Foto: Vokasnaga.si
Ljubljanainfo
Sre, 14.6.2023 09:38
V prestolnici se pojavljajo težave s sistemom podzemnih zbiralnic smeti.

V Ljubljani so običajne zabojnike za odpadke v veliki meri zamenjale podzemne zbiralnice. Postavili so jih že 80, prve pa so bile vzpostavljene leta 2008. S tem so nadomestili približno deset tisoč zabojnikov za pet vrst odpadkov.

Mestna občina Ljubljana se glede te pridobitve rada pohvali, da gre za enega najnaprednejših in najučinkovitejših sistemov za odlaganje odpadkov v Evropi, dober vtis je Ljubljana s svojo čistočo pustila tudi pri sosedih iz regije, ki imajo v prestolnicah in ostalih večjih urbanih središčih težave z nakopičenimi smetmi in posledično neprijetnimi vonjavami, še posebej v poletnih mesecih.

A v zadnjih dneh je prišlo do neljubih pripetljajev v zvezi s podzemnimi odlagališči smeti v Ljubljani. Zbirališča so pogosto polna do vrha, kar vodi do nepravilnega odlaganja smeti v neposredni bližini samih kontejnerjev. Nadaljnje težave povzročajo še vrane, ki smeti raznašajo v širšo okolico in kazijo urejenost javnih površin.

Tu pride do paradoksalne situacije, saj je odlaganje odpadkov kamorkoli drugam kot v za to določene kontejnerje izrecno prepovedano.

»Prepovedano je odlagati odpadke v podzemne zabojnike z vnosom, ki povzroči nedelovanje podzemnega zabojnika; Prepovedano je odlagati odpadke izven zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov, podzemnih zabojnikov, nadzemnih zabojnikov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov, mini zbirnih centrov ali zbirnih centrov,« piše v odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana, 27. člen.

Na Mestni občini Ljubljana se zavedajo teh težav in napovedujejo iskanje rešitev za olajšanje odlaganja odpadne embalaže v zbiralnice.

Komunalno podjetje Voka Snaga ima delovne in dežurne ekipe, ki skrbijo za praznjenje zbiralnic in čiščenje nepravilno odloženih odpadkov v bližini.

Prebivalci lahko težave s polnimi zbiralniki sporočijo na dežurno telefonsko številko, navedeno na zbiralnicah.

»V primeru polnega zabojnika mora občan z odlaganjem odpadkov počakati toliko časa, da bo odpadke lahko odložil na pravilen način (primerno ločeno v zabojnike), lahko pa odpadke odloži v sosednjo potopno zbiralnico« so pri Snagi pojasnili za portal N1

Starejše novice