Profile picture for user spela Uredništvo Ljubljanainfo [email protected]
Ustvarjeno dne
Sre, 20.1.2021 12:18
Ljubljanski policisti so predstavili rezultate obširne kriminalistične preiskave s področja razširjanja gradiv, na katerih so prikazi spolne zlorabe otrok.

PU Ljubljana je na današnji novinarski konferenci Policije predstavlja obširno kriminalistično preiskavo s področja razširjanja gradiv, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok. Na novinarski konferenci sta sodelovala Primož  Podbelšek, kriminalist Oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana, in Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto z Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana so v mesecu septembru 2020, od tujih varnostnih organov prejeli podatke, iz katerih je bilo razvidno, da je več slovenskih državljanov, v času od leta 2017 dalje, prek internetnega omrežja pridobivalo gradivo, ki prikazuje
spolno zlorabljene otroke.

Otroci do dveh let

Ugotovljeno je bilo, da gre za več kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo mladoletnih oseb. Na slikovnih in video datotekah so prikazani otroci v starosti do dveh let, ki jih spolno zlorabljajo odrasle osebe.

Z do sedaj zbranimi obvestili in ugotovitvami med žrtvami in storilci spolnih zlorab ni slovenskih otrok, niti v preiskavi ni bilo potrjeno, da
bi osumljenci gradivo, ki je bil predmet preiskave, izdelali sami oziroma da bi fizično spolno zlorabljali otroke.

Preiskava in identifikacija osumljenih slovenskih državljanov, ki so razširjali in si pridobili tovrstno gradivo, je potekala v sodelovanju s
tujimi varnostnimi organi in korporacijami, ki imajo v lasti družbena omrežja, predkazenski postopek pa je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v
Ljubljani.

Kriminalisti so času preiskave od domačih in tujih korporacij pridobili podatke, na podlagi katerih je bilo možno identificirati osumljence. Ti so
za prikrivanje svojih dejanj in identitete uporabljali profile in elektronske naslove z lažnimi oziroma izmišljenimi osebnimi podatki, do interneta pa so dostopali z različnih lokacij, pri čemer so uporabljali tudi javne in nezaščitene internetne dostope. Na podlagi vseh pridobljenih podatkov so kriminalisti identificirali osem osumljencev, slovenskih državljanov z območja Policijskih uprav Ljubljane, Maribora, Kopra in Kranja.

Kriminalisti so v ponedeljek, 18. januarja, na podlagi odredb sodišča, na območju omenjenih policijskih uprav, opravili sedem hišnih preiskav, pri katerih so zasegli 79 elektronskih naprav in drugih nosilcev elektronskih podatkov. Pri preiskavah je sodelovalo 36 kriminalistov in policistov.

Preiskava pa se s tem še ni zaključila, saj bodo kriminalisti v nadaljevanju opravili zavarovanje in preiskavo vseh zaseženih naprav in
podatkov, po končani preiskavi pa bodo o ugotovitvah obvestili pristojna državna tožilstva. Za navedeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od 6 mesecev do 8 let.

Slovenska policija je pri obravnavi spolnih zlorab otrok na spletu enakovreden partner tujim varnostnim organom

Statistični podatki zadnjih let kažejo zaskrbljujoč trend porasta tovrstnih kaznivih dejanj. Žal se je razvil tudi svetovni trg posnetkov spolne
zlorabe otrok. V letu 2020 je policija obravnavala 150 kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja gradiva, ki prikazuje
spolno zlorabo otrok, leto poprej 134.

S povpraševanjem, torej iskanjem teh gradiv, se poveča tudi povpraševanje po ponudbi tega gradiva, kar posledično pomeni več spolno zlorabljenih otrok. Osumljenci si preko interneta izmenjujejo gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok, se spodbujajo k izdelavi novih posnetkov in si izmenjujejo nasvete in trike za pridobivanje žrtev in prikrivanje svojih dejanj. Na žalost to večkrat pomeni, da storilci za izdelavo takega gradiva spolno zlorabljajo tudi lastne otroke.

Še posebno v teh časih so doma v osamitvi tudi storilci tovrstnih kaznivih dejanj, kar pomeni, da se je povečalo tudi število novih zlorab. Zavedati
se je potrebno, da je v primeru, ko se zloraba otroka tudi posname in razširja preko spleta, škoda še večja, saj morajo žrtve živeti v zavedanju,
da se bodo fotografije in posnetki najhujših trenutkov njihovega življenja nekontrolirano širili po spletu in jih lahko vidijo vsi, tudi njihovi prijatelji ali sorodniki.

Preiskava tovrstnih kaznivih dejanj je zahtevna, saj se storilci vse bolj premišljeno poslužujejo tehnologije in možnosti, ki jih ta ponuja, vključno
s šifriranjem podatkov in anonimnostjo. Policija si vedno prizadeva za iskanje novih načinov preiskovanja, za sodelovanje z domačimi in tujimi
varnostnimi organi za identifikacijo žrtev in storilcev ter za omejevanje dostopa do tovrstnega gradiva na internetu. Na tak način pomagamo zaščititi zlorabljene otroke in preostale otroke, ki bi lahko na spletu naključno naleteli na sporno gradivo.

Internet je za storilce spolnih zlorab postal pripomoček

Potrebno pa je poudariti tudi drugo obliko spolne zlorabe preko interneta. Znano je, da spolni prestopniki na otroke prežijo v raznih spletnih
klepetalnicah, družbenih omrežjih, računalniških igricah ter forumih. Raziskave kažejo, da vse več otrok pri vedno nižji starosti kar precej časa dnevno nameni brskanju po spletu, kar povečuje njihovo izpostavljenost nevarnostim in zlorabam preko spleta. Internet je za storilce spolnih
zlorab postal pripomoček, ki jim omogoča lahek dostop do otroka, anonimnost, hitro izmenjavo informacij ter je hkrati tudi iskalnik in hramba za gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok.

Ključen je poudarek na preventivi, pri tem računamo predvsem na učitelje in ostale, ki so sedaj v stikih z otroki. Z otroki se pogovarjajte o varnosti na spletu, o primernih in neprimernih pogovorih na družbenih omrežjih ter o primernosti objave in deljenja različnih (tudi intimnih) fotografij. Večino časa otroci na internetu preživijo brez nadzora.

Starši, nadzorujte otroke pri uporabi interneta. Za vrati otroških sob so otroci lahko žrtve spletnih pedofilov, ki izkoriščajo otroško naivnost,
radovednost, nevednost in nepoučenost o nevarnostih interneta. Otroke je nujno opremiti z znanjem orodji, ki bi jim lahko pomagali, da se, če je
mogoče, sploh ne soočijo z zlorabo, biti morajo seznanjeni s tem, da določena vedenja niso sprejemljiva. Otroci se morajo počutiti opolnomočene, da spregovorijo, reagirajo in zlorabo naznanijo. Danes želimo sporočiti še, da je policija pri iskanju in identificiranju oseb, ki preko spleta iščejo in razširjajo vsebino, ki prikazuje spolno zlorabo otrok in spolno izkoriščanje, zelo uspešna. Pri tem so nam v izredno pomoč tuji varnostni organi in ponudniki internetnih storitev, ki razpolagajo s podatki, ki nam to omogočijo.

Celoten posnetek novinarske konference si lahko prenesete in ogledate na povezavi

Starejše novice