Ustvarjeno dne
Čet, 26.11.2020 10:07
Mestna občina Ljubljana zaradi nedelovanja javnega prometa na občinskih parkiriščih trenutno omogoča brezplačno parkiranje. Parkirišča so polna, vozniki pa parkirajo tudi tam, kjer je prepovedano.

Tako izgleda parkirišče pri Parku Tivoli okoli tretje ure popoldne. Prosto parkirno mesto je skorajda nemogoče dobiti. Vozila so parkirana vsepovsod, tudi na zelenih površinah in na mestih, kjer parkirni prostori niso zarisani. 
 

Za nepravilno parkiranje vas čaka kazen

Kljub temu, da  je parkiranje v mestu začasno brezplačno, mestni redarji izvajajo nadzor mirujočega prometa in nepravilno parkiranje sankcionirajo. Kot so nam sporočili z mestnega redarstva MU MOL pa ob tem ugotavljajo, da število kršitev na področju mirujočega prometa v tem času bistveno ne odstopa. 
 

Prezasedenost parkirnih mest in posebna situacija zaradi epidemije ne upravičujeta napačnega parkiranja, ki pogosto ogroža najranljivejše udeležence v prometu.
 

Na družbenem omrežju Facebook smo opazili kar nekaj zapisov nezadovoljnih meščank in meščanov, ki imajo kupljene dovolilnice za parkiranje, a zaradi prezasedenosti parkirišč težko najdejo prosto parkirno mesto. 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet na MU MOL na to odgovarja, da so s pojavom zasedenosti posameznih parkirnih območij seznanjeni, a da zaenkrat ne načrtujejo uvedbe dodatnih ukrepov: "Imetniki parkirnih dovolilnic in pogodb o najemu parkirnega mesta so obveščeni, da dovolilnica oziroma pogodba ne zagotavlja prostega parkirnega mesta. Zavedamo se skrbi abonentov, vendar menimo, da moramo v teh težkih in nepredvidljivih časih stopiti skupaj in okrepiti razumevanje drug za drugega."
 

Zaradi obdobja brezplačnega parkiranja v času Covid-19 se cena letnih dovolilnic za parkiranje ne bo znižala, niti ne bo to na nikakršen način upoštevano pri izdaji prihodnjih letnih dovolilnic. Cenik dovolilnic za parkiranje ostaja nespremenjen. Abonenti parkirnih mest imajo sklenjene Pogodbe o najemu parkirnega mesta, ki določajo plačilo in ne vsebujejo oprostitve plačila parkirnine. Pogodbe moramo upoštevati, še dodajajo pristojni na MOL.

Na MOL si želijo, da bi Vlada RS ponovno omogočila uporabo javnega potniškega prevoza, ki bi mesto razbremenil avtomobilskega prometa: "Odločitev, da zaradi zaustavitve javnega potniškega prometa omogočimo brezplačno parkiranje na vseh zunanjih javnih parkiriščih in parkirnih mestih, smo sprejeli predvsem zaradi solidarnosti do tistih, ki morajo priti v Ljubljano na delo iz oddaljenih krajev, in sedaj ob zaostrovanju ukrepov Vlade RS druge možnosti kot prevoza z osebnim vozilom nimajo. Pri načrtovanju mobilnosti še posebej v teh časih je treba gledati široko sliko in z ukrepi pomagati ljudem."
 

Parkirnih mest je dovolj za vse

Pristojni na MOL ocenjujejo, da je v mestnem središču in bližnji okolici dovolj parkirnih mest, in v primeru prezasedenosti enega območja, lahko vozniki uporabijo druge proste parkirne površine: "Opažamo, da so prosta parkirna mesta, ki so sicer zunaj notranjega cestnega obroča, a so še vedno dovolj blizu ožjega mestnega središča, da se razdaljo od parkiranega vozila do druge lokacije v centru lahko prehodi ali prevozi s kolesom iz sistema BicikeLJ. Prav tako so prosta parkirna mesta v naših parkirnih oziroma garažnih hišah, ki pa so tudi v tem obdobju plačljiva. 

Informacije o prostih parkiriščih v upravljanju JP LPT d.o.o. lahko pridobite na portalu PromInfo, spletnem mestu JP LPT d.o.o., mobilni aplikaciji Urbana, prek klepetalnega robota Ljuba v aplikaciji Messenger in drugih orodij (splet, mobilne aplikacije,...).
 

Starejše novice