zalastritof
Sre, 1.12.2021 06:49
Ob številnih prenovah, s katerimi se radi pohvalijo na ljubljanski mestni občini, meščani izpostavljajo tudi tisto, za kar v mestu ni ustrezno poskrbljeno.

Mestno občino Ljubljana meščani večkrat opozarjajo na tisto, kar je po njihovem mnenju ostalo spregledano, pa bi bilo dobro, da bi bilo temu namenjene nekaj več pozornosti. 

Sredi novembra je meščan na občino naslovil pobudo, povezano z otroškimi igrišči.

»S težkim srcem opazujem degradacijo otroških igrišč v zadnjih letih,« se začne sporočilo.

Manjkajoča igrala, pokvarjeni pitniki in brez razsvetljave

Meščan je naštel več primerov, ki pričajo o težavah, ki jih omenja. Na otroškem igrišču ob bajerju v Tivoliju so ga zmotila manjkajoča igrala, pokvarjen pitnik in grmovje, porezano tako, da »se otroci v njem ne morejo več skrivati«. 

Izpostavil je tudi otroško igrišče v Argentinskem parku v središču mesta, kjer so gugalnice po besedah meščana »potrgane in zastarele«, ni razsvetljave in pitnika. 

Izpostavil je še igrišča v blokovskih naseljih, na Glavarjevi ulici, kjer so otroška igrišča odstranili, in Na jami. 

Kaj odgovarjajo na občini?

Na ljubljanski mestni občini so glede otroškega igrišča v Tivoliju zapisali, da ga vzdržujejo skladno z načrtom vzdrževanja in da je celovita prenova igrišča predvidena spomladi. 

Zapisali so, da bodo stanje igral v Argentinskem parku preverili, in izpostavili, da Na Jami otroških igral ni, ker so jih odstranili zaradi dotrajanosti, zapisali pa še, da so bila dotrajana igrala nevarna.

»Novih nismo nameščali zaradi nestrinjanja občanov,« so ob tem izpostavili.

Glede igrišča na Glavarjevi ulici na ljubljanski mestni občini izpostavljajo, da zemljišče, na katerem se nahaja, ni v občinski lasti. 

Starejše novice