FOTO: Instagram Domobol
Ustvarjeno dne
Pet, 16.4.2021 06:32
Študentske domove v času epidemije varujejo varnostniki varnostne službe. Študenti so ob tem izrazili nezadovoljstvo tako, da so na svoje sobe obesili transparente, ki pa so bili hitro odstranjeni.

Kot smo že poročali, študentske domove stražijo varnostniki tudi podnevi, zaradi česar se mnogi študenti počutijo nadzorovane. Poleg tega, so varnostniki zasedli delovna mesta študentov, ki so v svojih študentkih domovih lahko »dežurali« in tako zaslužili kakšen dodaten evro. 

Dežurne študente so nadomestili varnostniki

Obrnili smo se na Upravo javnega zavoda Študentski dom Ljubljana, da pojasnijo, ali bo varnost študentskih domov iz strani varnostne službe postala stalnica, ali se bodo študentje lahko kmalu vrnili  na svoja »dežurna« delovna mesta.

»Uprava javnega zavoda Študentski dom Ljubljana ni nikoli nameravala ukiniti dela študentov oziroma naših stanovalcev na recepcijah domov. To delo je potrebno in dobrodošlo, naloge receptorjev pa so povezane predvsem z razdelitvijo pošte, ključev skupnih prostorov, deljenjem skupnih rekvizitov in podobno, za kar se stanovalci dogovorijo po domovih.

Glede same organizacije in trajanja ter višine stroška tega dela, ki bremenijo stanovalce, je zavod oblikoval delovno skupino s predstavniki Študentskega sveta stanovalcev, ki išče in pripravlja rešitve za obdobje po končani epidemiji, ki bi zadovoljile potrebe naših stanovalcev in bile hkrati finančno vzdržne ter skladne z zakonodajo. Študentski svet stanovalcev je organ zavoda in zastopa interese vseh naših stanovalcev,« razlagajo 

Poklicne službe zasebnega varovanja so v Študentskem domu Ljubljana prisotne že dlje časa, in sicer so receptorsko službo izvajali v nekaterih domovih na željo stanovalcev teh domov že pred epidemijo. »Poleg tega profesionalni varnostniki že nekaj časa izvajajo obhodno službo med domovi, ki je v času epidemije nekoliko okrepljena, saj se v domovih receptorska služba trenutno ne opravlja, ker so študentski domovi zaradi epidemije zaprti, v njih pa lahko bivajo le študentje oziroma naši stanovalci, ki izpolnjujejo pogoj izjem, navedenih v Odloku Vlade Republike Slovenije o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih,« povedo na upravi.

»Potreba pri zagotavljanju varnosti tudi s profesionalno varnostno službo izhaja iz pristojnosti, saj ima varnostnik po Zakonu o zasebnem varovanju določene pristojnosti, ki jih študent ne more izvrševati, zavod si tudi ne želi izpostavljati študentov nevarnostim. Naloge profesionalnega varnostnika so širše in zajemajo področja varovanja ljudi in premoženja, požarne varnosti ter tudi drugih zadev, kot je reševanje iz dvigal.

To pomeni, da se trenutno varovanje izvaja izključno s strani poklicne službe zasebnega varovanja, ker je to v času epidemije koronavirusa, edina možnost. Kot navedeno, uprava Študentskega doma Ljubljana ne ukinja študentske recepcijske službe, ki jo v naših domovih opravljajo naši stanovalci, ampak skupaj s Študentskih svetom stanovalcem iščemo ustrezne rešitve, da se bo delo naših stanovalcev na recepciji domov opravljalo tudi v prihodnje, po končani epidemiji koronavirusa.«

Izraz nezadovoljstva študentov so zatrli

Študentje so v znak nezadovoljstva zaradi varovanja študentskih domov s strani varnostne službe, na okna ali balkone svojih sob, izobesili transparente, z gesli, kot so recimo: »Študentska soba, ne kletka«. Transparente so varnostniki odstranili v manj kot dvanajstih urah, mnogi študenti pa so pričali o tem, da so ob odstranjevanju transparentov, varnostniki celo vstopili v študentske sobe, na kar pa iz uprave Študentskega doma odgovarjajo:

»Varnostna služba nima pristojnosti, da bi, kot navajate »vstopala v sobe študentov in odstranjevala transparente«, zato tega tudi ni izvajala. V skladu z določili Domskega reda, lahko vstopajo v sobe in apartmaje izključno pooblaščene osebe zavoda. Transparenti, ki so bili v večini primerov izobešeni v skupnih prostorih, so bili v določenih primerih osebno zelo žaljivi, zato smo sprejeli odločitev, da jih odstranimo, hkrati pa smo odstranili tudi vse ostale transparente.«

Čipiranje študentov?

V mnogih medijih so se pojavile tudi informacije, da študente na hodnikih študentskih domov celo čipirajo. Na upravi Študentskega doma Ljubljana odločno zanikajo, da bi obstajalo kakršnokoli »čipiranje« za študente na hodnikih ali kjerkoli drugod v Študentskem domu Ljubljana. 

Stiske študentov

Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pokazala, da vsak četrti študent razmišlja o samomoru. Zaradi dolgotrajne epidemije in zaprtja študentskih domov, se je veliko študentov znašlo v težkih situacijah, saj je mnogim študentska soba predstavljala edini dom.

»V Študentskem domu Ljubljana se zavedamo, da so zaradi dolgotrajne epidemije in zaprtja študentskih domov ter zato otežene komunikacije, med upravo in stanovalci določena odprta vprašanja, ki jih želimo v okviru konstruktivnega dialoga reševati skupaj s Študentskim svetom stanovalcev v dobrobit vseh naših stanovalcev.

V Študentskem domu Ljubljana se zavedamo stisk številnih naših stanovalcev v času epidemije in izvajanja Odloka Vlade Republike Slovenije, pri čemer bi želeli poudariti, da je zavod Odlok Vlade Republike Slovenije dolžan izvajati, tekom izvajanja pa se je v največji možni meri skušalo upoštevati stiske naših stanovalcev in tako bo tudi v prihodnje. Vse ukrepe, ki so namenjeni zaščiti zdravja in življenja naših stanovalcev in zaposlenih, izvajamo skladno ukrepi Vlade Republike Slovenije in skladno z navodili ter priporočili pristojnih ministrstev in inštitucij,« še povejo iz uprave Študentskega doma Ljubljana.

Starejše novice