Veliki brat vas opazuje na skoraj vsakem koraku po prestolnici (foto: Bobo).
Ljubljanainfo
Sre, 27.3.2024 07:00
Mnogi občani javno podjetje, ki opravlja videonadzor mesta in meščanov, sami prosijo za posnetke.

V Ljubljani je trenutno nameščenih nameščenih skupno 542 kamer, največ kar 308, jih je na parkiriščih, najmanj, le sedem pa jih nadzoruje spomenike.

Videonadzor v Ljubljani sicer izvaja javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, spremljanje kamer poteka v sklopu Centra za upravljanje prometa Ljubljanskih parkirišč in tržnic

Vsi podatki oziroma posnetki se hranijo v Sloveniji in niso posredovani izven Slovenije oziroma Evropske unije, so nam pojasnili. 

Foto: Bobo

Kaj snemajo? Nadzorujejo semaforje, križišča in prehode za pešce, nadzorujejo prometno signalizacijo v večjih križiščih, kjer je največja obremenitev prevoza vozil, spremljajo prometne tokove, premične zapore in zagotavljajo tudi tehnična varovanja lastnine.

Foto: Bobo

Kaj se dogaja s posnetki?

In kaj se nato dogaja s posnetki, kako dolgo se hranijo in ali jih kdaj zahteva policija ali sodišče za dokaz kakšnega kaznivega dejanja ali prekrška? Na Mestni občini Ljubljana odgovarjajo, da so dolžine hranjenja posnetkov določene z zakonskimi podlagami in pravilniki ter tehničnimi zmožnostmi, kar v praksi to pomeni, da se posnetki hranijo do enega meseca

Vsi posnetki se hranijo le z nameni, ki so določeni za vsako kamero posebej.

»Posnetke izročamo le policiji in sodišču, in sicer po uradni dolžnosti, zasežene posnetke pa lahko omenjene službe nato uporabijo kot dokazno gradivo v svojih postopkih.«

V skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov se vsa posredovanja posnetkov opravljajo skladno z zakonom, za vse postopke so vodene vse predpisane evidence. Posredovanje podatkov se v večini primerov izvaja ob preiskavah kaznivih dejanj, vandalizma, pri razjasnitvi prometnih nesreč

Kamere niso opremljene s sistemi za avtomatsko zaznavanje kaznivih dejanj, algoritmi za avtomatsko prepoznavo ali sledenje osebam in podobno.

»V letošnjem letu od 1. januarja do 30. marca je v naši evidenci 157 obdelav oziroma zasegov posnetkov.«

Foto: Bobo

Občani jih prosijo za posnetke

Mnogi pa se tudi pritožujejo nad tem, da jih na vsakem koraku spremljajo kamere in beležijo njihove poti in dejanja, a na Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah pravijo, da sami takšnih pritožb meščanov ne beležijo

Še več: občani se kar sami obračajo nanje, da bi tudi sami pridobili podatke o posameznih posnetkih. Večinoma se to dogaja, ko so sami žrtev kaznivega dejanja, vandalizma, za razjasnitev prometnih nesreč in podobno. V vseh teh primerih jih usmerijo na pristojno policijsko postajo, ki lahko v sklopu preiskave nato posnetke zaseže.

»Večina občanov, ki se obrača na nas, si želi veliko boljše pokritosti s kamerami, ki bi pomagala pri razjasnitvah dogodkov, v katerih so bili udeleženi.«

Komentarji (1)

Jank. dre. cev (ni preverjeno)

V mestih kjer je nasilje in nered morajo biti kamere. Več nereda, več je kamer.

Starejše novice