Ljubljanainfo
Sob, 19.12.2020 18:24
Predsednik republike je podpisal ukaz o pomilostitvi.

Pomilostitev je akt milosti, ki ga izda predsednik republike in se uporablja restriktivno in zgolj v izjemnih primerih. To so med drugim primeri, ko so na strani storilca podane nove okoliščine, ki nastanejo po tem, ko je kazen že izrečena in je sodba že pravnomočna, zaradi teh novih okoliščin pa prestajanje kazni zapora ne bi bilo več v skladu z načelom humanosti.

Pomilostitev nekdanjega podjetnika

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je podpisal ukaz o pomilostitvi Geze Puhana. Ukaz je bil 17. 12. 2020 objavljen v Uradnem listu RS. Po informacijah Sobotainfo Puhan prihaja iz Motvarjevcev v občini Moravske Toplice, in je bil obsojen zaradi preteklih napačnih poslovnih odločitev.

Puhan je sicer leta 2005 bil nagrajenec občine Moravske Toplice, tedanji župan Franc Cipot mu je namreč podelil nagrado za razvoj gospodarstva na manj razvitem narodno mešanem območju.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je podpisal ukaz o pomilostitvi gospoda Geze Puhana. Ukaz je bil 17. 12. 2020...

Objavil/a Borut Pahor dne Petek, 18. december 2020

Že od leta 2015 na prekinitvi prestajanja zaporne kazni

Pri konkretnem obsojencu so okoliščine, ki so vplivale na to, da ni sposoben prestajanja kazni zapora v zavodu, nastale po tem, ko je bila kazen že izrečena in je bila sodba že pravnomočna.

V zavodu, kjer je obsojeni prestajal kazen, že več kot pet let vedno znova ugotavljajo obstoj utemeljenih razlogov za to, da je obsojeni že od leta 2015 na prekinitvi prestajanja zaporne kazni.

Iz dokumentacije, s katero razpolaga predsednik republike, prav tako izhaja, da so razlogi za to prekinitev take vrste, da je mogoče utemeljeno pričakovati, da prestajanje zaporne kazni pri tem obsojencu tudi v prihodnje ne bo mogoče.

Obsojeni nima čakajočih kazni in nima odprtih kazenskih postopkov. Predsednik republike je v tem primeru prejel pozitiven predlog ministrice za pravosodje za pomilostitev obsojenega ter pozitivna mnenja pristojnega centra za socialno delo in vseh članov Komisije za pomilostitve.

Predsednik obsojenemu odpusti preostanek izvršitve prestajanja kazni

Predsednik republike je presodil, da nove okoliščine v tem primeru pretehtajo v prid odločitvi o pomilostitvi. Odločil se je, da prošnji za pomilostitev ugodi tako, da se obsojenemu, zaradi spoštovanja načela humanosti, odpusti preostanek izvršitve prestajanja kazni zapora.

Starejše novice