Slika je simbolična.
Ljubljanainfo
Pon, 27.3.2023 18:26
Posodobljen pravilnik za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov že v veljavi.

V soboto je začel veljati Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki prinaša nekatere novosti.

Kot smo že poročali, so med novostmi pravila pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in imenovanju nadzornika pri gradnji nezahtevnih objektov.

Do 1. januarja 2025 velja prehodno obdobje, v katerem lahko investitorji k zahtevam in prijavam prilagajo projektno dokumentacijo, ki je bila izdelana po dosedanjem prepisu.

Največ novosti pri gradnji nezahtevnih objektov

Pravilnik pri pripravi dokumentacije za nezahtevne objekte pravi, da je potrebno poleg podatkov o investitorju in parceli navesti tudi podatke o tem, ali bo načrtovani objekt priključen na komunalno infrastrukturo in katero.

Pri gradnji nezahtevnih objektov, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje je novost tudi ta, da mora investitor, če objekt gradi sam, imenovati nadzornika. Če pa objekt gradi izvajalec, imenovanje nadzornika ni potrebno.

Preberite še:

Tudi gradnjo enostavnega objekta morate prijaviti

Pri gradnji nezahtevnega objekta je potrebno najmanj osem dni pred začetkom gradnje vložiti tudi prijavo začetka gradnje.

Po novem pa je potrebno prijaviti tudi gradnjo enostavnih objektov, ki niso stavbe, in sicer na občino. Enostavni objekti so v splošnem enoetažni objekti višine do štiri metre in globine do enega metra, nosilni razpon pa ne sme presegati štirih metrov.

Med enostavne objekte se med drugim uvrščajo tudi garažne stavbe površine do 20 kvadratnih metrov, rastlinjaki do 50 kvadratnih metrov, stavbe za rejo živali do 20 kvadratnih metrov in skladišča pridelkov do 40 kvadratnih metrov.

Starejše novice