopolnjujemo stari grajski drevored,« pravijo na ljubljanski občini. 

Ohranili bodo 17 odraslih dreves, odstranili dve oslabeli drevesi in zasadili predvidoma 35 novih divjih kostanjev. 

Na mestu med drevesi, kjer so bili doslej parkirana pretežno vozila obiskovalcev parka in objektov v njem, bodo uredili zelenico, postavili bomo tudi količke za preprečevanje parkiranja.

Dela, za katera so pridobili tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, bodo končana predvidoma do sredine marca 2022.

Ukinjajo parkiranje med drevesi

Kot pravijo, potek ceste Carla Benza, ki vodi do gradu Kodeljevo, ostaja nespremenjen. Ukinjajo pa peščeno parkirišče, ki se je razširilo v zelenico med drevesa, saj so parkirana vozila ogrožala drevesa.

»Ob kopališču Kodeljevo smo že lani uredili novo parkirišče. Parkiranje je omogočeno tudi na okoliških ulicah in parkiriščih – poleg omenjenega ob kopališču še na bližnjem parkirišču ob Povšetovi ulici ter na vogalu Gortanove in Kosovelove ulice,« pojasnjujejo. 

Pred prenovo so številna parkirana vozila ogrožala drevesa (foto: arhiv Mestne občine Ljubljana).

Odstranili bodo oslabljeni drevesi ob Vegovi ulici

Zaradi zagotavljanja varnosti bodo danes odstranili oslabeli brezi ob križišču Vegove in Peternelove ulice.

Na Mestni občini Ljubljana so zapisali, da je arboristični pregled pokazal močno prisotnost razkrojnih procesov pri eni brezi, druga se je posušila. 

Drevesi bodo nadomestili predvidoma še v tem mesecu.

Foto: Mestna občina Ljubljana

Lani v Ljubljani posadili več kot tisoč novih dreves

V Ljubljani, ki je prepoznana kot »mesto dreves« v okviru programa Tree cities of the World, se zavedajo izjemnega pomena mestnih dreves, zato si na občini prizadevajo, da ohranijo vsako drevo v mestu, če okoliščine to dopuščajo.

V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah Mestna občina Ljubljana zasadi od 300 do 600 dreves vsako leto. 

»Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Samo lani smo posadili 1080 dreves,« dodajajo na občini. 

Starejše novice