Vir: Mestna občina Ljubljana
Ljubljanainfo
Sre, 23.3.2022 13:25
Javnosti je sedaj dostopno celovito preurejeno območje ob Cesti španskih borcev, kjer se nahaja tudi skupnostni center Borc, ki so ga Mladi zmaji ustvarili iz odsluženega avtobusa.

Cesta španskih borcev ima od danes dalje urejeno meteorno kanalizacijo, obnovljen vodovod, plinovod, prestavljena električna omrežja, sanirane brežine ter urejene javne površine: ceste, dodatna parkirišča, novo otroško in športno igrišče ter vrtičke in zelenice.

Otroci lahko prosti čas preživljajo na kakovostnih igralih, kot so plezala, tobogani in gugalnici, starši pa si lahko spočijejo na klopi v urejeni okolici. 

Obnova prometne in komunalne infrastrukture z zunanjo ureditvijo na območju Ceste španskih borcev je potekala v sklopu prenove obstoječega naselja, ki jo izvaja Javni stanovanjski sklad občine Ljubljana. 

Ob novi krožni cesti so za prebivalce naselja urejena parkirna mesta z nadstrešnicami in lopami ter vrtički. Obiskovalcem so namenjena nepokrita parkirna mesta.

Notranjost naselja je po novem zaprta za motorni promet (razen za intervencijo), da lahko tamkajšnji stanovalci uživajo bolj kakovostno bivanje.

Prenovitvena dela v celoti zaključena leta 2023

Za obnovo prometne in komunalne infrastrukture z zunanjo ureditvijo je bilo porabljenih dobrih 1,7 milijona evrov brez davka, za izvedbo parkirnih mest z nadstrešnicami in lopami ter za izvedbo vrtičkov pa slabih 1,3 milijona evrov brez davka. Vsa dela je izvedla družba KGG.

Marca 2021 se je Mestna občina Ljubljana odločila začeti z izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del za prenovo in dozidavo šestintrideset stanovanjskih enot, ki so v njeni lasti.

V sklopu prenovitvenih del so do konca leta 2021 prenovili deset stanovanjskih enot, v letu 2022 pa načrtujejo prenovo šestnajst stanovanjskih enot.

Preostalih deset stanovanjskih enot bo prenovljenih do avgusta 2023.

Borc – nov družabni prostor za mlade

Ob Cesti španskih borcev stoji tudi skupnostni center Borc, ki je nastal iz odsluženega avtobusa št. 401 in predstavlja odprt prostor za delo in druženje.

Še lani je bila soseska ob Cesti španskih borcev siva cona mesta in pri Mladih zmajih so razmišljali o predelavi avtobusa v trajnostno delovno-družabni prostor. Raziskava je namreč pokazala, da obstaja velika potreba po začasni rabi prostorov, izkušnje s terena pa so osvetlile potrebe prebivalcev soseske po učni pomoči in prostoru za druženje.

Ob široki podpori Mestne občine Ljubljana, Ljubljanskega potniškega prometa ter drugih javnih podjetij in zavodov si Mladi zmaji prizadevajo za krepitev znanja, enake možnosti ter zmanjševanje segregacije in družbene izključenosti. 

V manj kot letu dni jim je uspelo vzpostaviti podporno okolje, ki mlade spodbuja in usmerja v znanje in veščine, nudi dostopnost do znanja, učnih metod in orodij, razvija drugačen, odgovoren in zabaven odnos do znanja, nudi podporo za višjo formalno izobrazbo v soseski ter gradi in živi skupnost.

Borc dodaja mladostno energijo

Avtobus je soseski na obrobju mesta dodal vrednost s svojo pojavnostjo in živahnostjo mladostne energije. Sama predelava avtobusa je potekala v tesnem sodelovanju z Ljubljanskim potniškim prometom, lokalno skupnostjo in Zavodom Rompom, pozornost in zanimanje pa je pritegnila že v procesu nastajanja.

Rokodelsko in dekorativno so se aktivirali tudi mladi prebivalca naselja, ki so Borca vzeli za svojega, sodelovali pri njegovem nastajanju in tako pustili lasten pečat za dobro soseske.

Danes skupnostni center Borc predstavlja platformo za razvoj multifunkcijskih veščin in pridobivanje znanja ter izkušenj.

Rdeča nit je povezovanje, opolnomočenje in združevanje ustvarjalnih mladih, in sicer z namenom razvoja skupnosti, krepitve kreative ter soustvarjanja pozitivnih učinkov na sosesko in prebivalce.

Nagovarja potrebe prebivalcev

Borc vsebinsko nagovarja potrebe prebivalcev in jih povezuje s potrebami mladih ustvarjalcev po začasnih prostorih v mestu. Vrata so odprta vsak ponedeljek in petek popoldne. Program je trenutno zasnovan na treh vsebinskih stebrih: hrana in druženje, kultura in zabava ter učna pomoč in znanje.

Podpora, prejeta s strani programa Evropska solidarnostna enota, skupini mladih omogoča izvajanje učne pomoči, gastronomskih in freestyle delavnic. 

Borc opogumlja ter opozarja vpletene, da živijo in delujejo v odprtem in raznolikem, multikulturnem okolju. Preko organizacijske komponente, sodelovalnih pristopov in aktivnega vključevanja spodbuja družbeno angažirano delovanje mladih Ljubljančanov in Ljubljančank. 

Namenjen je mladim v Kašlju in njihovim družinam. Po načelih souporabe je na voljo tudi širši lokalni skupnosti v četrtni skupnosti Polje, izvajalcem raznolikih izobraževalnih aktivnosti v Ljubljani ter mladim ustvarjalcem, ki predajajo svoje znanje dalje.

Mladi zmaji vabijo tiste, ki jih zanima souporaba prostora, ki iščejo prostor za delavnice, izobraževanje, ustvarjanje v Ljubljani, da pišejo na e-naslov [email protected].

Starejše novice